Advertisement

Proceedings of 2017 Chinese Intelligent Systems Conference

Volume II

 • Yingmin Jia
 • Junping Du
 • Weicun Zhang
Conference proceedings CISC 2017

Part of the Lecture Notes in Electrical Engineering book series (LNEE, volume 460)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xi
 2. Shu Tian, Shasha Li, Zhan Zhang
  Pages 71-81
 3. Benzhang Wang, Fan Tang, Hengzhu Liu
  Pages 83-88
 4. Sai Chen, Qinglin Sun, Shuzhen Luo, Zengqiang Chen
  Pages 89-98
 5. Tianyang Yu, Xiaobin Li, Haiyan Sun
  Pages 99-108
 6. Qingfei Xia, Jiapeng Xiu, Zhengqiu Yang, Chen Liu
  Pages 109-119
 7. Sheng-lun Yi, Xue-bo Jin, Ting-li Su, Qiang Cai
  Pages 135-145
 8. Jiawei Tang, Shuhua Yang, Qing Li
  Pages 157-166
 9. Yuzhen Zhang, Weicun Zhang, Jiqiang Wang
  Pages 167-176
 10. Hua Geng, Zengqiang Chen, Zhongxin Liu, Chunyan Zhang, Qing Zhang
  Pages 189-198
 11. Xuecheng Yu, Tianguang Chu
  Pages 199-205
 12. Li Liu, Tingfeng Ye, Xuemei Guo, Ruixun Kong, Lei Bo, Guoli Wang
  Pages 207-217
 13. Zhifeng Ding, Qinglin Sun, Shengfei Liu, Zengqiang Chen
  Pages 277-285
 14. Jinghui Pan, Chengwei Wang, Yuanfeng Lan, Weicun Zhang
  Pages 287-301
 15. Yuedou Pan, Chengwei Wang, Jinghui Pan, Zhengming Zhao
  Pages 303-315
 16. Jiayi Zhou, Hengyi Zheng, Hongpeng Yin, Yi Chai
  Pages 343-351
 17. Qing Zhang, Yongxiu Ma, Zhengquan Yang, Zengqiang Chen
  Pages 373-382
 18. Huini Fu, Zhihui Gao, HengZhu Liu
  Pages 399-411
 19. Quanfa Xiu, Xiaorong Shen, Tianlong Zhang, Luodi Zhao
  Pages 431-441
 20. Baolin Shang, Jiaju Tan, Xuemei Guo, Guoli Wang
  Pages 443-452
 21. Yu Mu, Lingyu Fang, Jiwei Liu
  Pages 453-462
 22. Bowen Du, Haisheng Li, Qiang Cai
  Pages 463-472
 23. ZHI-lin Liu, Yingkai Ma, SHOU-zheng Yuan, ZE-cai Zhou
  Pages 473-485
 24. Yue Lin, Yuan-lin Zhou, Song-tao Fan, Ying-min Jia
  Pages 495-504
 25. Ruxue Wang, Weicun Zhang, Lizhen Shao
  Pages 505-514

Other volumes

 1. Volume I
 2. Proceedings of 2017 Chinese Intelligent Systems Conference
  Volume II

About these proceedings

Introduction

This book presents selected research papers from CISC’17, held in MudanJiang, China. The topics covered include Multi-agent system, Evolutionary Computation, Artificial Intelligence, Complex systems, Computation intelligence and soft computing, Intelligent control, Advanced control technology, Robotics and applications, Intelligent information processing, Iterative learning control, Machine Learning, and etc. Engineers and researchers from academia, industry, and government can gain valuable insights into solutions combining ideas from multiple disciplines in the field of intelligent systems. 

Keywords

CISC 2017 Multi-agent system Evolutionary computation Artificial intelligence Complex systems Computation intelligence and soft computing Intelligent control Advanced control technology Robotics systems and applications Intelligent information processing Iterative learning control Machine learning

Editors and affiliations

 • Yingmin Jia
  • 1
 • Junping Du
  • 2
 • Weicun Zhang
  • 3
 1. 1.Beihang University BeijingChina
 2. 2.Beijing University of Posts and TelecommunicationsBeijingChina
 3. 3.University of Science and Technology BeijingBeijingChina

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-981-10-6499-9
 • Copyright Information Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2018
 • Publisher Name Springer, Singapore
 • eBook Packages Engineering Engineering (R0)
 • Print ISBN 978-981-10-6498-2
 • Online ISBN 978-981-10-6499-9
 • Series Print ISSN 1876-1100
 • Series Online ISSN 1876-1119
 • Buy this book on publisher's site
Industry Sectors
Automotive
Chemical Manufacturing
Biotechnology
IT & Software
Telecommunications
Law
Consumer Packaged Goods
Pharma
Materials & Steel
Finance, Business & Banking
Electronics
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Oil, Gas & Geosciences
Engineering