Advertisement

Computer Engineering and Technology

20th CCF Conference, NCCET 2016, Xi'an, China, August 10-12, 2016, Revised Selected Papers

 • Weixia Xu
 • Liquan Xiao
 • Jinwen Li
 • Chengyi Zhang
 • Zhenzhen Zhu
Conference proceedings NCCET 2016

Part of the Communications in Computer and Information Science book series (CCIS, volume 666)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-X
 2. Processor Architecture

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Yuanxi Peng, Tingting He, Yuanwu Lei, Baozhou Zhu
   Pages 3-14
  3. Xiaoqiang Ni, Liu Yang, Chiyuan Ma
   Pages 15-23
  4. Yongwen Wang, Libo Huang, Zhong Zheng
   Pages 24-31
  5. Zhang Hongguang, Zhang Minxuan
   Pages 32-39
  6. Chengyi Zhang, Jiming Wang, Minxuan Zhang, Xiangdi Wu
   Pages 40-51
 3. Application Specific Processors

  1. Front Matter
   Pages 53-53
  2. Yiliu Feng, Jianfeng Zhang, Hengzhu Liu
   Pages 55-68
  3. Jicheng Chen, Yaqian Zhao, Hongzhi Shi, Yihan Li
   Pages 81-93
  4. Ruochen Liao, Yuzhuo Fu, Ting Liu
   Pages 94-101
 4. Computer Application and Software Optimization

  1. Front Matter
   Pages 113-113
  2. Yang Zhang, Zuocheng Xing, Cang Liu, Chuan Tang, Lirui Chen, Qinglin Wang
   Pages 115-124
  3. Ya Feng, Yuxuan Xing, Nong Xiao, Fang Liu
   Pages 125-135
  4. Chengkuan Sun, Jianping Cai, Wanli Sha, Shangyong Liang
   Pages 136-148
  5. Wang He, Xu Weixia, Guan Naiyang, Yang Canqun
   Pages 149-156
  6. Lei Shan, He Wang, Weixia Xu, Canqun Yang, Minxuan Zhang
   Pages 168-176
 5. Technology on the Horizon

  1. Front Matter
   Pages 177-177
  2. Jian Jie, Xiao Liquan, Lai Mingche, Xu Shi
   Pages 179-190
  3. Hu Chunmei, Chen Shuming, Liu Yao, Chen Jianjun, Xu Jingyan
   Pages 191-199
  4. Hailiang Zhou, Xiantuo Tang, Minxuan Zhang, Yue Hao
   Pages 200-211
  5. Huan Li, Zhenyu Zhao, Quan Deng, Peng Li, Haoyue Tang, Lianhua Qu
   Pages 212-217
  6. Cunxian Cao, Jiangfeng Huang, Daoqing Qu, Miao Zhang
   Pages 218-229
 6. Back Matter
  Pages 231-232

About these proceedings

Introduction

This book constitutes the refereed proceedings of the 20th CCF Conference on Computer Engineering and Technology, NCCET 2016, held in Xi'an, China, in August 2016. 
The 21 full papers presented were carefully reviewed and selected from 120 submissions. They are organized in topical sections on processor architecture; application specific processors; computer application and software optimization; technology on the horizon.

Keywords

Computer architecture Computer processor Integrated circuit Performance evaluation Algorithm design Hardware validation

Editors and affiliations

 • Weixia Xu
  • 1
 • Liquan Xiao
  • 2
 • Jinwen Li
  • 3
 • Chengyi Zhang
  • 4
 • Zhenzhen Zhu
  • 5
 1. 1.National University of Defense TechnologyChangshaChina
 2. 2.National University of Defense TechnologyChangshaChina
 3. 3.National University of Defense TechnologyChangshaChina
 4. 4.National University of Defense TechnologyChangshaChina
 5. 5.National University of Defense TechnologyChangshaChina

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-981-10-3159-5
 • Copyright Information Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2016
 • Publisher Name Springer, Singapore
 • eBook Packages Computer Science
 • Print ISBN 978-981-10-3158-8
 • Online ISBN 978-981-10-3159-5
 • Series Print ISSN 1865-0929
 • Series Online ISSN 1865-0937
 • Buy this book on publisher's site
Industry Sectors
Electronics