Advertisement

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages 1-10
 2. M. C. Arnold-Klaarhamer
  Pages 11-31
 3. M. C. Arnold-Klaarhamer
  Pages 33-40
 4. M. C. Arnold-Klaarhamer
  Pages 41-70
 5. M. C. Arnold-Klaarhamer
  Pages 71-81
 6. M. C. Arnold-Klaarhamer
  Pages 83-94
 7. M. C. Arnold-Klaarhamer
  Pages 95-105
 8. Back Matter
  Pages 106-107

About this book

Introduction

In het beroepsleven is een goede beheersing van het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk, van groot belang. Het basiswerk Nederlands, Burgerschap voor AG helpt elke mbo–student om de Nederlandse taal goed onder de knie te krijgen. De volgende onderwerpen komen aan bod:· spelling, grammatica en stijl;· mondelinge en schriftelijke informatie;· verslaglegging en rapportage; · verslaglegging en rapportage;· zakelijke correspondentie;· sollicitatieprocedure;· vergaderen.Daarbij is er aandacht voor e–mailetiquette en culturele verschillen. Ook de nieuwe eisen voor leren, loopbaan en burgerschap zijn in dit boek verwerkt. De student krijgt diverse opdrachten om de taalvaardigheid te trainen. Er wordt daarbij steeds verwezen naar praktijksituaties. Zodoende kan de student de link naar het toekomstige beroep leggen.Naast de lees– en schrijfvaardigheid is er aandacht voor de luistervaardigheid. Daarom hoort bij dit boek een cd met een luistertoets.

Bibliographic information