Advertisement

© 2013

Medisch handboek kindermishandeling

 • E.M. van de Putte
 • I.M.A. Lukkassen
 • I.M.B. Russel
 • A.H. Teeuw
Book

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XXIII
 2. Deel A Inleiding

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. E.M. van de Putte
   Pages 3-10
 3. Deel B Lichamelijke kindermishandeling

  1. Front Matter
   Pages 19-19
  2. A.H. Teeuw
   Pages 21-27
  3. A.P. Oranje, M.J. Affourtit, A.H. Teeuw, R.A.C. Bilo
   Pages 39-75
  4. R.A.C. Bilo, F.M.C. van Berkestijn, R.R. van Rijn
   Pages 93-117
  5. R.A.C. Bilo, A.P. Oranje
   Pages 119-127
  6. R.A.C. Bilo, R. Bakx, R.R. van Rijn
   Pages 129-142
 4. Deel C Seksueel misbruik

  1. Front Matter
   Pages 143-143
  2. I.M.B. Russel
   Pages 145-149
  3. S.N. Brilleslijper-Kater, I.M.B. Russel
   Pages 151-161
  4. W.A. Karst, A.N. Bosschaart, S.G.M. Pasmans, I.M.B. Russel
   Pages 173-191
  5. A.P. Oranje, C.J. Miedema, R.A.C. Bilo
   Pages 193-211
  6. W.A. Karst, I.M.B. Russel
   Pages 213-220
 5. Deel D Verwaarlozing

  1. Front Matter
   Pages 221-221

About this book

Introduction

Het Medisch handboek kindermishandeling is het eerste Nederlandstalige handboek op dit gebied. Het biedt een grondig overzicht van alle vormen van kindermishandeling, variërend van lichamelijke mishandeling, seksueel misbruik, verwaarlozing, tot een nagebootste stoornis. In het boek staat de specifieke rol van de arts centraal, bij het eerste vermoeden van kindermishandeling, het stellen van de diagnose, het spreken met de ouders en het opstellen van een behandelplan. Steeds opnieuw wordt duidelijk dat artsen in elke fase van dit proces andere disciplines nodig hebben. De 51 auteurs van dit handboek werken in zeer verschillende domeinen en komen vanuit alle benodigde disciplines. Dat maakt dit handboek uitzonderlijk voor Nederland en een onmisbare bron van kennis voor elke arts.Kindermishandeling is een complex probleem met enorme consequenties voor kinderen, hun toekomst en die van hun gezin. Artsen worstelen ermee vanaf het moment dat ze in de spreekkamer kindermishandeling vermoeden. Dit medisch handboek is een overzichtelijk, op de Nederlandse praktijk gericht boek waarin alle noodzakelijke kennis is samengebracht. Het zal een belangrijke bijdrage leveren aan een betere benadering van dit medisch-maatschappelijk dilemma. (Prof.dr. H.S.A. Heymans, emeritus hoogleraar kindergeneeskunde AMC).Eindelijk! Een handboek waarin praktisch beschreven staat hoe kindermishandeling herkend en aangepakt kan worden. Deze expertise is nodig voor een adequate toepassing van de KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld. Het zal van pas komen in de praktijk van elke arts. (Prof.dr. R.J. van der Gaag, kinder- en jeugdpsychiater, voorzitter KNMG).Het Medisch handboek kindermishandeling is bestemd voor de (basis)arts, huisarts, kinderarts, jeugdarts en SEH-arts.

Keywords

hulp bij kindermishandeling kinderen kindermishandeling medische diagnostiek

Editors and affiliations

 • E.M. van de Putte
  • 1
 • I.M.A. Lukkassen
  • 2
 • I.M.B. Russel
  • 3
 • A.H. Teeuw
  • 4
 1. 1.UTRECHTThe Netherlands
 2. 2.HoutenThe Netherlands
 3. 3.MAARNThe Netherlands
 4. 4.AMSTERDAMThe Netherlands

Bibliographic information

Industry Sectors
Pharma
Health & Hospitals
Biotechnology
Law
Consumer Packaged Goods