Advertisement

China Satellite Navigation Conference (CSNC) 2017 Proceedings: Volume II

 • Jiadong Sun
 • Jingnan Liu
 • Yuanxi Yang
 • Shiwei Fan
 • Wenxian Yu
Conference proceedings CSNC 2017

Part of the Lecture Notes in Electrical Engineering book series (LNEE, volume 438)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xix
 2. Satellite Navigation Signals and Signal Processing

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Daoning Yang, Ying Liu, Gang Li, Jun Yang, Qian Zhao, Zhixi Yang
   Pages 3-9
  3. Ke Liu, Wenqi Wu, Kanghua Tang, Shihao Zhang, Zhijia Wu
   Pages 23-35
  4. Bingxue Chen, Xufang Huang, Xuyang Wang, Tangchao Li
   Pages 37-55
  5. Xue Wang, Jianchao Du, Weibin Li
   Pages 57-68
  6. Muzi Yuan, Zhicheng Lv, Huaming Chen, Jingyuan Li, Gang Ou
   Pages 69-80
  7. Yuze Wang, Xin Chen, Peilin Liu, Wenxian Yu
   Pages 95-105
 3. Satellite Navigation Augmentation Technology

  1. Front Matter
   Pages 107-107
  2. Dun Liu, Xiao Yu, Liang Chen, Weimin Zhen
   Pages 119-130
  3. Dun Liu, Xiao Yu, Jian Feng, Weimin Zhen
   Pages 131-143
  4. Tian-yu Zhang, Gang-qiang Ye, Jing Li, Jing-wen Xu
   Pages 155-165
  5. Liang Chen, Ying Liu, Changjiang Geng, Maorong Ge, Jiao Wenhai
   Pages 167-182
  6. Dun Liu, Jian Feng, Li Chen, Weimin Zhen
   Pages 195-208
  7. Zhen Li, Dan Song, Fei Niu, Chengdong Xu
   Pages 209-220
  8. Fuxia Yang, Ershen Wang, Tao Pang, Pingping Qu, Zhixian Zhang
   Pages 221-231
  9. Zhaoyang Li, Qingsong Li, Jie Wu
   Pages 233-243
  10. Sainan Yang, Junping Chen, Yize Zhang, Chengpan Tang, Yueling Cao, Qian Chen et al.
   Pages 245-255
  11. Yan Xiang, Yang Gao, Yihe Li
   Pages 257-269
  12. Yize Zhang, Junping Chen, Sainan Yang, Qian Chen
   Pages 271-282
 4. Multi-source Fusion Navigation Technology

  1. Front Matter
   Pages 283-283
  2. Xiaoliang Wang, Deren Gong, Yanguang Wang, Bo Qu, Longlong Li, Xingyuan Han et al.
   Pages 285-295
  3. Wen Liu, Tian-tong Gao, Zhong-liang Deng, Di Zhu
   Pages 297-305
  4. Jun Mo, Zhongliang Deng, Buyun Jia, Xinmei Bian, Jichao Jiao
   Pages 317-327
  5. Di Zhu, Zhong-liang Deng, Kai-qin Lin, Jun Lu
   Pages 329-338
  6. Hengrong Liu, Tisheng Zhang, Penghui Zhang, Farui Qi, Zhuo Li
   Pages 339-349
  7. Chunyu Liu, Lei Chen, Yangbo Huang, Ling Yong, Shaojie Ni, Feixue Wang
   Pages 351-361
  8. Chen Jiang, Shu-bi Zhang, Qiu-zhao Zhang
   Pages 363-375
  9. Yanglin Zhou, Guangyun Li, Fengyang Li, Ming Dong, Shuaixin Li
   Pages 377-393
  10. Shiwei Tian, Zhi Xiong, Guangxia Li, Jing Lv, Shi Yu
   Pages 407-415
  11. Dengao Li, Zheng Wei, Jumin Zhao, Zhiyin Ma, Ya Liu
   Pages 417-427
  12. Qing Dai, Lifen Sui, Yuan Tian, Tian Zeng
   Pages 429-444
  13. Fengyang Li, Xuedong Jia, Yanglin Zhou, Ming Dong, Changyuan Chen
   Pages 459-474
 5. PNT New Concept, New Methods and New Technology

  1. Front Matter
   Pages 485-485
  2. Zhixin Deng, Guangwei Fan, Chenglong He
   Pages 487-496
  3. Ruxia Wang, Zhongliang Deng, Di Zhu
   Pages 497-508
  4. Zhenwei Hou, Xianqing Yi, Yue Zhao, Yaohong Zhang
   Pages 509-519
  5. Yishuai Shi, Ancheng Wang, Jinming Hao, Bo Jiao
   Pages 521-533
  6. Dapeng Zhang, Wei Zheng, Lizhi Sheng, Yidi Wang, Neng Xu
   Pages 553-563

About these proceedings

Introduction

These proceedings present selected research papers from CSNC2017,  held during 23th-25th May in Shanghai, China. The theme of CSNC2017 is Positioning, Connecting All. These papers discuss the technologies and applications of the Global Navigation Satellite System (GNSS), and the latest progress made in the China BeiDou System (BDS) especially. They are divided into 12 topics to match the corresponding sessions in CSNC2017, which broadly covered key topics in GNSS. Readers can learn about the BDS and keep abreast of the latest advances in GNSS techniques and applications.

Keywords

CSNC2017 Satellite Navigation GNSS BDS BeiDou System

Editors and affiliations

 • Jiadong Sun
  • 1
 • Jingnan Liu
  • 2
 • Yuanxi Yang
  • 3
 • Shiwei Fan
  • 4
 • Wenxian Yu
  • 5
 1. 1.China Aerospace Science and Technology CorporationBeijingChina
 2. 2.Wuhan University WuhanChina
 3. 3.National Administration of GNSS and ApplicationsBeijingChina
 4. 4.China Satellite Navigation Office BeijingChina
 5. 5.Shanghai Jiao Tong University ShanghaiChina

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-981-10-4591-2
 • Copyright Information Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2017
 • Publisher Name Springer, Singapore
 • eBook Packages Engineering Engineering (R0)
 • Print ISBN 978-981-10-4590-5
 • Online ISBN 978-981-10-4591-2
 • Series Print ISSN 1876-1100
 • Series Online ISSN 1876-1119
 • Buy this book on publisher's site
Industry Sectors
Automotive
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Oil, Gas & Geosciences
Engineering