Advertisement

Natural Language Processing and Chinese Computing

Third CCF Conference, NLPCC 2014, Shenzhen, China, December 5-9, 2014. Proceedings

 • Chengqing Zong
 • Jian-Yun Nie
 • Dongyan Zhao
 • Yansong Feng
Conference proceedings NLPCC 2014

Part of the Communications in Computer and Information Science book series (CCIS, volume 496)

Table of contents

 1. Front Matter
 2. Long Papers

  1. Fundamentals on Language Computing

   1. Haitong Yang, Chengqing Zong
    Pages 1-12
   2. Fang Kong, Guodong Zhou
    Pages 13-22
   3. Bowei Zou, Guodong Zhou, Qiaoming Zhu
    Pages 34-45
  2. Applications on Language Computing

   1. Chang Su, Jia Tian, Yijiang Chen
    Pages 46-53
   2. Jingwei Qu, Xiaoqing Lu, Lu Liu, Zhi Tang, Yongtao Wang
    Pages 54-66
   3. Bingquan Liu, Jian Feng, Ming Liu, Feng Liu, Xiaolong Wang, Peng Li
    Pages 67-78
   4. Peng Wang, Heng Zhang, Bo Xu, Chenglin Liu, Hongwei Hao
    Pages 79-90
  3. Machine Translation and Multi-Lingual Information Access

   1. Chenggang Mi, Yating Yang, Lei Wang, Xiao Li, Kamali Dalielihan
    Pages 103-112
   2. Sitong Yang, Heng Yu, Qun Liu
    Pages 113-122
  4. Machine Learning for NLP

   1. Longbiao Kang, Baotian Hu, Xiangping Wu, Qingcai Chen, Yan He
    Pages 150-159
   2. Weitai Zhang, Weiran Xu, Guang Chen, Jun Guo
    Pages 160-167
   3. Yuan Wang, Zhaohui Li, Jie Liu, Zhicheng He, Yalou Huang, Dong Li
    Pages 168-180
   4. Huiwei Zhou, Long Chen, Degen Huang
    Pages 181-192
  5. NLP for Social Media

   1. Yanyan Zhao, Bing Qin, Ting Liu
    Pages 193-204
   2. Junjie Li, Yu Zhou, Chunyang Liu, Lin Pang
    Pages 205-216
   3. Xueqin Sui, Zhumin Chen, Kai Wu, Pengjie Ren, Jun Ma, Fengyu Zhou
    Pages 229-237
   4. Mingqiang Wang, Mengting Liu, Shi Feng, Daling Wang, Yifei Zhang
    Pages 238-250
   5. Siqiang Wen, Zhixing Li, Juanzi Li
    Pages 251-262
  6. NLP for Search Technology and Ads

   1. Jiaxin Mao, Yiqun Liu, Min Zhang, Shaoping Ma
    Pages 263-274
   2. Yunqing Xia, Zhongda Xie, Qiuge Zhang, Huiyuan Wang, Huan Zhao
    Pages 275-285
   3. Shi Feng, Le Zhang, Daling Wang, Yifei Zhang
    Pages 286-298
   4. Yunqing Xia, Huan Zhao, Kaiyu Liu, Hualing Zhu
    Pages 311-320
  7. Question Answering and User Interaction

   1. Kun Xu, Sheng Zhang, Yansong Feng, Dongyan Zhao
    Pages 333-344
  8. Web Mining and Information Extraction

   1. Hao Wang, Zhenyu Qi, Hongwei Hao, Bo Xu
    Pages 357-367
   2. Xianqi Zou, Chengjie Sun, Yaming Sun, Bingquan Liu, Lei Lin
    Pages 368-378
   3. Xuewei Li, Xueqiang Lv, Kehui Liu
    Pages 379-391
   4. Bingfeng Luo, Huanquan Lu, Yigang Diao, Yansong Feng, Dongyan Zhao
    Pages 392-402
 3. Short Papers

  1. Xing Wang, Deyi Xiong, Min Zhang, Yu Hong, Jianmin Yao
   Pages 414-421
  2. Wen-xu Long, Ji-xun Gao, Zheng-tao Yu, Sheng-xiang Gao, Xu-dong Hong
   Pages 422-429
  3. Zhongqing Wang, Liyuan Lin, Shoushan Li, Guodong Zhou
   Pages 430-437
  4. Chengxu Ye, Wushao Wen, Ping Yang
   Pages 438-448
  5. Lin Gui, Li Yuan, Ruifeng Xu, Bin Liu, Qin Lu, Yu Zhou
   Pages 457-464
  6. Jian Wang, Xianhui Liu, Junli Wang, Weidong Zhao
   Pages 465-472
 4. Back Matter

About these proceedings

Introduction

This book constitutes the refereed proceedings of the Third CCF Conference, NLPCC 2014, held in Shenzhen, China, in December 2014. The 35 revised full papers presented together with 8 short papers were carefully reviewed and selected from 110 English submissions. The papers are organized in topical sections on fundamentals on language computing; applications on language computing; machine translation and multi-lingual information access; machine learning for NLP; NLP for social media; NLP for search technology and ads; question answering and user interaction; web mining and information extraction.

Keywords

Chinese language computing computational linguistics human language technologies knowledge mining and semantic search machine translation

Editors and affiliations

 • Chengqing Zong
  • 1
 • Jian-Yun Nie
  • 2
 • Dongyan Zhao
  • 3
 • Yansong Feng
  • 4
 1. 1.National Laboratory of Pattern Recognition, Institute of AutomationChinese Academy of SciencesBeijingChina
 2. 2.Dept. of Computer Science and Operations ResearchUniversity of MontrealMontrealCanada
 3. 3.Peking UniversityBeijingChina
 4. 4.Institute of Computer Science & TechnologyPeking UniversityBeijingChina

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-662-45924-9
 • Copyright Information Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014
 • Publisher Name Springer, Berlin, Heidelberg
 • eBook Packages Computer Science
 • Print ISBN 978-3-662-45923-2
 • Online ISBN 978-3-662-45924-9
 • Series Print ISSN 1865-0929
 • Series Online ISSN 1865-0937
 • Buy this book on publisher's site
Industry Sectors
Biotechnology
IT & Software
Telecommunications
Engineering