Advertisement

Big Data

6th CCF Conference, Big Data 2018, Xi'an, China, October 11-13, 2018, Proceedings

 • Zongben Xu
 • Xinbo Gao
 • Qiguang Miao
 • Yunquan Zhang
 • Jiajun Bu
Conference proceedings Big Data 2018

Part of the Communications in Computer and Information Science book series (CCIS, volume 945)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XX
 2. Natural Language Processing and Text Mining

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Shengxiang Gao, Haodong Zhu, Zhengtao Yu, Xiaoxu He, Yunlong Li
   Pages 3-20
 3. Big Data Analytics and Smart Computing

  1. Front Matter
   Pages 21-21
  2. Jiahao Wang, Liang Zhang, Peiyi Shen, Guangming Zhu, Yuhuai Zhang
   Pages 23-43
  3. Huoran Li, Xuanzhe Liu, Hong Mei, Qiaozhu Mei
   Pages 55-76
  4. Man-Na Su, Zhi-Jian Fang, Shao-Zhen Ye, Ying-Jie Wu, Yang-Geng Fu
   Pages 77-93
  5. Linlin Ding, Yu Xie, Xiaohuan Shan, Baoyan Song
   Pages 94-107
  6. Zhunchen Luo, Jun Chen, Xiao Liu
   Pages 108-123
  7. Lei Wang, Quan Wang, Di Wang, Bo Wan, Bin Shang
   Pages 124-134
  8. Fangjun Luan, Qi Li, Keyan Cao, Liwei Wang
   Pages 135-148
  9. Tong Wu, Chaofeng Sha, Xiaoling Wang
   Pages 160-177
  10. Jianan Tang, Pengfei Xu, Weike Nie, Yi Zhang, Ruyi Liu
   Pages 178-195
  11. Liugen Hong, Wenzhong Wang, Yanhui Pang, Huai Hu, Jin Tang
   Pages 196-209
  12. Xinyan Liang, Xiao Wang, Jin Tang, Chenglong Li
   Pages 210-226
  13. Guanlin Chen, Peipei Tang, Canghong Jin, Zhuoyue Zhu
   Pages 227-237
  14. Jingdong Li, Jin Li, Xiaoling Wang
   Pages 238-254
 4. Big Data Applications

  1. Front Matter
   Pages 255-255
  2. Jingjing Yao, Xinzhe Han, Gang Long, Wen Lu
   Pages 257-267
  3. Ruyi Liu, Yi Zhang, Damon M. Chandler, Qiguang Miao, Tiange Liu
   Pages 268-277
  4. Ranran Shen, Wenzhong Wang, Shaojie Zhang, Jin Tang
   Pages 278-288
  5. Furui Bai, Rui Wang, Xiaopeng Sun, Huxing Sun, Wen Lu
   Pages 289-298
 5. The Application of Big Data in Machine Learning

  1. Front Matter
   Pages 299-299
  2. Zhonglin Ye, Haixing Zhao, Ke Zhang, Yu Zhu, Yuzhi Xiao
   Pages 301-321
  3. Shuzhen Wang, Yang Guo, Hong Liu, Yang Fang
   Pages 322-335
  4. Guofeng Gao, Hui Li, Rong Chen, Xin Ge, Shikai Guo
   Pages 336-349
  5. Shuanzhu Sun, Zhong Han, Xiaolong Qi, Chunlei Zhou, Tiancheng Zhang, Bei Song et al.
   Pages 350-365
  6. Jianbiao He, Baojiang Zhang, Ruina Chen, Changtai Li
   Pages 366-377
  7. Guanlin Chen, Yukun Shi, Huang Xu, Bin Zhang
   Pages 392-407
 6. Social Networks and Recommendation Systems

  1. Front Matter
   Pages 409-409
  2. Yankun Jia, Yidong Li, Jun Wu
   Pages 411-426
  3. Jibing Gong, Shuai Chen, Xiaoxia Gao, Yanqing Song, Shuli Wang
   Pages 427-441
  4. Lili Zhou, Bin Wu, Jinna Lv
   Pages 442-460
  5. Wei Liu, Xinying Han, Xiaoju Dong, Zhiwen Qiang, Xuwei Chen
   Pages 461-473
 7. Parallel Computing and Storage of Big Data

  1. Front Matter
   Pages 475-475
  2. Shangming Ning, Fei Teng, Yunshu Li, Zhe Cui, Lei Yu, Shengdong Du
   Pages 477-493
  3. Jian Guan, Jingbin Wang, Long Yu
   Pages 494-511
  4. Jiajie Shen, Yi Li, Guowei Sheng, Yangfan Zhou, Xin Wang
   Pages 512-539
 8. Data Quality Control and Data Governance

  1. Front Matter
   Pages 541-541
  2. Pengfei Yang, Quan Wang, Peiheng Zhang, Zhike Wang, Lu Fan, Caihong Huang
   Pages 543-557
  3. Jingyi Li, Jigang Wu, Long Chen, Jiaxing Li
   Pages 558-570
 9. Big Data System and Management

  1. Front Matter
   Pages 571-571
  2. Juan Fang, Lifu Zhou, Mengxuan Wang
   Pages 573-588
 10. Back Matter
  Pages 589-590

About these proceedings

Introduction

This volume constitutes the proceedings of the 6th CCF Conference, Big Data 2018, held in Xi'an, China, in October 2018.

The 32 revised full papers presented in this volume were carefully reviewed and selected from 880 submissions. The papers are organized in topical sections on natural language processing and text mining; big data analytics and smart computing; big data applications; the application of big data in machine learning; social networks and recommendation systems; parallel computing and storage of big data; data quality control and data governance; big data system and management.

Keywords

artificial intelligence big data cloud computing computer systems data mining data security evolutionary algorithms genetic algorithms image processing image reconstruction learning algorithms map-reduce neural networks search algorithms semantics signal filtering and prediction signal processing Support Vector Machines (SVM) World Wide Web

Editors and affiliations

 • Zongben Xu
  • 1
 • Xinbo Gao
  • 2
 • Qiguang Miao
  • 3
 • Yunquan Zhang
  • 4
 • Jiajun Bu
  • 5
 1. 1.School of Mathematics and StatisticsXi'an Jiaotong UniversityXi'anChina
 2. 2.Xidian UniversityXi'anChina
 3. 3.Xidian UniversityXi'anChina
 4. 4.Chinese Academy of SciencesBeijingChina
 5. 5.Zhejiang UniversityHangzhouChina

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-981-13-2922-7
 • Copyright Information Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2018
 • Publisher Name Springer, Singapore
 • eBook Packages Computer Science
 • Print ISBN 978-981-13-2921-0
 • Online ISBN 978-981-13-2922-7
 • Series Print ISSN 1865-0929
 • Series Online ISSN 1865-0937
 • Buy this book on publisher's site
Industry Sectors
Automotive
Biotechnology
Finance, Business & Banking
Electronics
IT & Software
Telecommunications
Consumer Packaged Goods
Engineering