Advertisement

Methods and Applications for Modeling and Simulation of Complex Systems

18th Asia Simulation Conference, AsiaSim 2018, Kyoto, Japan, October 27–29, 2018, Proceedings

 • Liang Li
 • Kyoko Hasegawa
 • Satoshi Tanaka
Conference proceedings AsiaSim 2018

Part of the Communications in Computer and Information Science book series (CCIS, volume 946)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XV
 2. Modeling and Simulation Technology

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Ke Fang, Ming Yang, Yuchen Zhou
   Pages 3-17
  3. Yuchen Zhou, Ke Fang, Ping Ma, Ming Yang
   Pages 18-31
  4. Liu Bo, Shang XiaoBing, Wang Songyan, Chao Tao
   Pages 32-44
  5. Takao Moriyama, Giovanni De Magistris, Michiaki Tatsubori, Tu-Hoa Pham, Asim Munawar, Ryuki Tachibana
   Pages 45-59
  6. Jiyong Yang, Moongi Seok, San Jeong, Changbeom Choi
   Pages 60-71
  7. Hang Ji, Xiang Zhai, Xiao Song, Xiaoliang Liu, Yazhou Liang, Zhengxuan Jia
   Pages 72-81
 3. Soft Computing and Machine Learning

  1. Front Matter
   Pages 83-83
  2. Yao Sun, Lun Meng, Peng Liu, Yan Zhang, Haopeng Chan
   Pages 85-95
  3. Muhammad Shalihin Bin Othman, Gary Tan
   Pages 96-106
  4. Xuemei Jiang, PanPan Zhu, Ping Lou, Xiaomei Zhang, Quan Liu
   Pages 107-118
  5. Wei Yuan, Linxuan Zhang
   Pages 119-128
  6. Reza Arfa, Rubiyah Yusof, Parvaneh Shabanzadeh
   Pages 129-139
 4. High Performance Computing and Cloud Computing

  1. Front Matter
   Pages 141-141
  2. Gennaro Cordasco, Matteo D’Auria, Carmine Spagnuolo, Vittorio Scarano
   Pages 151-167
  3. Bohu Li, Guoqiang Shi, Tingyu Lin, Yingxi Zhang, Xudong Chai, Lin Zhang et al.
   Pages 168-185
  4. Tian Bai, Lin Zhang, Fei Wang, Tingyu Lin, Yingying Xiao
   Pages 186-203
 5. Simulation Technology for Industry

  1. Front Matter
   Pages 205-205
  2. Mauricio Becerra Fernández, Elsa Cristina González La Rotta, Federico Cosenz, Isaac Dyner Rezonzew
   Pages 220-231
  3. Ping Lou, Cui Zhu, Xiaomei Zhang, Xuemei Jiang, Zhengying Li
   Pages 241-254
 6. Simulation Technology for Intelligent Society

  1. Front Matter
   Pages 269-269
  2. Hidekazu Yoshioka, Yuta Yaegashi, Yumi Yoshioka, Kunihiko Hamagami, Masayuki Fujihara
   Pages 271-285
  3. Xiao Song, Jinghan Sun, Jing Liu, Kai Chen, Hongnan Xie
   Pages 296-305
  4. Shenglin Lin, Wei Li, Shuai Niu, Ping Ma, Ming Yang
   Pages 316-329
 7. Simulation of Instrumentation and Control Application

  1. Front Matter
   Pages 331-331
  2. Ke Yan, Wenjun Xu, Bitao Yao, Zude Zhou, Duc Truong Pham
   Pages 333-348
  3. Xin Huo, Tianze Zhang, Yuzhu Wang, Weizhen Liu
   Pages 349-360
  4. Xiang Yu, Fengjing Shao, Rencheng Sun, Yi Sui
   Pages 361-371
  5. Sachiko Ishida, Ryo Matsuura
   Pages 372-381
 8. Computational Mathematics and Computational Science

  1. Front Matter
   Pages 399-399
  2. Takashi Arai, Yuta Kase, Hiroyuki Kamata
   Pages 414-424
  3. Shin’Ya Hosoyamada, Akira Kageyama
   Pages 439-448
 9. Flow Simulation

  1. Front Matter
   Pages 449-449
  2. Tomohiro Tanaka, Hidekazu Yoshioka, Sokly Siev, Hideto Fujii, Ly Sarann, Chihiro Yoshimura
   Pages 451-465
  3. Hongyan Quan, Zilong Song, Xinquan Zhou, Shishan Xue, Changbo Wang
   Pages 477-487
  4. Yuto Sakae, Ikuya Morimoto, Takuya Ozaki, Ryo Kurimoto, Liang Li, Kyoko Hasegawa et al.
   Pages 488-500
  5. Seung-Min Noh, Ho-Seok Kang, Seong-Yong Jang
   Pages 501-510
 10. Visualization and Computer Vision to Support Simulation

  1. Front Matter
   Pages 511-511
  2. Zhichao Chang, Jiangyun Wang, Liang Han
   Pages 513-523

About these proceedings

Introduction

This volume constitutes the proceedings of the 18th Asia Simulation Conference, AsiaSim 2018, held in Kyoto, Japan, in August 2018.

The 45 revised full papers presented in this volume were carefully reviewed and selected from 90 submissions. The papers are organized in topical sections on modeling and simulation technology; soft computing and machine learning; high performance computing and cloud computing; simulation technology for industry; simulation technology for intelligent society; simulation of instrumentation and control application; computational mathematics and computational science; flow simulation; visualization and computer vision to support simulation.

Keywords

complex system modeling complex system simulation artificial intelligence data fusion data security finite difference method image processing numerical methods user interfaces

Editors and affiliations

 • Liang Li
  • 1
 • Kyoko Hasegawa
  • 2
 • Satoshi Tanaka
  • 3
 1. 1.Ritsumeikan UniversityKusatsuJapan
 2. 2.Ritsumeikan UniversityKusatsuJapan
 3. 3.Ritsumeikan UniversityKusatsuJapan

Bibliographic information

Industry Sectors
Automotive
Electronics
IT & Software
Telecommunications
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Engineering