Advertisement

Basis Kwalificatie Examinering in het hoger beroepsonderwijs

 • Lia Bijkerk
Book
 • 30k Downloads

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XIV
 2. Lia Bijkerk
  Pages 1-8
 3. Lia Bijkerk
  Pages 9-16
 4. Lia Bijkerk
  Pages 17-24
 5. Lia Bijkerk
  Pages 25-31
 6. Lia Bijkerk
  Pages 33-39
 7. Lia Bijkerk
  Pages 41-49
 8. Lia Bijkerk
  Pages 51-56
 9. Lia Bijkerk
  Pages 57-68
 10. Lia Bijkerk
  Pages 69-86
 11. Lia Bijkerk
  Pages 87-102
 12. Lia Bijkerk
  Pages 103-109
 13. Lia Bijkerk
  Pages 111-120
 14. Back Matter
  Pages 121-137

About this book

Introduction

Vanuit de overheid moeten alle docenten in het hoger beroepsonderwijs een basiskwalificatie examinering (BKE) halen. Dit boek bevat de theoretische basis die een hbo-docent nodig heeft om de bewijsstukken voor deze verplichte BKE-certificering te kunnen leveren. De praktische voorbeelden in het boek geven een handreiking bij het maken van verschillende soorten toetsen. De reflectievragen en portfolio-opdrachten helpen hbo-docenten bij het inschatten van de eigen bekwaamheid op het gebied van toetsen.

De vele cases en tips zijn afkomstig vanuit de praktijk van verschillende hogescholen.

 

De BKE richt zich op het doorlopen van de toetscyclus binnen het eigen vak/module. Deze kwalificatie is nodig als een docent optreedt als examinator. Met examinator wordt in het hoger beroepsonderwijs iedere docent bedoeld die eindverantwoordelijk is voor één of meer fasen van de toetscyclus. Deze toetscyclus bestaat uit 7 fasen. De examinator ontwerpt en construeert een toets (fase 1 t/m 3), neemt deze af en beoordeelt (fase 4), analyseert en registreert (fase 5 en 6). Essentieel voor de borging van de kwaliteit van het toetsproces is fase 7: de examinator evalueert het doorlopen van alle fasen en benoemt verbeteracties voor een volgende cyclus.

 

De BKE is onderdeel van de Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB). Alle hbo-docenten moeten aan de eindtermen van de BDB voldoen en beschikken over de BKE-kwalificatie.

Keywords

BKE Basiskwalificatie examinering Examinator hbo Toetscyclus Toetsproces

Authors and affiliations

 • Lia Bijkerk
  • 1
 1. 1.EdufitGoudaThe Netherlands

Bibliographic information