Advertisement

De Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag

Gezondheidswetgeving in de praktijk

 • Authors
 • C.C.¬†Beerepoot
Book
 • 2.6k Downloads

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xiii
 2. C.C. Beerepoot
  Pages 15-25
 3. C.C. Beerepoot
  Pages 27-29
 4. C.C. Beerepoot
  Pages 31-34
 5. C.C. Beerepoot
  Pages 35-69
 6. C.C. Beerepoot
  Pages 71-119
 7. C.C. Beerepoot
  Pages 121-129
 8. C.C. Beerepoot
  Pages 131-132
 9. Back Matter
  Pages 133-347

About this book

Introduction

De invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet in 2006 betekende een drastische wijziging van het zorgstelsel in Nederland. Twee jaar later kan worden gesteld dat deze operatie geen grote problemen heeft opgeleverd. De betaalbaarheid van de zorg is gehandhaafd en tegelijkertijd is de toegankelijkheid van de zorg voor eenieder gewaarborgd. Inmiddels is de regelgeving op een aantal punten aangepast. Deze tweede, herziene druk van De Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag biedt een geheel geactualiseerd overzicht van de wordingsgeschiedenis, het juridische instrumentarium en het juridisch kader van de Zorgverzekeringswet. De meest ingrijpende amendementen van de zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag worden besproken. Daarnaast komen alle actuele wijzigingen en aanvullingen in de regelgeving aan bod en wordt uitvoerig ingegaan op aanverwante wetgeving, zoals de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet op het financieel toezicht en de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Bibliographic information

Industry Sectors
Law