Advertisement

Pattern Recognition

6th Chinese Conference, CCPR 2014, Changsha, China, November 17-19, 2014. Proceedings, Part II

 • Shutao Li
 • Chenglin Liu
 • Yaonan Wang
Conference proceedings CCPR 2014

Part of the Communications in Computer and Information Science book series (CCIS, volume 484)

Table of contents

 1. Front Matter
 2. Section IV: Image Processing and Analysis

  1. Shuangshuang Li, Yonghao He, Shiming Xiang, Lingfeng Wang, Chunhong Pan
   Pages 1-11
  2. Li Chen, Hongzhi Zhang, Dongwei Ren, David Zhang, Wangmeng Zuo
   Pages 12-21
  3. Shaojie Tan, Xinran Li, Ming Wang, Yawei Huang, Tingting Xu, Xingting Cheng
   Pages 22-31
  4. Zhang Rumin, Ruan Yu, Liu Dijun, Zhang Youguang
   Pages 32-43
  5. Haixia Pan, Yanxiang Zhang, Chunlong Li, Huafeng Wang
   Pages 53-62
  6. Yunqi Tang, Jianwei Ding, Wei Guo
   Pages 63-71
  7. Dawei Zhu, Li Chen, Jing Tian, Xiaotong Huang
   Pages 72-80
  8. Muhammad Rauf, Yongzhen Huang, Liang Wang
   Pages 81-88
  9. Xia Zhang, Hui Lin, Xudong Kang, Shutao Li
   Pages 89-96
  10. Fei Chen, Shutao Li, Le Xu, Bin Sun, Jun Sun
   Pages 97-106
  11. Fang Cheng, Bin Yang, Zhiwei Huang
   Pages 107-116
  12. Akbi Abdelkrim, Zhaoxiang Zhang, Qingjie Liu
   Pages 117-127
  13. Gan Liu, Shengyong Chen, Xiaolong Zhou, Xiaoyan Wang, Qiu Guan, Hui Yu
   Pages 128-137
  14. Xiaoyan He, Jianxu Mao, Zewen Liu, Jiujiang Zhou, Yajing Hua
   Pages 149-158
  15. Cheng Jiang, Fen Xiao, