Advertisement

Advances in Image and Graphics Technologies

11th Chinese Conference, IGTA 2016, Beijing, China, July 8-9, 2016, Proceedings

 • Tieniu Tan
 • Guoping Wang
 • Shengjin Wang
 • Yue Liu
 • Xiaoru Yuan
 • Ran He
 • Sheng Li
Conference proceedings IGTA 2016

Part of the Communications in Computer and Information Science book series (CCIS, volume 634)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XIII
 2. Gaoliang Tao, Liang Bai, Xinshan Zhuang, Qizhi Hu
  Pages 8-16
 3. Minghua Pan, Hengbing Wei, Shaohua Sun
  Pages 17-26
 4. Chengxing Li, Li Xu, Feng Ye, Jiazhen Chen
  Pages 35-43
 5. Xue-Jing Li, Yu-Qi Feng, Wan-Li Lyu
  Pages 51-61
 6. Jie Shu, Yiguang Liu, Jie Li, Zhenyu Xu, Shuangli Du
  Pages 69-76
 7. Pengfei Xu, Yu Long, Dongmei Zheng, Ruyi Liu
  Pages 85-91
 8. Hang Gao, Tiegang Gao, Renhong Cheng
  Pages 92-105
 9. Shourun Wang, Zhenkuan Pan, Weibo Wei, Ximei Zhao, Guodong Wang
  Pages 106-114
 10. Mingjie Wang, Jesse S. Jin, Yifei Jing, Xianfeng Han, Lei Gao, Liping Xiao
  Pages 115-124
 11. Mingjie Wang, Jesse S. Jin, Xianfeng Han, Wei Jiang, Yifei Jing, Lei Gao et al.
  Pages 125-136
 12. Jinghuan Wei, Zhihang Li, Dong Cao, Man Zhang, Cheng Zeng
  Pages 137-148
 13. Chunyu Zou, Yue Liu, Jiabin Wang, Huaqi Si
  Pages 149-159
 14. Shengqin Bian, Zhengguang Xu, Shuang Zhang
  Pages 160-166
 15. Xin Zhang, Haopeng Zhang, Quanmao Wei, Zhiguo Jiang
  Pages 184-191
 16. Cheng Cheng, Niande Jiang, Huiyuan Li, Rong Zeng
  Pages 192-199
 17. Guodong Zhang, Ying Shao, Yoohwan Kim, Wei Guo
  Pages 230-237
 18. Back Matter
  Pages 245-246

About these proceedings

Introduction

This book constitutes the refereed proceedings of the 11th Chinese Conference on Image and Graphics Technologies and Applications, IGTA 2016, held in Beijing, China in July 2016.

The 27 papers presented were carefully reviewed and selected from 69 submissions. They provide a forum for sharing progresses in the areas of image processing technology; image analysis and understanding; computer vision and pattern recognition; big data mining, computer graphics and VR; as well as image technology applications.


Keywords

3D vision computer vision genetic algorithm image steganography neural network biometrics data hiding digital watermaking hybrid local image features hyper-chaos image analysis image authentication image encryption latent SVM partition model pattern recognition rehashing spatio-temporal texture

Editors and affiliations

 • Tieniu Tan
  • 1
 • Guoping Wang
  • 2
 • Shengjin Wang
  • 3
 • Yue Liu
  • 4
 • Xiaoru Yuan
  • 5
 • Ran He
  • 6
 • Sheng Li
  • 7
 1. 1.Institute of AutomationChinese Academy of SciencesBeijingChina
 2. 2.Peking UniversityBeijingChina
 3. 3.Tsinghua UniversityBeijingChina
 4. 4.Beijing Institute of TechnologyBeijingChina
 5. 5.Peking UniversityBeijingChina
 6. 6.Institute of AutomationChinese Academy of SciencesBeijingChina
 7. 7.Peking UniversityBeijingChina

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-981-10-2260-9
 • Copyright Information Springer Science+Business Media Singapore 2016
 • Publisher Name Springer, Singapore
 • eBook Packages Computer Science Computer Science (R0)
 • Print ISBN 978-981-10-2259-3
 • Online ISBN 978-981-10-2260-9
 • Series Print ISSN 1865-0929
 • Series Online ISSN 1865-0937
 • Buy this book on publisher's site
Industry Sectors
Pharma
Materials & Steel
Automotive
Chemical Manufacturing
Health & Hospitals
Biotechnology
Electronics
IT & Software
Telecommunications
Law
Consumer Packaged Goods
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Oil, Gas & Geosciences
Engineering