Advertisement

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages 1-7
 2. Nellie van Wageningen
  Pages 8-22
 3. Nellie van Wageningen
  Pages 23-29
 4. Nellie van Wageningen
  Pages 30-58
 5. Nellie van Wageningen
  Pages 59-65
 6. Nellie van Wageningen
  Pages 66-70
 7. Back Matter
  Pages 71-77

About this book

Introduction

Dit cahier gaat over kinderen in het ziekenhuis, zieke kinderen dus, en over de bijzondere situatie waarin zij en hun ouders zich bevinden. Ziekte kan instabiliteit veroorzaken in het systeem van het gezin en de opvoedingsrelatie die ouders met hun kinderen hebben. Ziekte kan onzekerheid teweegbrengen bij kinderen en ouders. Er kan opvoedingsverlegenheid, opvoedingsspanning of opvoedingsonzekerheid ontstaan, zodanig dat er zelfs sprake kan zijn van een problematische opvoedingssituatie. In dit boekje wordt ingegaan op de specifieke rol die de pedagogisch medewerker heeft in het ondersteunen van ouders en kinderen in het ziekteproces en het omgaan met de ziekenhuisopname. De pedagogisch medewerker begeleidt het kind en geeft pedagogische adviezen aan zowel de ouders als aan ziekenhuismedewerkers. Naast ontspannings- en afleidingstechnieken is spel hierbij een van de belangrijkste middelen die zij gebruikt bij de begeleiding van de opgenomen kinderen.

Bibliographic information

Industry Sectors
Finance, Business & Banking