Advertisement

Proceedings of GeoShanghai 2018 International Conference: Fundamentals of Soil Behaviours

 • Annan Zhou
 • Junliang Tao
 • Xiaoqiang Gu
 • Liangbo Hu
Conference proceedings GSIC 2018

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xxiii
 2. Ross W. Boulanger, Adam B. Price, Katerina Ziotopoulou
  Pages 1-13
 3. Soil Behavior and Geomechanics

  1. Front Matter
   Pages 15-15
  2. Jiang-Xin Liu, Zhen-Yu Yin, Wen-Xiong Huang, Pierre-Yves Hicher
   Pages 25-33
  3. Jianqiu Tian, Runqiu Huang, Enlong Liu
   Pages 63-73
  4. Hong-Hao Lu, Zhen-Yu Yin, Hua-Xiang Zhu, Yun Bai
   Pages 131-139
  5. Sikai Liu, Thomas Man Hoi Lok
   Pages 140-147
  6. Keng-feng Li, Run Liu, Chang-lin Qiu, Ru-jiao Tan
   Pages 157-165
  7. Zhongjie Zhang, Pan Cao, Mincai Jia
   Pages 185-192
  8. Waleed Awadalseed, Jin Zhang, Honghua Zhao
   Pages 209-217
  9. En-yang Zhu, Xiao-qiang Li, Yang-ping Yao
   Pages 218-225
  10. Xiao-qing Yuan, Man-lei Wang, Huan Yan, Jun-qi Chen, Bao-ming Tan
   Pages 226-236
  11. Jingyu Liang, Dechun Lu, Junhong Zhang, Xiuli Du
   Pages 237-247
  12. Mingjing Jiang, Xuewen Zhang, Wenhao Du, An Zhang
   Pages 248-255
  13. Shun Wang, Wei Wu, Zhenyu Yin
   Pages 273-280
  14. Dongxing Wang, Linfeng Wu, Xiangyun Gao, Yiying Du, Shengjie Di
   Pages 290-298
  15. Xin Liu, Wen Fan, Junmao Wang, Guangpeng Zhou
   Pages 320-328
  16. Xinyu Ye, Shanyong Wang, Qiong Wang, Scott William Sloan, Daichao Sheng
   Pages 338-345
  17. Bin-rui Gan, Xing Han, Xing-guo Yang, Ming-liang Chen, Jia-wen Zhou
   Pages 346-353
  18. Jianmin Hu, Xiaofeng Wu, Lianyang Zhang
   Pages 354-361
  19. Zhen-Dong Cui, Si-Cheng Fan, Shao-Wei Wei, Yu-Fang Zhang
   Pages 379-387
  20. Shashank Pathak, Gunturi Venkata Ramana
   Pages 388-396
  21. Qianyun Zhao, Jingjing Ye, Guanglong Huang, Kang Du
   Pages 397-406
  22. Dantong Lin, Hui Wu, Liming Hu
   Pages 407-416

About these proceedings

Introduction

This book is the second volume of the proceedings of the 4th GeoShanghai International Conference that was held on May 27 - 30, 2018. The book, entitled “Fundamentals of Soil Behaviours”, presents the recent advances and technology in the understanding and modelling of fundamentals of soil’s behaviours. The subject of this book covers a wide range of topics related to soil behaviours in geotechnical engineering, geoenvironmental engineering and transportation engineering. The state-of-the-art theories, methodologies and findings in the related topics are included. This book may benefit researchers and scientists from the academic fields of soil and rock mechanics, geotechnical engineering, geoenvironmental engineering, transportation engineering, geology, mining and energy, as well as practical engineers from industry.

Keywords

Geotechnical Engineering Geoenvironmental Engineering Geomechanics Soil Behaviour Seepage

Editors and affiliations

 • Annan Zhou
  • 1
 • Junliang Tao
  • 2
 • Xiaoqiang Gu
  • 3
 • Liangbo Hu
  • 4
 1. 1.Royal Melbourne Institute of Technology MelbourneAustralia
 2. 2.The University of Akron AkronUSA
 3. 3.Geotechnical EngineeringTongji UniversityShanghaiChina
 4. 4.University of Toledo ToledoUSA

Bibliographic information

Industry Sectors
Materials & Steel
Biotechnology
Law
Oil, Gas & Geosciences
Engineering