Advertisement

Geo-Spatial Knowledge and Intelligence

5th International Conference, GSKI 2017, Chiang Mai, Thailand, December 8-10, 2017, Revised Selected Papers, Part II

 • Hanning Yuan
 • Jing Geng
 • Chuanlu Liu
 • Fuling Bian
 • Tisinee Surapunt
Conference proceedings GSKI 2017

Part of the Communications in Computer and Information Science book series (CCIS, volume 849)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XLII
 2. Advanced Geospatial Model and Analysis for Understanding Ecological and Environmental Process

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Huajing Zheng, Changchang Chen
   Pages 3-12
  3. Chongchong Zhu, Fusheng Jin, Yan Li, Tu Peng
   Pages 21-30
  4. Lina Cao, Daosheng Li, Fei Xia, Xiaobo Huang, Siwen Zhao, Shuang Liu
   Pages 31-42
  5. Jiasong Zhao, Lizhen Wang, Peizhong Yang, Hongmei Chen
   Pages 43-55
  6. Kanokwan Malang, Shuliang Wang, Tianru Dai
   Pages 56-68
  7. Yuxia Wang, Fusheng Jin, Xiangyu Han, Runan Wang
   Pages 69-78
  8. Wei Wang, Shengli Hou, Jing Guo
   Pages 79-87
  9. Yi Wang, Mingyuan He, Haiyang Zhang, Jingjing Ge
   Pages 98-106
  10. Adnan Iltaf, Matee Ullah, Junling Shen, Zebin Wu, Chuancai Liu, Zeeshan Ahmad
   Pages 117-126
  11. Runan Wang, Fusheng Jin, Li Yang, Xiangyu Han
   Pages 143-151
  12. Mauricio G. M. Jardini, Augustinho José Menin Simões, José Antonio Jardini, Jose Mauricio Scovino de Souza, Ferdinando Crispino
   Pages 152-160
  13. Yichuan Yang, Hanning Yuan, Dapeng Li, Tianyun Shi, Wen Cheng
   Pages 161-169
  14. Xianwei Hao, Aiqun Xiao, Duo Li, Ying Wang
   Pages 170-177
  15. Baokang Liu, Yu’e Du, Weiguo He, Shuiqiang Duan, Tiangang Liang
   Pages 178-191
  16. Jianping Wu, Fukang Yin, Jun Peng, Jinhui Yang
   Pages 192-204
  17. Xiaoping Du, Lelai Deng, Xingzhi Zhang, Qinghong Yang
   Pages 218-231
  18. Yuping Hu, Chunmei Wang, Hang Xiao, Sen Zhang
   Pages 232-242
  19. Yifeng Zheng, Guohe Li, Wenjie Zhang
   Pages 254-262
  20. Xiaoming Bai, Chengzhang Wang
   Pages 263-272
  21. Waheed Yousuf Ramay, Arslan Akbar, Muhammad Sajjad
   Pages 273-283
  22. Meng Fang, Wenguang Wang, Dong Cao, Yan Zuo
   Pages 284-293
  23. Fuping Zeng, Wenjing Liu, Xiaodong Gou
   Pages 294-304
  24. Peng Zhou, Xiaoqiang Xiao, Wanbin Zhang, Weixun Ning
   Pages 343-349
  25. Jun Jiao, Moshi Wang, Lichuan Gu
   Pages 350-363
  26. Yi Yang, Yujie Geng, Yi Ju, Xuan Zhao, Danfeng Yan
   Pages 364-374
  27. Fei Xia, Fanbo Meng, Zongze Xia, Xiaobo Huang, Li Song
   Pages 375-382
  28. Xiaomin Zhou, Yong Zhang, Tengteng Ma
   Pages 383-391
  29. Guangshun Li, Heng Ding, Junhua Wu, Shuzhen Xu
   Pages 392-403
  30. Jun Wang, Jianmin Pang, Liguo Fu, Zheng Shan, Feng Yue, Jiahao Zhang
   Pages 414-425
 3. Applications of Geo-Informatics in Resource Management and Sustainable Ecosystem

Other volumes

 1. 5th International Conference, GSKI 2017, Chiang Mai, Thailand, December 8-10, 2017, Revised Selected Papers, Part I
 2. Geo-Spatial Knowledge and Intelligence
  5th International Conference, GSKI 2017, Chiang Mai, Thailand, December 8-10, 2017, Revised Selected Papers, Part II

About these proceedings

Introduction

This two-volume set (CCIS 848 and CCIS 849) constitutes the thoroughly refereed proceedings of the 5th International Conference Geo-Spatial Knowledge and Intelligence, GSKI 2017, held in Chiang Mai, Thailand, in December 2018.
The 142 full papers presented were carefully reviewed and selected from 579 submissions. They are organized in topical sections on smart city in resource management and sustainable ecosystem; spatial data acquisition through RS and GIS in resource management and sustainable ecosystem; ecological and environmental data processing and management; advanced geospatial model and analysis for understanding ecological and environmental process; applications of geo-informatics in resource management and sustainable ecosystem.

Keywords

Computer Science Informatics Conference Proceedings Research Applications

Editors and affiliations

 • Hanning Yuan
  • 1
 • Jing Geng
  • 2
 • Chuanlu Liu
  • 3
 • Fuling Bian
  • 4
 • Tisinee Surapunt
  • 5
 1. 1.Beijing Institute of TechnologyBeijingChina
 2. 2.Beijing Institute of TechnologyBeijingChina
 3. 3.Beijing Institute of TechnologyBeijingChina
 4. 4.Wuhan UniversityWuhanChina
 5. 5.Beijing Institute of TechnologyBeijingChina

Bibliographic information

Industry Sectors
Pharma
Materials & Steel
Automotive
Chemical Manufacturing
Biotechnology
Finance, Business & Banking
Electronics
IT & Software
Telecommunications
Law
Consumer Packaged Goods
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Oil, Gas & Geosciences
Engineering