Advertisement

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages 1-9
 2. A. C. van der Wal
  Pages 11-28
 3. P. S. Monraats, W. R. P. Agema, J. W. Jukema
  Pages 29-47
 4. R. J. G Peters
  Pages 49-56
 5. M. P. M. De Maat
  Pages 71-88
 6. G. A. J. Jessurun, F. Zijlstra
  Pages 103-114

About this book

Introduction

Leerboek Atherotrombose belicht de pathologie van atherosclerose en de genetische basis ervan. Daarnaast komen de klinische aspecten van atherosclerose uitgebreid aan de orde. Hetzelfde traject wordt doorlopen wat betreft arteriële trombose: pathofysiologie, genetica en klinische manifestaties.Het leerboek bestaat uit acht verschillende hoofdstukken die alle zijn geschreven door experts op het terrein van atherosclerose en trombose. Achtereenvolgens komen de volgende aspecten aan bod: pathologie van coronaire atherosclerose en trombose, genetica van atherosclerose, klinische manifestaties van atherotrombose, preventie en behandeling van aandoeningen als gevolg van atherosclerose, genetica van atherotrombose, medicamenteuze preventie en behandeling van atherotrombose, percutane behandeling van coronaire atherotrombose, diagnostiek en behandeling van atherosclerotisch vaatlijden in de perifere vaten.Omdat atherosclerose en trombose een complex ziektebeeld vormen, heeft de redactie er goed aan gedaan om de diverse aspecten van atherosclerose en trombose vanuit meerdere disciplines te belichten. Wij verwachten dat de assistent in opleiding tot cardioloog kennis zal nemen van dit uiterst nuttige Leerboek Atherotrombose

Authors and affiliations

 • J. W. Jukema
  • 1
 • F. W. A. Verheugt
  • 2
 1. 1.Leids Universitair Medisch CentrumLeidenNetherlands
 2. 2.Universitair Medisch Centrum St RadboudNijmegenNetherlands

Bibliographic information

Industry Sectors
Pharma
Health & Hospitals
Biotechnology