Advertisement

China Satellite Navigation Conference (CSNC) 2017 Proceedings: Volume I

 • Jiadong Sun
 • Jingnan Liu
 • Yuanxi Yang
 • Shiwei Fan
 • Wenxian Yu
Conference proceedings CSNC 2017

Part of the Lecture Notes in Electrical Engineering book series (LNEE, volume 437)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xxii
 2. Satellite Navigation Technology

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Xuerui Wu, Shuanggen Jin, Yuanting Li, Yanfang Dong
   Pages 3-12
  3. Benning Song, Lichun Zhu, Dongjun Yu, Hui Yuan
   Pages 13-22
  4. Lingchuan Wan, Guanwen Huang, Rui Tu, Juqing Zhang, Junqiang Han
   Pages 45-57
  5. Lei Ren, Tianhe Xu, Qingsong Ai, Yuguo Yang
   Pages 59-71
  6. Yuan Tian, Lifen Sui, Bing Wang, Qing Dai, Yijun Tian, Tian Zeng
   Pages 73-83
  7. Zhimin Liu, Yangyang Li, Fei Li, Jinyun Guo
   Pages 85-95
  8. Min Mao, Li Wang, Shuangcheng Zhang, Xiaolei Wang, Peng Hu
   Pages 97-106
  9. Rongpan Xu, Zhaoying Liu, Zhaofeng Gao, Daquan Tang, Yingying Zhang
   Pages 127-137
  10. Guanwu Huang, Yuan Du, Lumin Meng, Guanwen Huang, Jin Wang, Junqiang Han
   Pages 139-150
  11. Kai Liu, Shuang-cheng Zhang, Qianyi Wang, Qin Zhang, Jing-jiang Zhang, Yang Nan
   Pages 151-161
  12. Chaoqun Gao, Dongkai Yang, Yunlong Zhu, Xuejing Qiu, Lei Yang
   Pages 163-174
  13. Ning Zhang, Shuangcheng Zhang, Yuefan He, Qin Zhang, Xiaojuan Zhang, Tianhe Wan
   Pages 175-185
  14. Lin Han, Yansong Meng, Yanguang Wang, Xingyuan Han
   Pages 187-197
  15. Zixin Chen, Junyu Li, Lilong Liu, Guiren Luo, Xuqi Mo
   Pages 199-207
  16. Liang Kan, Meng Li, Junbo Han, Juanjuan Dong, Linfei He, Kangning Zhang et al.
   Pages 209-218
  17. Nan Ding, Shubi Zhang, Xin Liu, Yili Xia
   Pages 233-242
  18. Wei Wang, Zhong Jie Sheng, Qi Zhang, Yong Huang, Bastiaan van Loenen
   Pages 243-253
  19. Jianping Xing, Zedong Wang, Zidong Wang, Zhao Wang, Shengli Wang, Tao Yang
   Pages 255-265
  20. Wen Chen, Chao Yu, Miaomiao Cai, Yaxuan Dong
   Pages 267-275
  21. Zhilu Wu, Yanxiong Liu, Xiufeng He, Kai Guo, Lina He, Menghao Li
   Pages 285-295
  22. Zhiping Liu, Dantong Zhu, Qianxin Wang, Jian Wang
   Pages 297-309
 3. Navigation and Location Service

  1. Front Matter
   Pages 311-311
  2. Xingli Gan, Baoguo yu, Zhang Heng, Zhu Ruihui, Li Yaning
   Pages 313-324
  3. Xianghong Hua, Wei Zhang, Kegen Yu, Weining Qiu, Shoujian Zhang, Xin Chang
   Pages 325-333
  4. Mengli Wang, Jinping Chen, Yang Yang, Yuan Hong, Junyi Xu
   Pages 335-345
  5. Xiaowei Hou, Shuangcheng Zhang, Zhengxun He, Qin Zang, Tianhe Wan, Xiaojuan Zhang
   Pages 347-355
  6. Jian Chen, Gang Ou, Ao Peng, Lingyu Chen, Lingxiang Zheng, Jianghong Shi
   Pages 357-365
  7. Da-peng Li, Ting Liu, Wei-na Hao, Bing Liu, Ling-chuan Zeng, Yan-kun Li
   Pages 395-404
  8. Ling Yang, Bofeng Li, Haojun Li, Yunzhong Shen
   Pages 405-416
  9. Zhao Wang, Jianping Xing, Qianli Yang, Shengli Wang, Zedong Wang
   Pages 453-463
  10. Henglin Chu, Tianqiao Zhang, Jiemin Shen, Hongbing Wang, Jingyuan Li
   Pages 465-472
  11. Xiaodong Zhang, Xiangyang Hao, Guopeng Sun, Yali Xu
   Pages 473-483
  12. Xinzheng Lan, Ying Xu, Dongyan Wei, Hong Yuan
   Pages 495-512
 4. Test and Assessment Technology

  1. Front Matter
   Pages 513-513
  2. Tian Wang, Wenbin Yang, Ming Peng, Shufeng Zhang, Qiang Chen, Weitao Wang
   Pages 533-545

About these proceedings

Introduction

These proceedings present selected research papers from CSNC2017,  held during 23th-25th May in Shanghai, China. The theme of CSNC2017 is Positioning, Connecting All. These papers discuss the technologies and applications of the Global Navigation Satellite System (GNSS), and the latest progress made in the China BeiDou System (BDS) especially. They are divided into 12 topics to match the corresponding sessions in CSNC2017, which broadly covered key topics in GNSS. Readers can learn about the BDS and keep abreast of the latest advances in GNSS techniques and applications.

Keywords

CSNC2017 Satellite Navigation GNSS BDS BeiDou System

Editors and affiliations

 • Jiadong Sun
  • 1
 • Jingnan Liu
  • 2
 • Yuanxi Yang
  • 3
 • Shiwei Fan
  • 4
 • Wenxian Yu
  • 5
 1. 1.China Aerospace Science and Technology CorporationBeijingChina
 2. 2.Wuhan University WuhanChina
 3. 3.National Administration of GNSS and ApplicationsBeijingChina
 4. 4.China Satellite Navigation Office BeijingChina
 5. 5.Shanghai Jiao Tong University ShanghaiChina

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-981-10-4588-2
 • Copyright Information Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2017
 • Publisher Name Springer, Singapore
 • eBook Packages Engineering Engineering (R0)
 • Print ISBN 978-981-10-4587-5
 • Online ISBN 978-981-10-4588-2
 • Series Print ISSN 1876-1100
 • Series Online ISSN 1876-1119
 • Buy this book on publisher's site
Industry Sectors
Automotive
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Oil, Gas & Geosciences
Engineering