Advertisement

Proceedings of the 2015 International Conference on Electrical and Information Technologies for Rail Transportation

Electrical Traction

 • Limin Jia
 • Zhigang Liu
 • Yong Qin
 • Rongjun Ding
 • Lijun Diao
Conference proceedings

Part of the Lecture Notes in Electrical Engineering book series (LNEE, volume 377)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xxiii
 2. Sen Wang, Wei Lv, Yangyang Zhao, Hongkui Yan, Liang Sun, Xianchuan Li et al.
  Pages 1-9
 3. Yakun Li, Teng Li, Yonggang Ma, Wei Zhang
  Pages 11-18
 4. Guozhu Cheng, Chidong Qiu, Xinbo Wu, Jinghe Ma
  Pages 19-26
 5. Tianyu Geng, Chidong Qiu, Changqing Xu, Jinghe Ma
  Pages 27-34
 6. Xinying Zhao, Fei Lin, Zhongping Yang, Zhiqiang Zhang, Jinghai Jiao
  Pages 45-53
 7. Tengteng Wang, Xiukun Wei, Limin Jia, Ming Cheng
  Pages 55-63
 8. Hongmei Zhang, Xitang Tan, Qinyue Zhu, Jingxi Wang, Weixian Zeng
  Pages 77-84
 9. Haijun Tao, Yiming Zhang, Xiguo Ren
  Pages 85-94
 10. Lichenxin Jiang, Gang Zhang, Baishui Ruan, Zhigang Liu
  Pages 95-103
 11. Congpeng Yang, Gang Zhang, Baishui Ruan, Zhigang Liu
  Pages 105-111
 12. Xinyu Zhang, Gang Zhang, Lichenxin Jiang, Zhigang Liu
  Pages 113-122
 13. Shaobo Yin, Lijun Diao, Xuefei Li
  Pages 135-144
 14. Xue Bai, Ruichang Qiu, Shaoliang Huang, Lijun Diao
  Pages 145-151
 15. Yunchuan Deng, Zhigang Liu, Ying Wang, Ke Huang
  Pages 153-162
 16. Yang Yu, Yunqi Guo, Zhaoyang Zhou, Yonggang Huang
  Pages 163-171
 17. Xinhang Xie, Xiaochun Ma, Bin Li, Meina Jiang
  Pages 173-179
 18. Yunqi Guo, Yang Yu, Yonggang Huang, Zhaoyang Zhou
  Pages 181-188
 19. Xiuqing Mu, Zhengyou He, Ying Wang, Haitao Hu
  Pages 199-207
 20. Yiming Chen, Ruichang Qiu, Yonggang Huang
  Pages 209-218
 21. Jing Tang, Lijun Diao, Kan Dong, Zhigang Liu, Shaoliang Huang
  Pages 219-229
 22. Gui Wang, Zongyi Xing, Xiaohao Wang, Yuejian Chen, Yong Qin
  Pages 257-265
 23. Zhiqiang Zhang, Jinghai Jiao, Xinying Zhao, Fei Lin, Zhongping Yang
  Pages 267-275
 24. Jinghai Jiao, Zhiqiang Zhang, Shihui Liu, Fei Lin, Zhongping Yang
  Pages 277-288
 25. Xiaoyu Lei, Guofei Yang, Wei Liu, Cong Liu, Ying Wang, Ke Huang et al.
  Pages 309-318
 26. Xiao Yang, Wenzheng Liu, Tianyu Wang, Yifei Wang, Xiankai Liu, Zhongping Yang
  Pages 359-371
 27. Weiwei Yu, Jian Zhou, Lei Wang, Lijun Diao
  Pages 383-391
 28. Shihui Liu, Fei Lin, Zhongping Yang, Jinghai Jiao, Zhiqiang Zhang
  Pages 393-400
 29. Yimin Li, Lijun Diao
  Pages 409-420
 30. Shaoliang Huang, Lijun Diao, Xue Bai, Zhigang Liu
  Pages 421-429
 31. Huihui Xu, Feng Zhao, Wei Cong, Yongxing Wang
  Pages 431-440
 32. Rongjia He, Ruichang Qiu, Zheming Jin, Weiwei Yu
  Pages 441-450
 33. Guili Dong, Yumei Du, Liming Shi, Nengqiang Jin
  Pages 451-459
 34. Yifei Wang, Wenzheng Liu, Tianyu Wang, Xiankai Liu, Zheng Chen, Zhongping Yang
  Pages 461-472
 35. Meng Wang, Hongyun Zheng, Zanwu Huang
  Pages 473-481

About these proceedings

Introduction

The proceedings collect the latest research trends, methods and experimental results in the field of electrical and information technologies for rail transportation. The topics cover intelligent computing, information processing, communication technology, automatic control, and their applications in rail transportation etc. The proceedings can be a valuable reference work for researchers and graduate students working in rail transportation, electrical engineering and information technologies.

Keywords

Automatic Control EITRT EITRT2015 Electrical Technology Information Technology Power Supply Rail Transportation System Safety

Editors and affiliations

 • Limin Jia
  • 1
 • Zhigang Liu
  • 2
 • Yong Qin
  • 3
 • Rongjun Ding
  • 4
 • Lijun Diao
  • 5
 1. 1.Beijing Jiaotong UniversityBeijingChina
 2. 2.Beijing Jiaotong UniversityBeijingChina
 3. 3.Beijing Jiaotong UniversityBeijingChina
 4. 4.Chinese Academy of EngineeringBeijingChina
 5. 5.Beijing Jiaotong UniversityBeijingChina

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-662-49367-0
 • Copyright Information Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2016
 • Publisher Name Springer, Berlin, Heidelberg
 • eBook Packages Energy Energy (R0)
 • Print ISBN 978-3-662-49365-6
 • Online ISBN 978-3-662-49367-0
 • Series Print ISSN 1876-1100
 • Series Online ISSN 1876-1119
 • Buy this book on publisher's site
Industry Sectors
Automotive
Engineering