Advertisement

© 2018

Advances in Mechanical Design

Proceedings of the 2017 International Conference on Mechanical Design (ICMD2017)

 • Jianrong Tan
 • Feng Gao
 • Changle Xiang
 • Presents the most recent advances in research on and applications of mechanical design

 • Covers various areas of mechanical design

 • Seeks the origin of mechanical design and innovative design

 • Describes the collision of innovative ideas

Conference proceedings ICMD 2017

Part of the Mechanisms and Machine Science book series (Mechan. Machine Science, volume 55)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xviii
 2. Pan Zhang, Bei Yan, Ke Yan, Jun Hong, Yongsheng Zhu
  Pages 1-10
 3. Yangzhi Chen, Xiongdun Xie
  Pages 11-22
 4. Fuyong Liu, Chaohe Chen, Guoye Long, Guanlin Li, Zhijie Ren
  Pages 23-37
 5. Xuyang Cao, Yue Yang, Wenjun Wang, Zhenhua Gu
  Pages 39-57
 6. Xia Li, Haigang Tian, Yadong Dong, Yuechen Duan
  Pages 59-71
 7. Shaobo Jin, Fengxia Zhao, Shuo Sun, Linna Zhang
  Pages 73-96
 8. Chaojun Yang, Kang Liu, Yingzhi Wu, Weifeng Zhang, Ming Liu, Muhammad Mujtaba
  Pages 125-138
 9. Congfang Hu, Xiao Yin, Ruitao Peng, Rui Chen, Jingang Liu, Shengqiang Jiang
  Pages 139-150
 10. Zhen Chen, Huafeng Ding, Bo Li, Weimin Zhang, Linbo Luo, Liang Zhang
  Pages 151-163
 11. Lin Tian, Yi Jiang, Yazhen Wang, Qun Tong, Dashi Su, Li Song
  Pages 165-176
 12. Jianfei Shi, Xiangfeng Gou, Lingyun Zhu, Changjun Qi
  Pages 213-226
 13. Bin Huang, Yazhen Wang, Kun Zhao, Dashi Su, Li Song
  Pages 227-237
 14. Yongping Liu, Changbin Dong, Xiumei Wang, Jianmin An, Yuxi Feng
  Pages 261-270
 15. Chao Wang, Xiaohui He, Xinmin Shen, Xiaocui Yang, Lei Xu, Qiang Wang et al.
  Pages 271-283

About these proceedings

Introduction

Focusing on innovation, these proceedings present recent advances in the field of mechanical design in China and offer researchers, scholars and scientists an international platform to present their research findings and exchange their ideas. In the context of the “Made in China 2025” development strategy, one central aspect of the ICMD2017 was Innovative Design Pushes “Made in China 2025.” The book highlights research hotspots in mechanical design, such as design methodology, green design, robotics and mechanics, and reliability design, while also combining industrial design and mechanical design.

Keywords

Sustainable design Green design Internet plus mechanical design Design of micro/nano mechanisms and machines Intelligent design Robotics and mechanics Mechanical design Design methodology Industrial design Sustainable design/green design Biomimetic design Kinematics and dynamics Design of machine tools Design of construction machinery Vehicle mechanisms Mechanical structure Tribological design Reliability design Mechanisms and machine science

Editors and affiliations

 • Jianrong Tan
  • 1
 • Feng Gao
  • 2
 • Changle Xiang
  • 3
 1. 1.Zhejiang UniversityHangzhouChina
 2. 2.Shanghai Jiao Tong University ShanghaiChina
 3. 3.Beijing Institution of TechnologyBeijingChina

Bibliographic information

 • Book Title Advances in Mechanical Design
 • Book Subtitle Proceedings of the 2017 International Conference on Mechanical Design (ICMD2017)
 • Editors Jianrong Tan
  Feng Gao
  Changle Xiang
 • Series Title Mechanisms and Machine Science
 • Series Abbreviated Title Mechan. Machine Science
 • DOI https://doi.org/10.1007/978-981-10-6553-8
 • Copyright Information Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2018
 • Publisher Name Springer, Singapore
 • eBook Packages Engineering Engineering (R0)
 • Hardcover ISBN 978-981-10-6552-1
 • Softcover ISBN 978-981-13-4900-3
 • eBook ISBN 978-981-10-6553-8
 • Series ISSN 2211-0984
 • Series E-ISSN 2211-0992
 • Edition Number 1
 • Number of Pages XVIII, 1707
 • Number of Illustrations 1077 b/w illustrations, 0 illustrations in colour
 • Topics Engineering Design
  Robotics and Automation
  Industrial and Production Engineering
 • Buy this book on publisher's site
Industry Sectors
Automotive
Chemical Manufacturing
Biotechnology
Electronics
IT & Software
Telecommunications
Consumer Packaged Goods
Pharma
Materials & Steel
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Oil, Gas & Geosciences
Engineering