Advertisement

Wat elke professional over de oggz moet weten

 • Gert Schout
Book
 • 3.7k Downloads

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-VIII
 2. G. Schout
  Pages 1-12
 3. Ronald Schilperoort
  Pages 37-46
 4. G. Schout
  Pages 47-51
 5. Back Matter
  Pages 7-7

About this book

Introduction

In de openbare geestelijke gezondheidszorg (oggz) worden mensen geholpen die hulp nodig hebben maar er niet om vragen, of er niet om vragen bij het juiste adres. De doelgroep heeft vaak meerdere problemen tegelijk, zoals psychiatrische problemen, verstandelijke beperkingen, verslavingen, schulden, problemen met opvoeden of met wonen. De belangrijkste reden dat de oggz bestaat is echter niet het probleem of de beperking van de doelgroep, maar het onvermogen van instanties om integrale, assertieve en grensoverschrijdende hulp te bieden. Drempels, productieplafonds, wachtlijsten en indicaties, bemoeilijken de toegang tot de hulpverlening. Daarom wordt in dit boek relatief veel aandacht besteed aan deze organisationele context.In dit boek wordt de praktijk van alledag beschreven door vanuit verschillende instellingen te laten zien hoe professionals met de oggz te maken kunnen krijgen. Dit boek wil professionals uit de ggz, verslavingszorg, GGD'en, welzijnswerk, maatschappelijke opvang, schuldhulpverlening, jeugdhulpverlening, politie, reclassering, thuiszorg, corporaties, maar ook wethouders, beleidsmedewerkers en ambtenaren volksgezondheid, een antwoord geven op de vraag 'wat iedere professional moet weten over de oggz'. Een antwoord op die vraag is echter ook van belang voor het beroepsvoorbereidend onderwijs.

Keywords

Canon OGGz Openbare Geestelijke Gezondheidszorg professional

Authors and affiliations

 • Gert Schout
  • 1
 1. 1.Hanzehogeschool GroningenGroningenNetherlands

Bibliographic information

Industry Sectors
Pharma