Advertisement

Proceedings of 2016 Chinese Intelligent Systems Conference

Volume I

 • Yingmin Jia
 • Junping Du
 • Weicun Zhang
 • Hongbo Li
Conference proceedings CISC 2016

Part of the Lecture Notes in Electrical Engineering book series (LNEE, volume 404)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-x
 2. Guangyu Cao, Lei Wang, Yong Jin, Jie Yu, Wanjing Ma, Qi Liu et al.
  Pages 11-22
 3. Xunfeng Yin, Songfeng Pan, Shuo Liu, Fengsong Yin
  Pages 23-32
 4. Pingping Lu, Qing Liu, Fei Teng, Langqi Mei, Jing Li
  Pages 55-63
 5. Feng Lv, Jing He, Zeyu Zhang, Lingyan Li, Xiyuan Ju
  Pages 79-88
 6. Weili Niu, Deyuan Meng, Xiaolu Ding
  Pages 101-108
 7. Jin Tao, Qinglin Sun, Zengqiang Chen, Yingping He
  Pages 109-117
 8. Sheng Shi, Xiaobin Li, Haiyan Sun
  Pages 149-158
 9. Zhaoqing Xie, Qing Liu, Lanqing Xu
  Pages 211-219
 10. Zhanqiang Xing, Jianfeng Qu, Yi Chai, Yanxia Li, Qiu Tang
  Pages 221-231
 11. Qichang Duan, Si Li, Mingxuan Mao
  Pages 233-242
 12. Wanrong Huang, Yanzhen Wang, Hai Yang, Xiaodong Yi, Xuejun Yang
  Pages 255-266
 13. Shaochang Wang, Jiqiang Wang, Bo Jiang, Xiaolong He
  Pages 267-273
 14. Yang Liu, Hong Peng Yin, Yi Chai
  Pages 275-280
 15. Shengzhen Zhu, Jun Zhang, Zhenfa Bi
  Pages 281-290
 16. Yunfeng Ji, Zhihao Shi, Jie Ren, Chaoli Wang, Yanni Shen, Xiaojun Huang
  Pages 291-302
 17. Qi Zhang, Kuiying Deng, Tianguang Chu
  Pages 313-319
 18. Yiliu Feng, Yafei Liu, Hengzhu Liu
  Pages 357-362
 19. Chi Ben, Zhiyuan Wang, Xuejun Yang, Xiaodong Yi
  Pages 381-393
 20. Pengcheng Xia, Mou Chen, Jie Zou, Xing Feng
  Pages 395-403
 21. Qiqige Wuniri, Xiaoping Li, Fan Yang, Shilong Ma, Yifan Liu, Naihai Li
  Pages 437-453
 22. Xinlei Wei, Junping Du, Dan Fan, JangMyung Lee
  Pages 493-502
 23. Kai Xiong, Chunling Wei, Liangdong Liu
  Pages 503-517
 24. Xuhui Lu, Lei Zhang, Yingmin Jia, Dayi Wang, Chengrui Liu
  Pages 519-528
 25. Yifan Yuan, Junping Du, JangMyung Lee
  Pages 529-540

Other volumes

 1. Proceedings of 2016 Chinese Intelligent Systems Conference
  Volume I
 2. Volume II

About these proceedings

Introduction

These proceedings present selected research papers from CISC’16, held in Xiamen, China. The topics include Multi-agent system, Evolutionary Computation, Artificial Intelligence, Complex systems, Computation intelligence and soft computing, Intelligent control, Advanced control technology, Robotics and applications, Intelligent information processing, Iterative learning control, Machine Learning, and etc. Engineers and researchers from academia, industry, and government can get an insight view of the solutions combining ideas from multiple disciplines in the field of intelligent systems.

Keywords

CISC 2016 Multi-agent system Evolutionary Computation Artificial Intelligence Complex systems Computation intelligence and soft computing Intelligent control Advanced control technology Robotics systems and applications Intelligent information processing Iterative learning control Machine Learning

Editors and affiliations

 • Yingmin Jia
  • 1
 • Junping Du
  • 2
 • Weicun Zhang
  • 3
 • Hongbo Li
  • 4
 1. 1.Beihang University BeijingChina
 2. 2.Beijing University of Posts and TelecommunicationsBeijingChina
 3. 3.University of Science and Technology BeijingBeijingChina
 4. 4.Tsinghua University BeijingChina

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-981-10-2338-5
 • Copyright Information Springer Science+Business Media Singapore 2016
 • Publisher Name Springer, Singapore
 • eBook Packages Computer Science Computer Science (R0)
 • Print ISBN 978-981-10-2337-8
 • Online ISBN 978-981-10-2338-5
 • Series Print ISSN 1876-1100
 • Series Online ISSN 1876-1119
 • Buy this book on publisher's site
Industry Sectors
Pharma
Materials & Steel
Automotive
Chemical Manufacturing
Biotechnology
Finance, Business & Banking
Electronics
IT & Software
Telecommunications
Law
Consumer Packaged Goods
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Oil, Gas & Geosciences
Engineering