Advertisement

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages 1-8
 2. J. D. van der Ploeg, E. M. Scholte
  Pages 9-12
 3. J. D. van der Ploeg, E. M. Scholte
  Pages 13-17
 4. J. D. van der Ploeg, E. M. Scholte
  Pages 18-24
 5. J. D. van der Ploeg, E. M. Scholte
  Pages 25-28
 6. J. D. van der Ploeg, E. M. Scholte
  Pages 29-34
 7. J. D. van der Ploeg, E. M. Scholte
  Pages 35-48
 8. J. D. van der Ploeg, E. M. Scholte
  Pages 49-68
 9. Back Matter
  Pages 69-75

About this book

Introduction

De invloed van het gezin op de gedrags- en emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren is groot en werkt lang door. Problemen binnen het gezin kunnen die ont wikkeling ernstig verstoren. Een gedegen screening van het functioneren van hetgezin kan aan het licht brengen waar het gezin tekort schiet, wat de risicofactoren zijn voor (het ontwikkelen van) problematisch gedrag bij het kind en waar de mogelijke oorzaken liggen van reeds opgetreden problemen.

De Gezinsvragenlijst (GVL) screent de kwaliteit van de gezins- en opvoedings om standigheden van kinderen in de leeftijd van vier tot en met achttien jaar. Waar bestaande gezinsvragenlijsten doorgaans alleen de ouder-kindrelatie in beschouwing nemen, beschrijft de GVL het gezin in al zijn meervoudige relaties: opvoeding, communicatie, organisatie, de relatie tussen de ouders en de relatie van het gezin met de omgeving. De GVL geeft daarmee op gedetailleerde wijze inzicht in het totale gezinsfunctioneren
en is toepasbaar voor het opsporen van risicovolle gezinsomstandigheden, het stellen van diagnoses, het verzamelen van aanknopingspunten voor eventuele (gezins) interventies en het evalueren van de voortgang en de effectiviteit van deze interventies.

De Gezinsvragenlijst is een wetenschappelijk gefundeerd en waardevol instrument voor psychologen, orthopedagogen, maatschappelijk werkers, groepsleiders en andere professionele hulpverleners in de jeugdzorg, jeugd- GGZ en het (speciaal) onderwijs. Daarnaast kan de Gezinsvragenlijst, als deze wordt ingezet voor onderzoeksdoeleinden, een bijdrage leveren aan het vergroten van de wetenschappelijke kennis over gezinsfunctioneren en de invloed daarvan op de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen.

De GVL kunt u via www.testweb.bsl.nl digitaal afnemen en scoren. Maar dit is ook mogelijk met behulp van een papieren vragenlijst.

Keywords

evaluatie gezin interventie opvoeding effectiviteitsmeting pedagogiek psychodiagnostiek normen COTAN

Bibliographic information

Industry Sectors
Chemical Manufacturing
Finance, Business & Banking
Oil, Gas & Geosciences