Advertisement

Pattern Recognition

7th Chinese Conference, CCPR 2016, Chengdu, China, November 5-7, 2016, Proceedings, Part I

 • Tieniu Tan
 • Xuelong Li
 • Xilin Chen
 • Jie Zhou
 • Jian Yang
 • Hong Cheng
Conference proceedings CCPR 2016

Part of the Communications in Computer and Information Science book series (CCIS, volume 662)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XXIII
 2. Robotics

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Jiajie Han, Jiani Hu, Weihong Deng
   Pages 3-12
  3. Wei Yanhua, Zhou Yan, Wang Dongli, Wang Xianbing
   Pages 13-26
  4. Lei Xu, Qinghua Hu, Xisheng Zhang, Yanshuo Chen, Changrui Liao
   Pages 27-41
  5. Wen Jiang, Zhang Zhaoyang, Song Huansheng, Pang Fenglan
   Pages 42-52
  6. Xianen Zhou, Yaonan Wang, Qing Zhu, Zhiqiang Miao
   Pages 65-78
  7. Yan Gao, Shan Li, Weihong Deng
   Pages 79-92
  8. Zhenzhen Luo, Leyuan Liu, Jingying Chen, Yuanyuan Liu, Zhiming Su
   Pages 119-130
  9. Lei Ding, Qimiao Yang, Jun Lu, Junfeng Xu, Jintao Yu
   Pages 131-144
  10. Simin Li, Zihan Ni, Nong Sang
   Pages 155-163
  11. Kunxia Huang, Chenguang Yang, Hong Cheng
   Pages 174-188
 3. Computer Vision

  1. Front Matter
   Pages 189-189
  2. Xiaohu Shao, Cheng Cheng, Yanfei Liu, Xiangdong Zhou
   Pages 191-200
  3. Chao Qiu, Yinhui Zhang, Jieqiong Wang, Zifen He
   Pages 201-210
  4. Wei-Ya Ren, Guo-Hui Li, Yun-Xiang Ling
   Pages 211-224
  5. Yuhan Zhang, Jianjun Qian, Jian Yang
   Pages 225-233
  6. Penglin Li, Mengxue Liu, Yun Gu, Lixiu Yao, Jie Yang
   Pages 258-267
  7. Jiang-Jing Lv, You-Ji Feng, Xiang-Dong Zhou, Xi Zhou
   Pages 268-277
  8. Pengfei Liu, Xue Zhou, Shibin Cai
   Pages 290-303
  9. Xiaodi Zhang, Zhiguo Cao, Yang Xiao, Furong Zhao
   Pages 304-317
  10. Xianghu Ji, Lili Wang, Pan Tao, Zhongliang Fu
   Pages 318-331
  11. Xudong Sun, Lei Huang, Changping Liu
   Pages 332-344
  12. Botao He, Shaohua Yu
   Pages 356-368
  13. Changkai Jiao, Zongliang Gan, Lina Qi, Changhong Chen, Feng Liu
   Pages 369-382
  14. Muhammad Rauf, Yongzhen Huang, Liang Wang
   Pages 383-391
  15. Chenqiu Zhao, Tingting Zhang, Qianying Huang, Xiaohong Zhang, Dan Yang, Yinq Qu et al.
   Pages 392-403
  16. Guang Feng, Hengjian Li, Jiwen Dong, Jiashu Zhang
   Pages 404-412
  17. Yang Liu, Yuehuan Wang, Jun Wang
   Pages 413-425
  18. Jing Li, Hong Cheng, Runzhou Wang, Lu Yang
   Pages 426-436
  19. Shiwei Shi, Jifeng Shen, Xin Zuo, Wankou Yang
   Pages 437-448
  20. Hui Zeng, Huijuan Wang, Siqi Li, Wei Zeng
   Pages 449-460
  21. Yugen Yi, Wei Zhou, Yanjiao Shi, Guoliang Luo, Jianzhong Wang
   Pages 461-473
  22. Qing Lu, Jun Yu, Zengfu Wang
   Pages 474-485
  23. Xiaokang Qiao, Kaile Su, Zhonglong Zheng, Huawen Liu, Xiaowei He
   Pages 486-500
  24. Shuo Tang, Longfei Zhang, Xiangwei Tan, Jiali Yan, Gangyi Ding
   Pages 501-516
  25. Zhihong Dong, Jie Qin, Yunhong Wang
   Pages 517-531
 4. Basic Theory of Pattern Recognition

  1. Front Matter
   Pages 533-533
  2. Rui Yan, Qiaolin Ye, Dong Zhang, Ning Ye, Xiaoqian Li
   Pages 535-550
  3. Mei Wang, Yingqi Sun, Erlong Yang, Kaoping Song
   Pages 551-562

Other volumes

 1. Pattern Recognition
  7th Chinese Conference, CCPR 2016, Chengdu, China, November 5-7, 2016, Proceedings, Part I
 2. 7th Chinese Conference, CCPR 2016, Chengdu, China, November 5-7, 2016, Proceedings, Part II

About these proceedings

Introduction

The two-volume set CCIS 662 and CCIS 663 constitutes the refereed proceedings of the 7th Chinese Conference on Pattern Recognition, CCPR 2016, held in Chengdu, China, in November 2016.
The 121 revised papers presented in two volumes were carefully reviewed and selected from 199 submissions. The papers are organized in topical sections on robotics; computer vision; basic theory of pattern recognition; image and video processing; speech and language; emotion recognition.

Keywords

object detection object tracking face recognition emotion recognition neural network classification clustering segmentation feature extraction face annotation hand gesture machine learning image retrieval SVM Super-resolution Kernel classifier Saliency sparse representation image denoising

Editors and affiliations

 • Tieniu Tan
  • 1
 • Xuelong Li
  • 2
 • Xilin Chen
  • 3
 • Jie Zhou
  • 4
 • Jian Yang
  • 5
 • Hong Cheng
  • 6
 1. 1.Institute of AutomationChinese Academy of SciencesBeijingChina
 2. 2.Xi’an Institute of Optics and Precision MechanicsChinese Academy of SciencesXi'anChina
 3. 3.Chinese Academy of SciencesInstitute of Computing TechnologyBeijingChina
 4. 4.Tsinghua University BeijingChina
 5. 5.Nanjing University of Science and TechnologyNanjingChina
 6. 6.University of Electronic Science and TechnologyChengduChina

Bibliographic information

Industry Sectors
Automotive
Chemical Manufacturing
Biotechnology
IT & Software
Telecommunications
Consumer Packaged Goods
Aerospace
Engineering
Pharma
Materials & Steel
Finance, Business & Banking
Electronics