Advertisement

© 2019

Przywództwo z Synercube

Dynamiczna kultura przywództwa w dążeniu do doskonałości

Book
 • 1k Downloads

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-x
 2. Anatoly Zankovsky, Christiane von der Heiden
  Pages 1-18
 3. Anatoly Zankovsky, Christiane von der Heiden
  Pages 19-49
 4. Anatoly Zankovsky, Christiane von der Heiden
  Pages 51-79
 5. Anatoly Zankovsky, Christiane von der Heiden
  Pages 81-95
 6. Anatoly Zankovsky, Christiane von der Heiden
  Pages 97-113
 7. Anatoly Zankovsky, Christiane von der Heiden
  Pages 115-128
 8. Anatoly Zankovsky, Christiane von der Heiden
  Pages 129-143
 9. Anatoly Zankovsky, Christiane von der Heiden
  Pages 145-159
 10. Anatoly Zankovsky, Christiane von der Heiden
  Pages 161-176
 11. Anatoly Zankovsky, Christiane von der Heiden
  Pages 177-190
 12. Anatoly Zankovsky, Christiane von der Heiden
  Pages 191-205
 13. Anatoly Zankovsky, Christiane von der Heiden
  Pages 207-220
 14. Anatoly Zankovsky, Christiane von der Heiden
  Pages 221-236
 15. Anatoly Zankovsky, Christiane von der Heiden
  Pages 237-243

About this book

Introduction

Przywództwo z Synercube
Opis teorii przywództwa Synercube z praktycznymi przykładami. W książce omówionych zostało 10 stylów przywódczych w 3 wymiarach: ludzie, rezultaty, wartości. Czytelnik poznaje typy interakcji, jakie zachodzą w organizacji oraz dowiaduje się, jak na podstawie dostępnych zasobów i dzięki odpowiednio sprawowanej władzy osiągnąć doskonałość i zbudować trwałą kulturę korporacyjną. Teoria Synercube zachęca do ciągłego i skutecznego doskonalenia wskazując kierunek zmian również w sferze psychologicznej i behawioralnej. Z lektury książki z pewnością skorzysta każdy menadżer, niezależnie od wielkości zarządzanej organizacji.

Dr. h.c. Christiane von der Heiden (* 1982) studiowała Administrację Biznesu ze specjalnością Europejski System Zarządzania na Uniwersytecie FHDW. W 2005 r. rozpoczęła pracę w Mars Inc. w dziale Sprzedaży i Marketingu, a w 2009 r. dla niemieckiego oddziału firmy Grid International, Inc. Obecnie jest partnerem zarządzającym i certyfikowanym konsultantem w Synercube GmbH. Wspiera międzynarodowe organizacje w procesach kształtowania postaw przywódczych i rozwoju zespołów. 

Prof. Anatoly Zankovsky (* 1954) otrzymał tytuł doktora psychologii na Uniwersytecie Moskiewskim w 1985 r. Jest kierownikiem Wydziału Psychologii Rosyjskiej Akademii Nauk. Obszar jego badań obejmuje m. in. selekcję personelu do Rosyjskiego Programu Kosmicznego, selekcję i szkolenia menadżerów, kulturę i rozwój organizacji. Od 2001 r. jest kierownikiem Wydziału Psychologii Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Ekonomiki, Statystyki i IT. Doradza w sprawach rozwoju organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi. Jest autorem 8 książek i ponad 80 artykułów na temat psychologii i zarządzania. 

Tytuł przekładu angielskiego: Leadership with Synercube. A dynamic leadership culture for excellence
Przekład z angielskiego: IMIĘ I NAZWISKO

Keywords

Przywództwo Zmiana kultury Rozwój organizacji Przywództwo zorientowane na wartości Przywództwo trójwymiarowe Ład korporacyjny Style przywódcze Zachowania przywódcze Koncepcja Synercube

Authors and affiliations

 1. 1.Psychologisches InstitutRussische Akademie der WissenschaftenMoskauRussia
 2. 2.Synercube GmbHLeverkusenGermany

About the authors

Dr. h.c. Christiane von der Heiden (* 1982; z domu Thiele) studiowała Administrację Biz-nesu ze specjalnością Europejski System Zarządzania w Wyższej Szkole Nauk Stoso-wanych FHDW. W 2005 roku rozpoczęła pracę w firmie Mars, Inc. w dziale Sprzedaży i Marketingu. W 2009 roku podjęła pracę dla niemieckiego oddziału firmy Grid International, Inc. Dzisiaj Christiane von der Heiden jest partnerem zarządzającym w Synercube GmbH i certyfikowanym konsultantem Synercube. Jest ekspertem we wspieraniu międzynaro-dowych organizacji w procesach kształtowania postaw przywódczych i rozwoju zespołów.


Prof. Dr. Anatoly Zankovsky (*1954) studiował psychologię i otrzymał tytuł doktora psy-chologii na Uniwersytecie Moskiewskim w 1985 roku. Prof. Zankovsky jest kierownikiem Wydziału Psychologii Rosyjskiej Akademii Nauk. Obszar jego badań obejmuje selekcję personelu do Rosyjskiego Programu Kosmicznego, selekcję i szkolenia menedżerów, kul-turę i rozwój organizacji, motywację do pracy oraz opracowywanie i stosowanie testów. Od 2001 roku prof. Zankovsky jest kierownikiem Wydziału Psychologii Moskiewskiego Państ-wowego Uniwersytetu Ekonomiki, Statystyki i Informatyki. Doradza znanym firmom w sprawach związanych z rozwojem organizacji i zarządzaniem zasobami ludzkimi. Prof. Zankovsky napisał 8 książek oraz wiele artykułów na temat psychologii i zarządzania.


Bibliographic information

Industry Sectors
Pharma
Automotive
Chemical Manufacturing
Biotechnology
IT & Software
Telecommunications
Consumer Packaged Goods
Aerospace
Engineering
Finance, Business & Banking
Electronics