Advertisement

Advanced Functional Materials

Proceedings of Chinese Materials Conference 2017

 • Yafang Han

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xvi
 2. Dong Zhao, Yunyan Liu, Shutao Li, Rendong Wang, Junshan Xiu, Gongxiang Wei et al.
  Pages 1-9
 3. Muyu Wang, Wenjin Zhang, Yang Huang, Chongpu Wang, Ruoyu Shi, Zhetong Liu et al.
  Pages 11-16
 4. Jiaqi Chen, Yunpeng Qu, Ciqun Xu, Huan Ren, Yao Liu
  Pages 25-32
 5. Ciqun Xu, Peitao Xie, Yunpeng Qu, Yulin Wu, Jiaqi Chen, Huan Ren et al.
  Pages 33-39
 6. Li Gao, Xiaowei Yan, Xin Yang, Wulin Ma, Haiying Du
  Pages 41-50
 7. Gongqin Yan, Qiang He, Dongyan Yu
  Pages 57-64
 8. Xiaoyun Ye, Wei Li, Yongnan Lin, Shuguang Cai, Yan Lin
  Pages 65-73
 9. Shaofeng Lin, Sai Yuan, Jianwei Zhang, Dazhi Jiang
  Pages 75-81
 10. Yu Liu, Yurun Feng, Hongyu Gong, Xue Guo, Adil Saleem, Xiao Lin et al.
  Pages 83-92
 11. Xiao Lin, Jinming Shi, Hongyu Gong, Yujun Zhang, Yurun Feng, Xue Guo et al.
  Pages 93-100
 12. Bingying Xie, Jincheng Yu, Yujun Zhang, Hongyu Gong, Xiao Lin, Yu Liu
  Pages 101-107
 13. Hui Sun, Chengbao Liu, Junchao Qian, Feng Chen, Zhengying Wu, Zhigang Chen
  Pages 109-118
 14. Shizhen Wang, Lin Bian, Jianxun Qiu, Wei Du, Xintao Zhang, Xiaochun He et al.
  Pages 119-130
 15. Shisheng Lv, Lin Bian, Jianxun Qiu, Wei Du, Xintao Zhang, Xiaochun He et al.
  Pages 139-149
 16. Dongting Wu, Yong Zou, Cong Hu, Chuanwei Shi
  Pages 151-162
 17. Yingwen Cao, Chunsheng Guo, Yong Zou
  Pages 163-170
 18. Wei Cai, Kaihua Liu, Rongli Gao, Xiaoling Deng, Gang Chen, Chunlin Fu
  Pages 171-180
 19. Yongbin Guo, Mufen He, Lei Ma, Dao Wang, Xin Zhou
  Pages 181-187
 20. Fengqi Wang, Hai Zhang, Wei Cai, Rongli Gao, Chunlin Fu
  Pages 189-197
 21. Jing Zhang, Xinlong Fang, Shenglan Wu, Chunlin Fu, Wei Cai, Rongli Gao et al.
  Pages 199-205
 22. Zhan Shi, Mingyue Xu, Qun Huang, Shuiyuan Yang, Yong Lu, Jiajia Han et al.
  Pages 207-213
 23. Rongxia Zhang, Wei Wu, Yuansong Zeng
  Pages 215-224
 24. Chunyan Li, Jinfeng Yin, Juanqiang Ding, Fuping Zhu, Yanchun Zhao, Shengzhong Kou
  Pages 225-238
 25. Nannan Ren, Chao Zhou, Lina Hu, Fan Zhou, Jilin Tang, Xiaokun Song et al.
  Pages 239-251
 26. Linge Han, Hui Jiang, Dongxu Qiao, Yiping Lu, Tongmin Wang
  Pages 253-258
 27. Qiang Yang, Yonghao Yu, Zhiping Sun, Zhiming Wang
  Pages 259-266
 28. Baoqing Zhang, Xinhang Lu, Kun Liu, Zhi Zhang, Guohua Cao
  Pages 267-274
 29. Xiaoxue Chang, Hui Jiang, Yiping Lu, Tingju Li
  Pages 293-300
 30. Y. Zuo, S. L. Wang, Y. Huang, S. X. Wang
  Pages 309-318
 31. Junjie Li, Yingliang Tian, Shibing Sun, Jinwei Li, Lu Zhang, Keyu Chen
  Pages 327-336
 32. Shuying Lin, Xiaoqiang Zhang, Yue Huang, Zhonghua Zhou, Shirley Shen
  Pages 337-345
 33. Huan Li, Sheng-wen Xie, Yu Zhang, Shu-Shan Huang, Jin-Liang Wang, Zhi-Chuan Niu
  Pages 347-353
 34. Kelu Zhang, Shengwen Xie, Yu Zhang, Yingqiang Xu, Jinliang Wang, Zhichuan Niu
  Pages 355-361
 35. Xiaojie Pan, Zhifang Zhang, Yanyan Zhu, Zebo Fang, Haijing Cao
  Pages 363-370
 36. Yuan Xue, Sannian Song, Shuai Yan, Tianqi Guo, Lanlan Shen, Liangcai Wu et al.
  Pages 371-377
 37. Fei Han, Jinhui Li, Yuan Zhang, Guoping Zhang, Rong Sun, Chingping Wong
  Pages 379-387
 38. Feng Liu, Jinhui Li, Fei Han, Lei Ling, Xinxiu Wu, Guoping Zhang et al.
  Pages 389-397
 39. Xin Zhang, HongBin Zhao, QingZhu Zhang, Feng Wei
  Pages 399-405
 40. Shuai Yan, Daolin Cai, Yuan Xue, Zhitang Song, Yifeng Chen, Yaoyao Lu
  Pages 407-415
 41. Haibo Li, Bing Li, Dejun Liu, Mark Neisser, Caleb L. Breaux, Clifford L. Henderson
  Pages 417-424
 42. Chen Liu, Lili Tan, Ying Zhao, Peng Wan, Haobo Pan, Xinbing Zhao et al.
  Pages 425-436

