Advertisement

Electronics, Communications and Networks V

Proceedings of the 5th International Conference on Electronics, Communications and Networks (CECNet 2015)

  • Amir Hussain
Conference proceedings

Part of the Lecture Notes in Electrical Engineering book series (LNEE, volume 382)

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages i-ix
  2. Wen-Hui Li, Feng Ran, Yuan Ji, Jia-Qi Qin, Hao Xu
    Pages 1-9
  3. Xiao-Ping Jin, You-Ming Li, Zheng-Quan Li, Ning Jin
    Pages 19-25
  4. Chong-Qing Zhang, Ying-Long Wang, Yong-Quan Liang, Ming-Lei Shu, Chang-Fang Chen, Huan-Qing Cui et al.
    Pages 27-33
  5. Wei Ding, Yong Xu, Rui Min, Zheng Sun, Yuan-Liang Wu
    Pages 43-50
  6. Xiu-Qin Yang, Min Zhang, Da-Hai Han, Peng-Fei Luo, Zabih Ghassemlooy, Qing-Yuan Huo
    Pages 51-57
  7. Ling Xiao, Peng-Cheng Ma, Xiao-Mei Tang, Guang-Fu Sun
    Pages 59-68
  8. Jing-Wei Liang, Jian-Xin Dai, Yi-Chen Liu, Xing-Zhou Zhou, Man Xu
    Pages 69-78
  9. Dan Yang, Tao Liu, San-Min Liu, Fu-Chun Chen
    Pages 79-88
  10. Jun-Chun Ma, Min Li, Shan Chen, Wei Zhang
    Pages 97-107
  11. Xu-Kang Wu, Xu-Guang Yang, Zheng-Guo Cai, Shan-Shan Luo
    Pages 109-117
  12. Long Xiang, Jian-Jiang Ding, Xiao-Wei Shi, Zhi-Fang Zuo
    Pages 119-125
  13. Bao Liu, Li-Xiong Liu, Hong-Ping Dong, Yong-Gang Lin
    Pages 127-136
  14. Li Zhang, Hanzhun Chen, Yuanyuan Hu
    Pages 137-145
  15. Shu-Yan Sun, Jian-Guo Shi, Jun-Sheng Yu
    Pages 153-159
  16. Kai-Xin Fan, Guang-Hui Xu, Yong Xu, Kai-Li Zhang, Ying-Cai Xiao
    Pages 169-176
  17. Chuan-Chao Wang, Jin-He Zhou, Yuan Zhang
    Pages 195-201
  18. Zhen-Yu Han, Dong-Hua Gu, Qing-E Wu
    Pages 215-221
  19. Xi Wang, Jia-Wu He, Zhuo Chen, Gang Zhu
    Pages 223-228
  20. Xiang Ren, Rong Xie, Juan Du, Xiang-Yi He
    Pages 251-262
  21. Chun-Ling Tu, Sheng-Zhi Du
    Pages 263-269
  22. San-jun Liu, Meng Ma, Zi-jun Zhao, Chang Liu, Bing-li Jiao
    Pages 279-288
  23. Jeong-Hwan Kim, Gyeo-Wun Jeung, Jun-Woo Lee, Kyeong-Seop Kim
    Pages 309-316
  24. Jun-Qiang Guo, Ren-Yuan Zhang, Guo-Zhao Wei, Jin-Liang Yang
    Pages 317-324
  25. Qing-Jun Qu, Yi-Ping Yao, Huai Wang, Lai-Bin Yan
    Pages 325-332
  26. Ling-Yin Wang, Hua Yuan, Li-Guo Liu
    Pages 343-349
  27. Jun Zhou, Jian-Xin Dai, Jing-Wei Liang, Jie Qi, Shuai Liu
    Pages 351-358
  28. Xian-Rui Li, Yong-Gang Zhao, Yan-Li Zhu, Rui Shen
    Pages 359-366
  29. Yan-Bing Li, Sheng-Peng Wan, Hao-Liang Lu, Qiang Gong
    Pages 377-383
  30. Jun Huy Lam, Sang-Gon Lee, Hoon-Jae Lee, Yustus Eko Oktian
    Pages 397-403
  31. Cong-Ren Lin, Ye Chen, Xi-Zhou Lin, Fei Yuan, Yi Zhu
    Pages 411-419
  32. Ying-Hong Ma, Wen-Qian Wang
    Pages 421-426

About these proceedings

Introduction

This book comprises peer-reviewed contributions presented at the 5th International Conference on Electronics, Communications and Networks (CECNet 2015), held in Shanghai, China, 12-15 December, 2015. It includes new multi-disciplinary topics spanning a unique depth and breadth of cutting-edge research areas in Electronic Engineering, Communications and Networks, and Computer Technology. More generally, it is of interest to academics, students and professionals involved in Consumer Electronics Technology, Communication Engineering and Technology, Wireless Communication Systems and Technology, and Computer Engineering and Technology.

Keywords

Computer Engineering Consumer Electronics Technology Electronic Engineering Networks Wireless Communication Systems

Editors and affiliations

  • Amir Hussain
    • 1
  1. 1.University of StirlingStirling, ScotlandUnited Kingdom

Bibliographic information

  • DOI https://doi.org/10.1007/978-981-10-0740-8
  • Copyright Information Springer Science+Business Media Singapore 2016
  • Publisher Name Springer, Singapore
  • eBook Packages Engineering
  • Print ISBN 978-981-10-0738-5
  • Online ISBN 978-981-10-0740-8
  • Series Print ISSN 1876-1100
  • Series Online ISSN 1876-1119
  • Buy this book on publisher's site
Industry Sectors
Pharma
Materials & Steel
Automotive
Chemical Manufacturing
Electronics
Telecommunications
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Oil, Gas & Geosciences
Engineering