Advertisement

Proceedings of 2016 Chinese Intelligent Systems Conference

Volume II

 • Yingmin Jia
 • Junping Du
 • Weicun Zhang
 • Hongbo Li
Conference proceedings CISC 2016

Part of the Lecture Notes in Electrical Engineering book series (LNEE, volume 405)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-ix
 2. Xiaoyu Sun, Xiaoyan Fu, Zhuhong Shao, Yuanyuan Shang, Hui Ding
  Pages 19-27
 3. Jian Zhang, Wenling Li, Jian Sun
  Pages 51-59
 4. Shihao Sun, Hao Li, Yingmin Jia, Changqing Chen
  Pages 77-88
 5. Shaoyan Guo, Lipo Mo, Tingting Pan
  Pages 101-110
 6. Yan Liu, Zhengquan Yang, Jiezhi Wang, Qing Zhang, Zengqiang Chen
  Pages 111-120
 7. Wenli Feng, Hongyu Wei, Hongmei Zhang, Dongkai Zhang
  Pages 121-131
 8. Wei Tang, Wei Ji, Xiangli Meng, Bo Xu, Dean Zhao, Shihong Ding
  Pages 133-142
 9. Chao Yang, Yingmin Jia, Changqing Chen
  Pages 143-151
 10. Xin Tan, Chao Zhang, Chubin Zhuang, Hongpeng Yin
  Pages 163-173
 11. Shasha Zhang, Weicun Zhang, Yunluo Li
  Pages 183-192
 12. Ruilin Cao, Qing Li, Weicun Zhang, Zhao Pei, Yichang Liu
  Pages 193-200
 13. Haibo Liu, Yujie Dong, Fuzhong Wang
  Pages 201-209
 14. Yuzhen Zhang, Qing Li, Weicun Zhang, Yichang Liu, Zhao Pei
  Pages 211-217
 15. Haiyang Yu, Yawen Hu, Hongyu Guo
  Pages 219-233
 16. Tianyi Zeng, Xuemei Ren, Wei Zhao, Shubo Wang
  Pages 245-254
 17. Yi Li, Xiaodong Zhao, Yingmin Jia
  Pages 267-276
 18. Xiwen Tian, Mingdong Hou, Yingmin Jia, Changqing Chen
  Pages 277-287
 19. Ke Zhang, Yingzhi Xiong, Lei Huang, Yi Chai
  Pages 301-311
 20. CaiXia Gao, FuZhong Wang, ZiYi Fu
  Pages 313-321
 21. Fangqiang Mu, Bo Xu, Guoding Shi, Wei Ji, Shihong Ding
  Pages 323-334
 22. Linqi Ye, Qun Zong, Xiuyun Zhang, Dandan Wang, Qi Dong
  Pages 335-347
 23. Kai-he Sun, Song-yin Cao, Yu Fang, Jin-yan Zheng
  Pages 349-360
 24. Jingjing Wang, Xiaoguang Han, Zengqiang Chen, Qing Zhang
  Pages 371-386
 25. Mingming Ma, Yu Fang, Jinyan Zheng, Songyin Cao, Yong Xie
  Pages 387-397
 26. Miao Li, Zhongxin Liu, Zengqiang Chen
  Pages 399-415
 27. Tianyu Zhao, Haisheng Li, Qiang Cai, Qian Cao
  Pages 427-436
 28. Qiang Cai, Liwei Wei, Haisheng Li, Jian Cao
  Pages 437-444
 29. Shi-jie Ren, Xin Su, Zhan Xu, Xiang-yuan Bu
  Pages 445-454
 30. Shi-jie Ren, Xin Su, Zhan Xu, Xiang-yuan Bu
  Pages 455-466
 31. Yi Chai, Zhaodong Liu, Hongpeng Yin, Yanxia Li
  Pages 505-514
 32. Weijia Zhang, Zhichao Tan, Guoli Wang, Xuemei Guo
  Pages 515-527
 33. Ligang Wang, Yunpeng Li, Jing Na, Guanbin Gao, Qiang Chen
  Pages 541-550

Other volumes

 1. Volume I
 2. Proceedings of 2016 Chinese Intelligent Systems Conference
  Volume II

About these proceedings

Introduction

These proceedings present selected research papers from CISC’16, held in Xiamen, China. The topics include Multi-agent system, Evolutionary Computation, Artificial Intelligence, Complex systems, Computation intelligence and soft computing, Intelligent control, Advanced control technology, Robotics and applications, Intelligent information processing, Iterative learning control, Machine Learning, and etc. Engineers and researchers from academia, industry, and government can get an insight view of the solutions combining ideas from multiple disciplines in the field of intelligent systems.

Keywords

CISC 2016 Multi-agent system Evolutionary Computation Artificial Intelligence Complex systems Computation intelligence and soft computing Intelligent control Advanced control technology Robotics systems and applications Intelligent information processing Iterative learning control Machine Learning

Editors and affiliations

 • Yingmin Jia
  • 1
 • Junping Du
  • 2
 • Weicun Zhang
  • 3
 • Hongbo Li
  • 4
 1. 1.Beihang University BeijingChina
 2. 2.Beijing University of Posts and TelecommunicationsBeijingChina
 3. 3.University of Science and Technology BeijingBeijingChina
 4. 4.Tsinghua University BeijingChina

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-981-10-2335-4
 • Copyright Information Springer Science+Business Media Singapore 2016
 • Publisher Name Springer, Singapore
 • eBook Packages Computer Science Computer Science (R0)
 • Print ISBN 978-981-10-2334-7
 • Online ISBN 978-981-10-2335-4
 • Series Print ISSN 1876-1100
 • Series Online ISSN 1876-1119
 • Buy this book on publisher's site
Industry Sectors
Automotive
Chemical Manufacturing
Biotechnology
IT & Software
Telecommunications
Law
Consumer Packaged Goods
Pharma
Materials & Steel
Finance, Business & Banking
Electronics
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Oil, Gas & Geosciences
Engineering