Advertisement

Advances in Image and Graphics Technologies

12th Chinese conference, IGTA 2017, Beijing, China, June 30 – July 1, 2017, Revised Selected Papers

 • Yongtian Wang
 • Shengjin Wang
 • Yue Liu
 • Jian Yang
 • Xiaoru Yuan
 • Ran He
 • Henry Been-Lirn Duh
Conference proceedings IGTA 2017

Part of the Communications in Computer and Information Science book series (CCIS, volume 757)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XI
 2. Yanzhao Wang, Zhiqiang Ge, Juan Su, Wei Wu
  Pages 1-11
 3. Qiule Sun, Jianxin Zhang, Aoqi Yang, Qiang Zhang
  Pages 12-19
 4. Qing Li, Qingyuan Li, Xiaolu Liu, Zhubin Wei, Qianlin Dong
  Pages 20-31
 5. Aihua Yu, Gang Li, Beiping Hou, Hongan Wang
  Pages 32-42
 6. Xinli Xu, Huizhu Pan, Weibo Wei, Guodong Wang, Wanquan Liu
  Pages 43-54
 7. Rongguo Zhang, Gaoyang Pei, Lifang Wang, Xiaojun Liu, Xiaoming Li
  Pages 55-64
 8. Chaoyou Fu, Xiang Wu, Jing Dong, Ran He
  Pages 65-73
 9. Jialin Tang, Zebin Chen, Binghua Su, Jiefeng Zheng
  Pages 74-84
 10. Mengnan Hu, Chong Li, Rong Wang
  Pages 85-95
 11. Junbing Wang, Songhua He, Hui Jia
  Pages 96-103
 12. Yun Ye, Yingjie Yin, Wenqi Wu, Xingang Wang, Zhaohui Zhang, Chaochao Qian
  Pages 104-112
 13. Gensheng Hu, Min Li, Dong Liang, Wenxia Bao
  Pages 113-122
 14. Congli Yin, Mingquan Zhou, Guoguang Du, Yachun Fan
  Pages 123-135
 15. Nan Zhang, Qingyuan Li, Huiling Jia, Minghui Zhang, Jie Liu
  Pages 136-146
 16. Yiming Zhang, Zili Zhang, Jiayue Hou, Xiaohui Liang
  Pages 147-156
 17. Xue Gao, Xinyue Wang, Benzhi Yang, Yue Liu
  Pages 157-167
 18. Shanlai Jin, Yaowu Wu, Peng Jia
  Pages 168-177
 19. Ali Maher, Jiaxin Gu, Baochang Zhang
  Pages 178-188
 20. Guangyu Nie, Yinan Guo, Yue Liu, Yongtian Wang
  Pages 189-198
 21. Yanxin Ma, Bin Zheng, Yulan Guo, Yinjie Lei, Jun Zhang
  Pages 199-209
 22. Quanmao Wei, Zhiguo Jiang, Haopeng Zhang, Shanlan Nie
  Pages 210-218
 23. Qianlin Dong, Qing-yuan Li, Zhu-bin Wei, Jie Liu, Minghui Zhang
  Pages 219-231
 24. Guojia Hou, Huizhu Pan, Ruixue Zhao, Zhonghua Hao, Wanquan Liu
  Pages 232-242
 25. Mubashir Ahmad, Jian Yang, Danni Ai, Syed Furqan Qadri, Yongtian Wang
  Pages 243-251
 26. Quan Qiu, Yuan Feng, Fei Yin, Cheng-Lin Liu
  Pages 252-262
 27. Back Matter
  Pages 271-272

About these proceedings

Introduction

This book constitutes the refereed proceedings of the 12th Chinese Conference on Image and Graphics Technologies and Applications, IGTA 2017, held in Beijing, China June 30 – July 1, 2017. The 26 papers presented were carefully reviewed and selected from 78 submissions. They provide a forum for sharing progresses in the areas of image processing technology; image analysis and understanding; computer vision and pattern recognition; big data mining, computer graphics and VR; as well as image technology applications

Keywords

Computer Science Informatics Image processing Image analysis Image understanding Computer vision Pattern recognition Virtual Reality Object detection Image registration Clustering Face recognition Subspace analysis Image De-noising Image segmentation Convolutional Neural Networks Image reconstruction

Editors and affiliations

 • Yongtian Wang
  • 1
 • Shengjin Wang
  • 2
 • Yue Liu
  • 3
 • Jian Yang
  • 4
 • Xiaoru Yuan
  • 5
 • Ran He
  • 6
 • Henry Been-Lirn Duh
  • 7
 1. 1.Beijing Institute of TechnologyBeijingChina
 2. 2.Tsinghua UniversityBeijingChina
 3. 3.Beijing Institute of TechnologyBeijingChina
 4. 4.Beijing Institute of TechnologyBeijingChina
 5. 5.School of EECS, Center for Information SciencePeking UniversityBeijingChina
 6. 6.Institute of AutomationChinese Academy of SciencesBeijingChina
 7. 7.La Trobe UniversityMelbourneAustralia

Bibliographic information

Industry Sectors
Pharma
Materials & Steel
Automotive
Chemical Manufacturing
Health & Hospitals
Biotechnology
Electronics
IT & Software
Telecommunications
Law
Consumer Packaged Goods
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Oil, Gas & Geosciences
Engineering