Advertisement

Pattern Recognition

6th Chinese Conference, CCPR 2014, Changsha, China, November 17-19, 2014. Proceedings, Part I

 • Shutao Li
 • Chenglin Liu
 • Yaonan Wang
Conference proceedings CCPR 2014

Part of the Communications in Computer and Information Science book series (CCIS, volume 483)

Table of contents

 1. Front Matter
 2. Section I: Fundamentals of Pattern Recognition

  1. XiaoLong Liu, YanMing Zhang, ChengLin Liu
   Pages 1-10
  2. Zhen Hu, Wenzheng Hu, Changshui Zhang
   Pages 11-20
  3. Yanchun Gu, Defeng Zhang, Zhengming Ma, Guo Niu
   Pages 31-43
  4. Liwu Xiao, Qianlong Zhu, Canbing Li, Yijia Cao, Yi Tan, Lijuan Li
   Pages 44-53
  5. Qianhui Gong, Wenjun Lu, Wenlong Gong, Xueting Wang
   Pages 63-71
  6. Fangrong Wu, Minfang Peng, Mingjun Qi, Liang Zhu, Hua Leng, Yi Su et al.
   Pages 91-100
  7. Peiyan Wang, Cai Dongfeng
   Pages 101-110
  8. Jin Zhou, Shiliang Sun
   Pages 120-129
 3. Section II: Feature Extraction and Classification

  1. Lei Luo, Jian Yang, Jinhui Chen, Yicheng Gao
   Pages 140-150
  2. Yu Tang, Zhigang Ling, Jiancheng Li, Lu Bai
   Pages 168-182
  3. Weining Wang, Jiancong Liu, Weijian Zhao, Jiachang Li
   Pages 183-195
  4. Hong Huang, Fulin Luo, Jiamin Liu, Zezhong Ma
   Pages 210-218
  5. Yishu Peng, Yunhui Yan, Wenjie Zhu, Jiuliang Zhao
   Pages 219-228
  6. Jiarong Wang, Jun Feng, Xia Sun, Su-Shing Chen, Bo Chen
   Pages 229-236
  7. Liu Li, Zhang Huaxiang, Hu Xiaojun, Sun Feifei
   Pages 237-242
  8. Zhongliang Fu, Lili Wang, Danpu Zhang
   Pages 243-252
  9. Jiang Jiang, Xi Chen, Haitao Gan, Nong Sang
   Pages 273-282
 4. Section III: Computer Vision

  1. Yan Huang, Keren Fu, Lixiu Yao, Qiang Wu, Jie Yang
   Pages 283-292
  2. Xinzhao Li, Yuehu Liu, Shaozhuo Zhai, Zhichao Cui
   Pages 293-304
  3. Xiaoqin Kuang, Nong Sang, Feifei Chen, Runmin Wang, Changxin Gao
   Pages 305-313
  4. Lin Wu, Zhaoxiang Zhang, Yunhong Wang, Qingjie Liu
   Pages 314-324
  5. Rui Yang, Shiming Ge, Kaixuan Xie, Shuixian Chen
   Pages 325-334
  6. Xiangyu Wang, Feng Chen, Yu Liu
   Pages 335-344
  7. Huanqing Yang, Jianhua Zhang, Shenyong Chen
   Pages 345-354
  8. Dawei Yang, Yang Cong, Yandong Tang, Yulian Li
   Pages 355-362
  9. Hongxia Gao, Jianhe Xie, Yueming Hu, Ze Yang
   Pages 363-370
  10. Chongyang Wei, Shuangyin Shang, Tao Wu, Hao Fu
   Pages 371-380
  11. Wei Shen, Xinggang Wang, Cong Yao, Xiang Bai
   Pages 391-400
  12. Yuchen Zheng, Guoqiang Zhong, Jun Liu, Xiaoxu Cai, Junyu Dong
   Pages 401-410
  13. Aireti Abulikemu, Aliya Yushan, Turghunjan Abdukirim Turki, Abdurusul Osman
   Pages 411-417
  14. ZhenXiao Gang, Yang Shuo, Changyan Xiao
   Pages 418-425
  15. Hao Guo, Zhenjiang Miao, Feiyue Zhu, Gang Zhang, Song Li
   Pages 426-435
  16. Yuanping Zhang, Yuanyan Tang, Bin Fang, Zhaowei Shang, C. Y. Suen
   Pages 436-444
  17. Haiqiang Jin, Sheng Liu, Shaobo Zhang, Gaoxuan Ying
   Pages 445-454
  18. Qiyang Zhao, Weibo Li, Fan Wang, Baolin Yin
   Pages 455-463
  19. Zhe Shi, Songhao Zhu, Wei Sun, Baoyun Wang
   Pages 464-473
 5. Back Matter

Other volumes

 1. Pattern Recognition
  6th Chinese Conference, CCPR 2014, Changsha, China, November 17-19, 2014. Proceedings, Part I
 2. 6th Chinese Conference, CCPR 2014, Changsha, China, November 17-19, 2014. Proceedings, Part II

About these proceedings

Introduction

The two-volume set CCIS 483 and CCIS 484 constitutes the refereed proceedings of the 6th Chinese Conference on Pattern Recognition, CCPR 2014, held in Changsha, China, in November 2014. The 112 revised full papers presented in two volumes were carefully reviewed and selected from 225 submissions. The papers are organized in topical sections on fundamentals of pattern recognition; feature extraction and classification; computer vision; image processing and analysis; video processing and analysis; biometric and action recognition; biomedical image analysis; document and speech analysis; pattern recognition applications.

Keywords

SVM computer vision face recognition feature extraction image classification image fusion image processing and analysis machine learning multimedia processing and analysis neural network object detection and tracking particle swarm pattern recognition ranking sparse coding

Editors and affiliations

 • Shutao Li
  • 1
 • Chenglin Liu
  • 2
 • Yaonan Wang
  • 3
 1. 1.College of Electrical and Information EngineeringHunan UniversityChangshaP.R. China
 2. 2.Chinese Academy of SciencesBeijingChina
 3. 3.College of electrical and information engineeringHunan UniversityChangshaP.R. China

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-662-45646-0
 • Copyright Information Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014
 • Publisher Name Springer, Berlin, Heidelberg
 • eBook Packages Computer Science
 • Print ISBN 978-3-662-45645-3
 • Online ISBN 978-3-662-45646-0
 • Series Print ISSN 1865-0929
 • Series Online ISSN 1865-0937
 • Buy this book on publisher's site
Industry Sectors
Pharma
Materials & Steel
Automotive
Chemical Manufacturing
Biotechnology
Finance, Business & Banking
Electronics
IT & Software
Telecommunications
Consumer Packaged Goods
Aerospace
Engineering