Advertisement

Handboek evidence-based richtlijnontwikkeling

Een leidraad voor de praktijk

 • J.J.E. van Everdingen
 • D.H.H. Dreesens
 • J.S. Burgers
 • J.A. Swinkels
 • T.A. van Barneveld
 • T. van der Weijden
Book

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XXIV
 2. Deel 1 Doel, historie, criteria en de juridische status van richtlijnen

  1. Front Matter
   Pages 1-2
  2. J.A. Swinkels, T. Dunnink, H. Vermeulen
   Pages 3-9
  3. D.H.H. Dreesens, J.J.E. van Everdingen, S.M.C. Kersten
   Pages 11-17
  4. L.C.M. Kremer, J.S. Burgers, M.K. Tuut
   Pages 19-24
  5. J.A Swinkels, J.A.G. Drapers, J.K.M. Gevers, J.J.E. van Everdingen
   Pages 25-37
 3. Deel 2 Voorbereiding

  1. Front Matter
   Pages 39-40
  2. M.H.P. Bögels, C.E. Hoogstraten, H. van Veenendaal, M.M. Versluijs
   Pages 41-53
  3. P.J. van der Wees, M. Kamphuis, R.J. Borgonjen
   Pages 67-77
  4. Tj. Wiersma, L. Wigersma, J.J.E. van Everdingen
   Pages 79-87
 4. Deel 3 Ontwikkeling en onderhoud

  1. Front Matter
   Pages 89-90
  2. M.A. Pols, J.A. Vriezen, C.J.G.M. Rosenbrand
   Pages 91-98
  3. H.W.J. Deurenberg, M.E. Wessels, C.J.M. Hielkema
   Pages 99-109
  4. T. Kuijpers, B. Niël-Weise, M. Langendam, R.J.P.M. Scholten
   Pages 111-124
  5. Tj. Wiersma, T. Zuiderent-Jerak, J.J.E. van Everdingen, J.S. Burgers
   Pages 125-138
  6. Z. Erjavec, H. Vermeulen, J.S. Burgers
   Pages 139-148
  7. C.T.J. Hulshof, C.J.G.M. Rosenbrand, M.A.H. Fleuren
   Pages 149-154
  8. W.J.J. Assendelft, T.A. van Barneveld, T. Dunnink
   Pages 155-162
 5. Deel 4. Special interests

  1. Front Matter
   Pages 163-164
  2. T. van der Weijden, D.H.H. Dreesens, H. van de Bovenkamp
   Pages 165-174
  3. M.M.J. Wiegerinck, B.W. Mol, H.J. Smid
   Pages 175-184
  4. M. Langelaan, T.A. van Barneveld, B.P. Geerdes
   Pages 185-192
  5. L. Hakkaart, T.L. Feenstra, E. Buskens
   Pages 193-201
  6. J.J. van Croonenborg, W.C. Peul
   Pages 203-211
 6. Deel 5. Toepassing van richtlijnen

  1. Front Matter
   Pages 213-214
  2. L.M.T. Schouten, M.E.J.L. Hulscher, R.F. Dijkstra
   Pages 215-224
  3. T. van der Weijden, D. Beaujean, J.A. Swinkels
   Pages 225-232
  4. M.J. Kaljouw, E.J. van der Jagt, P.J. Dörr
   Pages 245-250
  5. J.A. Mulder, A.J.M. Drenthen, A.M.C. Horemans
   Pages 251-261
 7. Deel 6. Meten en evalueren

  1. Front Matter
   Pages 263-264
  2. J. Braspenning, M. Bouma, J. Hoenen
   Pages 265-275
  3. R. van Blommestein, J.A. Fossen, J.W. Hagemeijer, M.J.M.H. Lombarts
   Pages 277-284
  4. J.J.A. de Beer, J.J. van Croonenborg, S.M.C. Kersten
   Pages 285-292
  5. J.S. Burgers, M.A.H. Fleuren, M. Lugtenberg, C.T.J. Hulshof
   Pages 293-302
 8. Back Matter
  Pages 303-312

About this book

Introduction

Het verlenen van goede zorg verloopt tegenwoordig over veel schijven en steeds vaker moet verantwoording over de zorgverlening worden afgelegd. Om zorgverleners houvast te bieden stellen de beroepswetenschappelijke verenigingen en koepels in samenspraak met patiëntenverenigingen sinds enkele decennia richtlijnen op. Richtlijnen hebben daarmee een belangrijke plaats gekregen in de gezondheidszorg. Het onderhoud daarvan vergt veel expertise en energie. Deze uitgave biedt een leidraad voor ontwikkeling, implementatie, evaluatie en onderhoud van richtlijnen. De eerste druk uit 2004 leverde al een rijk palet van bijdragen op, maar na nagenoeg een decennium waren veel hoofdstukken niet meer upto- date en om deze reden aan herziening toe. De redactie prijst zich gelukkig dat zij daarvoor, net als tien jaar geleden, een beroep heeft kunnen doen op een groot aantal onderzoekers en richtlijndeskundigen, ook voor een aantal nieuwe hoofdstukken, zoals 'Omgaan met weerstanden', 'Gedeelde besluitvorming', 'Organisatie van zorg in richtlijnen' en 'Indicatiestelling als essentieel onderdeel van richtlijnen'. Het boek is bestemd voor alle categorieën van zorgverleners, zoals artsen, verpleegkundigen en overige paramedici, maar ook voor beleidsmakers, bestuurders en gezondheidsjuristen die regelmatig met richt lijnen te maken hebben. En uiteraard voor patiënten en hun vertegenwoordigers, die meer dan voorheen willen weten hoe goede zorg tot stand komt en in richtlijnen wordt vastgelegd.

Editors and affiliations

 • J.J.E. van Everdingen
  • 1
 • D.H.H. Dreesens
  • 2
 • J.S. Burgers
  • 3
 • J.A. Swinkels
  • 4
 • T.A. van Barneveld
  • 5
 • T. van der Weijden
  • 6
 1. 1.OverveenThe Netherlands
 2. 2.Regieraad Kwaliteit van ZorgDen HaagThe Netherlands
 3. 3.Nederlands Huisartsen GenootschapUtrechtThe Netherlands
 4. 4.Acute Stoornissen, PB01-542Academisch Psychiatrisch Centrum AMCAmsterdamThe Netherlands
 5. 5.Professionele KwaliteitOrde van Medisch SpecialistenUtrechtThe Netherlands
 6. 6.Dept. General Practice, CAPHRIUniversiteit MaastrichtMaastrichtThe Netherlands

Bibliographic information

Industry Sectors
Pharma
Health & Hospitals
Biotechnology
Law
Consumer Packaged Goods