Other volumes

 1. Proceedings of Chinese Materials Conference 2017
 2. Proceedings of Chinese Materials Conference 2017
 3. Advanced Functional Materials
  Proceedings of Chinese Materials Conference 2017
 4. Proceedings of Chinese Materials Conference 2017

About these proceedings

Introduction

This proceedings volume gathers selected papers presented at the Chinese Materials Conference 2017 (CMC2017), held in Yinchuan City, Ningxia, China, on July 06-12, 2017.

This book covers a wide range of metamaterials and multifunctional composites, multiferroic materials, amorphous and high-entropy alloys, advanced glass materials and devices, advanced optoelectronic and microelectronic materials, biomaterials, deformation behavior and flow units in metastable materials, advanced fibers and nano-composites, polymer materials, and nanoporous metal materials.

The Chinese Materials Conference (CMC) is the most important serial conference of the Chinese Materials Research Society (C-MRS) and has been held each year since the early 1990s. The 2017 installment included 37 Symposia covering four fields: Advances in energy and environmental materials; High performance structural materials; Fundamental research on materials; and Advanced functional materials. More than 5500 participants attended the congress, and the organizers received more than 700 technical papers. Based on the recommendations of symposium organizers and after peer reviewing, 490 papers have been included in the present proceedings, which showcase the latest original research results in the field of materials, achieved by more than 300 research groups at various universities and research institutes.

Keywords

Chinese Materials Conference CMC 2017 Metamaterials and Multifunctional Composites Amorphous and High-entropy Alloys Advanced Glass Materials and Devices Advanced Optoelectronic and Microelectronic Materials Polymer Materials

Editors and affiliations

 • Yafang Han
  • 1
 1. 1.Chinese Materials Research SocietyBeijingChina

Bibliographic information

Industry Sectors
Materials & Steel
Chemical Manufacturing
Biotechnology
Electronics
Consumer Packaged Goods
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Oil, Gas & Geosciences
Engineering