Advertisement

© 2017

China Satellite Navigation Conference (CSNC) 2017 Proceedings: Volume III

 • Jiadong Sun
 • Jingnan Liu
 • Yuanxi Yang
 • Shiwei Fan
 • Wenxian Yu

Benefits

 • Collects selected CSNC2017 papers

 • Showcases achievements and progress of BDS

 • Presents the latest studies of Global Navigation Satellite System in China

 • Covers hot topics in Global Navigation Satellite System

Conference proceedings CSNC 2017

Part of the Lecture Notes in Electrical Engineering book series (LNEE, volume 439)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xix
 2. Satellite Orbit and Satellite Clock Error

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Zan Liu, Xihong Chen, Jin Liu, Chenlong Li
   Pages 11-20
  3. Rengui Ruan, Ziqing Wei, Xiaolin Jia
   Pages 21-36
  4. Huicui Liu, Xiao Cheng, Geshi Tang, Jing Peng
   Pages 37-45
  5. Daoning Yang, Gang Li, Ying Liu, Jun Yang, Yinan Meng, Xianyu Zhang
   Pages 55-63
  6. Zhiwen Wang, Hui Xu, Qianxin Wang, Yilei He
   Pages 77-87
  7. Haiong Wang, Qiuli Chen, Weisong Jia, Chengpan Tang
   Pages 89-99
  8. Li Li, Geshi Tang, Tianpeng Ren, Jing Sun, Ming Shi, Junwei Wang
   Pages 101-111
  9. Zejun Liu, Chunlin Shi, Lan Du, Lili Wu, Ruopu Wang
   Pages 113-123
  10. Xiaotao Li, Hua Chang, Shaoming Xin, Jianghui Geng
   Pages 125-135
  11. Dongwei Zhu, Dingfa Huang, Abubakr Hassan, Bolin Xiong
   Pages 137-147
  12. Haibo Ge, Bofeng Li, Maorong Ge, Yunzhong Shen, Liangwei Nie, Harald Schuh
   Pages 165-180
  13. Hongyang Ma, Qile Zhao, Xiaolong Xu
   Pages 191-205
  14. Xiaoli Wu, Xiao liu, Shuai Gao, Feng Zhou, Li Gu, Enqiang Dong
   Pages 207-215

About these proceedings

Introduction

These proceedings present selected research papers from CSNC2017,  held during 23th-25th May in Shanghai, China. The theme of CSNC2017 is Positioning, Connecting All. These papers discuss the technologies and applications of the Global Navigation Satellite System (GNSS), and the latest progress made in the China BeiDou System (BDS) especially. They are divided into 12 topics to match the corresponding sessions in CSNC2017, which broadly covered key topics in GNSS. Readers can learn about the BDS and keep abreast of the latest advances in GNSS techniques and applications.

Keywords

CSNC2017 Satellite Navigation GNSS BDS BeiDou System

Editors and affiliations

 • Jiadong Sun
  • 1
 • Jingnan Liu
  • 2
 • Yuanxi Yang
  • 3
 • Shiwei Fan
  • 4
 • Wenxian Yu
  • 5
 1. 1.Academician of CASChina Aerospace Science and Technology CorporationBeijingChina
 2. 2.Wuhan UniversityWuhanChina
 3. 3.National Administration of GNSS and ApplicationsBeijingChina
 4. 4.China Satellite Navigation OfficeBeijingChina
 5. 5.Shanghai Jiao Tong UniversityShanghaiChina

Bibliographic information

Industry Sectors
Automotive
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Oil, Gas & Geosciences
Engineering