Advertisement

© 2018

China Satellite Navigation Conference (CSNC) 2018 Proceedings

Volume III

 • Jiadong Sun
 • Changfeng Yang
 • Shuren Guo

Benefits

 • Collects selected CSNC 2018 papers

 • Showcases achievements and progress of BDS

 • Presents the latest studies of Global Navigation Satellite System in China

 • Covers hot topics in Global Navigation Satellite System

Conference proceedings CSNC 2018

Part of the Lecture Notes in Electrical Engineering book series (LNEE, volume 499)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xxiii
 2. Test and Assessment Technology

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Xuying Ma, Chengpan Tang, Xingyu Wang, Chuang Jin, Xiaping Ma
   Pages 3-10
  3. Jie Zheng, Xiangyu Zhu, Meijun Guo, Guang Sun, Xiaolin Jia, Shuangqin Li
   Pages 11-32
  4. Canyou Liu, Wei Zhang, Baojun Lan
   Pages 45-55
  5. Lei Wang, Xiaomei Tang, Baiyu Li, Yangbo Huang, Feixue Wang
   Pages 57-66
  6. Haisong Jiao, He Huang, Chong Zhang, Liangjian Jiang, Qingliang Chen, Feng Li et al.
   Pages 67-76
  7. Songtao Huangfu, Bin Liu, Xin Nie, Hailong Xu, Tianxiong Liu
   Pages 77-84
  8. Yuxi Liu, Xiaolin Jia, Rengui Ruan
   Pages 85-96
  9. Xuejia Li, Jianwei Yang, Jiahao Li
   Pages 97-106
  10. Yulong Kong, Hongzhou Chai, Zongpeng Pan, Rui Wang, Chunhe Liu
   Pages 107-116
  11. Xin Nie, Jun Xie, Tianxiong Liu, Songtao Huangfu, Shuguo Xie, Tian Jin et al.
   Pages 117-126
  12. Haisheng Li, Heng Zheng, Haitao Zhao, Zixia Zheng
   Pages 127-136
  13. Jianlei Yang, Hongjun Ye, Xiude Chen, Shenying Hui
   Pages 137-145
  14. Kaishi Zhang, Fangtan Jiao, Jianwen Li
   Pages 147-157
  15. Chenghe Fang, Liang Chen, Changjiang Geng, Zhichao Ma, Qi Mao
   Pages 159-169
  16. Hai Sha, Gangqiang Guan, Hongbing Wang, Henglin Chu
   Pages 171-181
  17. Tao Yan, Ying Wang, Bo Qu, Xiao Liu, Guoyong Wang
   Pages 183-195
  18. Jiangyan Sun, Caibo Hu, Yueyue Li, Lianqing Lin
   Pages 197-208

Other volumes

 1. Volume I
 2. Volume II
 3. China Satellite Navigation Conference (CSNC) 2018 Proceedings
  Volume III

About these proceedings

Introduction

These proceedings present selected research papers from CSNC 2018,  held during 23rd-25th May in Harbin, China. The theme of CSNC 2018 is Location, Time of Augmentation. These papers discuss the technologies and applications of the Global Navigation Satellite System (GNSS), and the latest progress made in the China BeiDou System (BDS) especially. They are divided into 12 topics to match the corresponding sessions in CSNC 2018, which broadly covered key topics in GNSS. Readers can learn about the BDS and keep abreast of the latest advances in GNSS techniques and applications.

Keywords

CSNC 2018 Satellite Navigation GNSS BDS BeiDou System

Editors and affiliations

 • Jiadong Sun
  • 1
 • Changfeng Yang
  • 2
 • Shuren Guo
  • 3
 1. 1.China Aerospace Science and Technology CorporationBeijingChina
 2. 2.China Satellite Navigation Engineering CenterBeijingChina
 3. 3.China Satellite Navigation Engineering CenterBeijingChina

Bibliographic information

Industry Sectors
Automotive
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Oil, Gas & Geosciences
Engineering