Advertisement

Proceedings of GeoShanghai 2018 International Conference: Rock Mechanics and Rock Engineering

 • Lianyang Zhang
 • Bruno Goncalves da Silva
 • Cheng Zhao
Conference proceedings GSIC 2018

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xvii
 2. Theoretical and Numerical Study of Rock Behavior

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Jun Liu, Qi Zhang, Guoliang Dai, Xiao Wang
   Pages 12-20
  3. Hua Ning Wang, Guang Shang Zeng, Ming Jing Jiang
   Pages 39-47
  4. Jianxiu Wang, Yansheng Deng, Linbo Wu
   Pages 91-98
  5. De-yong Wang, Yong-ping Wang, Hai-hong Mo, Ping-shan Chen
   Pages 99-108
  6. X. B. Lu, L. Lu, X. H. Zhang, S. Y. Wang
   Pages 109-116
  7. Ning Liu, Chunsheng Zhang, Weijiang Chu, Pingzhi Chen
   Pages 117-125
 3. Experimental Study of Rock Behavior

  1. Front Matter
   Pages 127-127
  2. Jiaxing Zhang, Xiangjun Pei, Yixuan Sun, Haiying Huang
   Pages 129-136
  3. Inderdeep Grewal, Bing Q. Li, Bruno Gonçalves da Silva
   Pages 137-144
  4. Jian Zhou, Shicai Yu, Jin Zhang, Cheng Zhao
   Pages 145-157
  5. Hao Zhou, Yang Song, Qimin Wang, Weishen Zhu, Yanqing Men
   Pages 158-165
  6. Xiao-zhang Lei, Jian-feng Liu, Lu Zheng, Lu Wang, Hui-ning Xu
   Pages 166-175
  7. Jianting Du, Liming Hu, Dantong Lin, Lin Zhang
   Pages 187-194
  8. Xiao-shan Shi, Jing-rui Niu, Da-an Liu, Tie-wu Tang, Bonan Wang, Weige Han
   Pages 204-211
  9. Zhen Wang, Mingrong Shen, Qingzhao Zhang, Linlin Gu, Zejun Luo
   Pages 212-219
  10. Lu Wang, Jianfeng Liu, Huining Xu, Yangmengdi Xu
   Pages 254-262
  11. Caichu Xia, Qiangfeng Yu, Yang Gui, Xin Qian, Xiaoqing Zhuang, Songbo Yu
   Pages 263-274
  12. Shouding Li, Linanan Liu, Xiao Li, Jingyun Guo, Jianming He, Yanhui Liu
   Pages 275-283
  13. Hehua Zhu, Xin Wang, Zhengwu Jiang, Qing Chen
   Pages 284-296
  14. Yimeng Zhou, Cheng Zhao, Chunfeng Zhao, Junfei Xie
   Pages 297-304
  15. Zhang Fang, Liu Wenfang, Wang Zhuo, Fu Yingyu, Wang Shiyu, Liu Runqi et al.
   Pages 305-315
 4. Applications of Rock Mechanics and Case Studies

  1. Front Matter
   Pages 317-317
  2. Ya-dong Xue, Xing Li, Zhen-xing Diao, Feng Zhao, Han-xiang Zhao
   Pages 319-328
  3. Xiaolong Deng, Lihui Li, Yufang Tan, Beixiu Huang, Zhifa Yang, Gaime Guo et al.
   Pages 338-345
  4. Quanjie Zhu, Jinhai Liu, Linsheng Gao, Zhihua Chen, Xiaohui Liu
   Pages 352-363
  5. Zhigang Tao, Wenshuai Han, Mengnan Li, Xiaohui Zheng
   Pages 364-374
  6. Chao Zeng, Wen Deng, Chenglin Wu, Matt Insall
   Pages 388-396
 5. Back Matter
  Pages 409-411

About these proceedings

Introduction

This book is the third volume of the proceedings of the 4th GeoShanghai International Conference that was held on May 27 - 30, 2018. This volume, entitled “Rock Mechanics and Rock Engineering” , covers the recent advances and technologies in rock mechanics and rock engineering. These papers are grouped in three categories: (1) Theoretical and numerical study of rock behaviours, (2) Experimental study of rock behaviours, and (3) Applications of rock mechanics and case studies. This volume presents the state-of-the-art theories, methodologies and findings in the related areas. The book may benefit researchers and scientists from the academic fields of rock mechanics and rock engineering, geotechnical engineering, geoenvironmental engineering, transportation engineering, geology, mining and energy, as well as practical engineers from the industry.

Keywords

Geotechnical Engineering Geomechanics Geohazards Rock Mechanics Tunneling Mining foundation engineering energy engineering

Editors and affiliations

 • Lianyang Zhang
  • 1
 • Bruno Goncalves da Silva
  • 2
 • Cheng Zhao
  • 3
 1. 1.Civil Engineering and Engineering MechanicsUniversity of ArizonaTucsonUSA
 2. 2.New Jersey Institute of TechnologyNew JerseyUSA
 3. 3.Tongji UniversityShanghaiChina

Bibliographic information

Industry Sectors
Materials & Steel
Biotechnology
Law
Oil, Gas & Geosciences
Engineering