Advertisement

Gynaecologie

 • J. Van Damme
 • G.G.M. Essed
 • A. De Sutter

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XV
 2. Algemene beschouwingen

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. P.X.J.M. Bouckaert, G.G.M. Essed
   Pages 3-15
  3. G.G.M. Essed, J. Van Damme
   Pages 17-27
  4. S. Bartholomeeusen, J. Van Damme
   Pages 29-34
 3. Gynaecologische klachten

  1. Front Matter
   Pages 35-35
  2. A.A.W. Peters, S.R.C. Driessen
   Pages 37-49
  3. P.T.M. Weijenborg
   Pages 51-63
  4. R.H.W van Lunsen
   Pages 65-78
  5. D. Dewilde, W.I. van der Meijden
   Pages 79-97
  6. D. Dewilde, W.I. van der Meijden
   Pages 99-109
  7. A.L.M. Lagro-Janssen, M.E. Vierhout
   Pages 111-126
 4. Cyclusgerelateerde klachten

  1. Front Matter
   Pages 127-127
  2. S. Van Baelen, C.J.C.M. Hamilton
   Pages 129-140
  3. B. Leysen, F.J.M.E. Roumen
   Pages 141-153
  4. M. Brems, J.A. Land
   Pages 155-166
  5. J. Denekens, W. Aertsens
   Pages 167-178
  6. P.H.M. van de Weijer
   Pages 179-195
 5. Oncologische screening

  1. Front Matter
   Pages 197-197
  2. F. Buntinx, H.W.H.M. van der Putten, M. Arbyn
   Pages 199-206
  3. J. Weyler, M. van der Burg, A. Van Steen
   Pages 207-220
 6. Relationele aspecten

  1. Front Matter
   Pages 221-221
  2. G.G.M. Essed
   Pages 223-228
  3. A. Schuurmans, J. Schierbeek
   Pages 229-239
  4. M. Weemhoff, D. Dewilde, J.V.T.H. Hamerlynck
   Pages 241-251
  5. C.L. van der Wijden, C.J. Bakx
   Pages 253-261
  6. J.A. Land, J.L.H. Evers
   Pages 263-271
 7. Back Matter
  Pages 273-277

About this book

Introduction

De gynaecologie beslaat een domein dat grote technische vaardigheid vereist om adequate diagnostiek en behandeling te kunnen bieden. Gynaecologie is verder bij uitstek een discipline waarin zowel de arts-patientrelatie als de anamnese en het onderzoek vervlochten zijn met de intimiteit en het eigen functioneren van de arts als persoon. In Gynaecologie wordt uitvoerig op deze aspecten ingegaan.Gynaecologie is opgebouwd uit vijf delen. Het eerste deel geeft in drie hoofdstukken een overzicht van anatomie en fysiologie, anamnese en lichamelijk onderzoek, en epidemiologische gegevens. De auteurs beperken zich tot die aspecten die voor het consult in het gynaecologisch domein relevant zijn. Het tweede deel behandelt in verschillende hoofdstukken klachten die door de patiënte direct in de gynaecologische sfeer worden gebracht: acute en chronische buikpijn, dyspareunie, abnormale genitale afscheiding, vulvaire jeuk en verzakkingsgevoel. Daarna volgt een deel over cyclusgerelateerde klachten: premenstruele klachten, uitblijven van de menstruatie,abnormaal vaginaal bloedverlies en overgangsklachten. Het vroegtijdig opsporen van oncologische problemen is onderwerp van het volgende deel: optimale cervixscreening en borstonderzoek. Beide hoofdstukken beperken zich tot de opsporing, aangezien verdere behandeling door een gynaecologisch of chirurgisch-oncologisch team zal plaatsvinden. Relationele aspecten in het gynaecologisch domein vormen het onderwerp van het laatste deel: anticonceptie, tijdelijk of definitief, ongewenste infertiliteit en seksueel overdraagbare aandoeningen.In dit boek worden klachten en vragen die in het gynaecologisch domein frequent voorkomen, casuïstisch gepresenteerd. Het vertrekpunt bij de behandeling van de onderwerpen is steeds de klacht van de patiënte zoals deze zich in de huisartsenpraktijk voordoet. Het resultaat staat daarom ver af van het klassieke leerboek en is praktijkgericht. Gynaecologie kan bijdragen aan de kwaliteitsverbetering en toetsing van het eigen beleid.Gynaecologie verschijnt in de reeks Praktische huisartsgeneeskunde. In deze reeks verschijnen uitgaven met praktische en klachtgerichte informatie over de verschillende deelgebieden van de huisartsgeneeskunde.

Keywords

gynaecologie huisarts medisch

Editors and affiliations

 • J. Van Damme
  • 1
 • G.G.M. Essed
  • 2
 • A. De Sutter
 1. 1.Universitaire Groepspraktijk huisartsgeneeskundeKULeuvenLeuven
 2. 2.afdeling Obstetrie en GynaecologieMaastricht Universitair Medisch CentrumMaastricht

Bibliographic information

Industry Sectors
Pharma
Health & Hospitals