Advertisement

© 2012

Wat elke professional over de oggz moet weten

 • Wat elke professional moet weten over verslaving is een heel succesvolle uitgave wat als het ware de basis vormt voor een nieuwe reeks genaamd ‘Canon’, waarbij iedere titel begint met Wat elke professional moet weten over… Andere voorlopige onderwerpen in deze reeks zijn verslavingspreventie en het menselijk brein.

 • De hoofdredacteur van het project, Gert Schout, is lector aan de Hanzehogeschool en geeft aan dat het boek potentie heeft voorgeschreven te worden op verschillende hogescholen. Net zoals bij het verslavingsboek van Jaap van der Stel het geval is.

 • In de maatschappij wordt steeds meer aandacht besteed aan preventieve voorlichting over verslavende middelen.

Book
 • 3.9k Downloads

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-VIII
 2. G. Schout
  Pages 1-12
 3. Ronald Schilperoort
  Pages 37-46
 4. G. Schout
  Pages 47-51
 5. Back Matter
  Pages 7-7

About this book

Introduction

In de openbare geestelijke gezondheidszorg (oggz) worden mensen geholpen die hulp nodig hebben maar er niet om vragen, of er niet om vragen bij het juiste adres. De doelgroep heeft vaak meerdere problemen tegelijk, zoals psychiatrische problemen, verstandelijke beperkingen, verslavingen, schulden, problemen met opvoeden of met wonen. De belangrijkste reden dat de oggz bestaat is echter niet het probleem of de beperking van de doelgroep, maar het onvermogen van instanties om integrale, assertieve en grensoverschrijdende hulp te bieden. Drempels, productieplafonds, wachtlijsten en indicaties, bemoeilijken de toegang tot de hulpverlening. Daarom wordt in dit boek relatief veel aandacht besteed aan deze organisationele context.In dit boek wordt de praktijk van alledag beschreven door vanuit verschillende instellingen te laten zien hoe professionals met de oggz te maken kunnen krijgen. Dit boek wil professionals uit de ggz, verslavingszorg, GGD'en, welzijnswerk, maatschappelijke opvang, schuldhulpverlening, jeugdhulpverlening, politie, reclassering, thuiszorg, corporaties, maar ook wethouders, beleidsmedewerkers en ambtenaren volksgezondheid, een antwoord geven op de vraag 'wat iedere professional moet weten over de oggz'. Een antwoord op die vraag is echter ook van belang voor het beroepsvoorbereidend onderwijs.

Keywords

Canon OGGz Openbare Geestelijke Gezondheidszorg professional

Authors and affiliations

 1. 1.Hanzehogeschool GroningenGroningenNetherlands

Bibliographic information

 • Book Title Wat elke professional over de oggz moet weten
 • Authors Gert Schout
 • DOI https://doi.org/10.1007/978-90-313-9941-3
 • Copyright Information Bohn Stafleu van Loghum 2012
 • Publisher Name Bohn Stafleu van Loghum, Houten
 • eBook Packages Dutch language eBook collection
 • Softcover ISBN 978-90-313-9940-6
 • eBook ISBN 978-90-313-9941-3
 • Edition Number 1
 • Number of Pages VIII, 62
 • Number of Illustrations 5 b/w illustrations, 0 illustrations in colour
 • Topics Psychology, general
 • Buy this book on publisher's site
Industry Sectors
Pharma