Advertisement

Nutritional and Physiological Functions of Amino Acids in Pigs

 • Francois Blachier
 • Guoyao Wu
 • Yulong Yin
Book

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-ix
 2. Anatomical Characteristics of the Gastrointestinal Tract and Digestive Glands of Pigs During Development

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Kang Yao, Zhihong Sun, Zikui Liu, Zhefeng Li, Yulong Yin
   Pages 3-18
  3. Zhiru Tang, Zheng Ruan, Yulong Yin
   Pages 19-28
  4. Huansheng Yang, Xia Xiong, Yulong Yin
   Pages 29-47
 3. Terminal Digestion, Amino Acid Absorption/Metabolism, and Microbiota in the Pig Intestine During Development

  1. Front Matter
   Pages 49-49
  2. François Blachier, Yulong Yin, Guoyao Wu, Mireille Andriamihaja
   Pages 51-57
  3. François Blachier, Guoyao Wu, Yulong Yin, Yongqing Hou, Mireille Andriamihaja
   Pages 59-74
  4. Shengping Wang, Gang Liu, Lichuang Cai, Jiannan Ding, Yulong Yin
   Pages 75-87
 4. Physiological Functions of Amino Acids in Pigs

  1. Front Matter
   Pages 89-89
  2. Wenkai Ren, Yinghui Li, Yulong Yin, François Blachier
   Pages 91-108
  3. Fugui Yin, Yulong Yin, Yongqing Hou
   Pages 109-122
  4. Qinghua He, Yulong Yin, Yongqing Hou, Guixin Qin, Hui Sun, Jianhong Liu et al.
   Pages 123-140
  5. Bie Tan, Yulong Yin, Yizhen Wang, De Wu, Yingcai Lin, Xuemei Ding et al.
   Pages 141-150
  6. Qiwen Fan, Xianghua Yan, Yulong Yin, Zhen Liu
   Pages 151-174
  7. Bie Tan, Mingyong Xie, Yulong Yin
   Pages 175-185
  8. Caihong Hu, Yulong Yin, Anshan Shan, Xingguo He, Weifen Li, Jun Fang
   Pages 187-202
 5. Methodology for Research on Amino Acid

  1. Front Matter
   Pages 215-215
  2. Xia Xiong, Yulong Yin, Yiqiang Huang, Yongfei Wang, Qingqi Wen, Yuyun Mu et al.
   Pages 217-229
  3. Yonggang Zhang, Yulong Yin, Bo Deng, Ruilin Huang, Tiejun Li, Xugang Shu et al.
   Pages 231-249
  4. Paul J. Moughan, Warren Miner-Williams
   Pages 251-271
  5. Dingfu Xiao, Fugui Yin, Yulong Yin, Yangxiao Jiang, Jun Fang, Tiejun Li et al.
   Pages 273-288
  6. Yulong Yin, Zhang Yuzhe, Feng Zemeng, Ziwei Xu, Jie Feng, Bo Deng et al.
   Pages 289-300
 6. Back Matter
  Pages 301-307

About this book

Introduction

This book provides developmental data regarding piglets (with a focus on the gastrointestinal tract), data related to amino acid metabolism in pigs, data related to nutritional and physiological functions of amino acids in pigs, nutritional requirements for amino acids in pigs, signaling roles of amino acids, methodological aspects in amino acid research and the pig model for studying amino acid-related human diseases.

Keywords

amino acids animal model pig nutrition

Editors and affiliations

 • Francois Blachier
  • 1
 • Guoyao Wu
  • 2
 • Yulong Yin
  • 3
 1. 1.for Agronomic ResearchNational InstituteParisFrench S.Territ
 2. 2.College StationUSA
 3. 3.Chinese Academy of SciencesInstitute of Subtropical AgricultureHunanChina, People's Republic

Bibliographic information