Advertisement

Computer Vision

CCF Chinese Conference, CCCV 2015, Xi'an, China, September 18-20, 2015, Proceedings, Part II

 • Hongbin Zha
 • Xilin Chen
 • Liang Wang
 • Qiguang Miao
Conference proceedings CCCV 2015

Part of the Communications in Computer and Information Science book series (CCIS, volume 547)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XX
 2. Jian Ji, Huafeng Ji, Mengqi Bai
  Pages 10-20
 3. Mei-Huan Chen, Yan Dou, Shi-Hui Zhang
  Pages 21-30
 4. Kai Kang, Jing Zhang, Yang Cao, Zengfu Wang
  Pages 31-40
 5. Meng Yang, Tiancheng Song, Shiqi Yu, Linlin Shen
  Pages 41-50
 6. Yangping Zhu, Xiaoyuan Jing, Qing Wang, Fei Wu, Hui Feng, Shanshan Wu
  Pages 51-60
 7. Pengfei Zhang, Junping Du, Dan Fan, Yipeng Zhou
  Pages 61-69
 8. Ning Sun, Feng Jiang, Yuze Shan, Jixin Liu, Liu Liu, Xiaofei Li
  Pages 70-79
 9. Meng Yang, Tiancheng Song, Feng Liu, Linlin Shen
  Pages 80-89
 10. Pinle Qin, GuoHong Lv, MaoMao Liu, Qiguang Miao, Xiaoqing Chen
  Pages 90-105
 11. Guang Han, Xingyue Wang, Jimuyang Zhang
  Pages 106-119
 12. Zhi Li, Yubao Sun, Feng Wang, Qingshan Liu
  Pages 120-129
 13. Pan Li, Jun Feng, QiRong Bu, Feihong Liu, HongYu Wang
  Pages 130-138
 14. Jianjun Qian, Jian Yang, Ying Tai
  Pages 159-169
 15. Pengfei Xu, Qiguang Miao, Ruyi Liu, Feng Chen, Xiaojiang Chen, Weike Nie
  Pages 170-179
 16. Jun Yu, Chang-wei Luo, Chen Jiang, Rui Li, Ling-yan Li, Zeng-fu Wang
  Pages 180-189
 17. Xiongwei Sun, Xiubo Ma, Lei Chen, Li Wan, Xinhua Zeng
  Pages 190-200
 18. Li Jinping, Hou Wendi, Han Yanbin, Yin Jianqin
  Pages 201-218
 19. Hua Yang, Xinyu Wang, Wenqi Ma, Hang Su, Ji Zhu
  Pages 219-228
 20. Ningning Liu, Xin Jin, Hui Lin, De Zhang
  Pages 229-236
 21. Wei Tang, Yongzhen Huang, Liang Wang
  Pages 237-246
 22. Wei Zhang, Chenglong Li, Aihua Zheng, Jin Tang, Bin Luo
  Pages 247-256
 23. Lijie Ding, Xiumei Wang, Xinbo Gao
  Pages 257-265
 24. Hongqiang Xu, Wen Lu, Yuling Ren, Lihuo He
  Pages 266-275
 25. Lihuo He, Qi Liu, Di Wang, Wen Lu
  Pages 276-285
 26. Shuo Feng, Wei Gai, Yanning Xu, Tingting Cui, Pu Qin, Huiyu Li et al.
  Pages 286-292
 27. Yuling Ren, Wen Lu, Lihuo He, Tianjiao Xu
  Pages 293-301
 28. Chenqiang Gao, Yinhe Du, Jiang Liu, Luyu Yang, Deyu Meng
  Pages 302-312
 29. Jun Chu, Wei Han, Wei Sui, Lingfeng Wang, Qi Wen, Chunhong Pan
  Pages 313-322
 30. Zhonghua Jia, Bing Han, Xinbo Gao
  Pages 323-334
 31. Yong Wang, Wenjuan Xu, Xiaoyu Yang, Qianqian Qiao, Zheng Jia, Quanxue Gao
  Pages 335-343
 32. Chang-you Zhang, Xiao-ya Wang, Jun Feng, Yu Cheng
  Pages 344-358
 33. Peiliang Wu, Liangliang Duan, Lingfu Kong
  Pages 359-368
 34. Liangqiong Qu, Zhigang Duan, Jiandong Tian, Zhi Han, Yandong Tang
  Pages 369-378
 35. Xiaosheng Yang, Yinfeng Li
  Pages 394-405
 36. Lu Wang, Shengrong Gong, Chunping Liu, Yi Ji, Mengye Song
  Pages 406-416
 37. Jiachen Yang, Yun Liu, Wei Wei, Qinggang Meng, Zhiqun Gao, Yancong Lin
  Pages 417-428
 38. Xiangdong Zhang, Peiyi Shen, Juan Song, Liang Zhang, Weibin Gong, Wei Wei et al.
  Pages 429-438
 39. Back Matter
  Pages 469-472

Other volumes

 1. CCF Chinese Conference, CCCV 2015, Xi'an, China, September 18-20, 2015, Proceedings, Part I
 2. Computer Vision
  CCF Chinese Conference, CCCV 2015, Xi'an, China, September 18-20, 2015, Proceedings, Part II

About these proceedings

Introduction

The two volumes CCIS 546 and 547 constitute the refereed proceedings of the CCF Chinese Conference on Computer Vision, CCCV 2015, held in Xi'an, China, in September 2015. 

The total of 89 revised full papers presented in both volumes were carefully reviewed and selected from 176 submissions. The papers address issues such as computer vision, machine learning, pattern recognition, target recognition, object detection, target tracking, image segmentation, image restoration, face recognition, image classification.

Keywords

Deep learning object detection object recognition object tracking video tracking sparse representation Hidden Markov Model neural network saliency detection Super-resolution machine learning feature extraction feature coding feature matching online boosting image mosaic image segmentation image classification image filtering image registration texture synthesis denoising face verification image restoration event detection image search quality assessment

Editors and affiliations

 • Hongbin Zha
  • 1
 • Xilin Chen
  • 2
 • Liang Wang
  • 3
 • Qiguang Miao
  • 4
 1. 1.Peking UniversityBeijingChina
 2. 2.Chinese Academy of SciencesInstitute of Computing TechnologyBeijingChina
 3. 3.NLPRChinese Academy of SciencesBeijingChina
 4. 4.Xidian UniversityShaanxiChina

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-662-48570-5
 • Copyright Information Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2015
 • Publisher Name Springer, Berlin, Heidelberg
 • eBook Packages Computer Science Computer Science (R0)
 • Print ISBN 978-3-662-48569-9
 • Online ISBN 978-3-662-48570-5
 • Series Print ISSN 1865-0929
 • Series Online ISSN 1865-0937
 • Buy this book on publisher's site
Industry Sectors
Pharma
Materials & Steel
Automotive
Chemical Manufacturing
Health & Hospitals
Biotechnology
Electronics
IT & Software
Telecommunications
Law
Consumer Packaged Goods
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Oil, Gas & Geosciences
Engineering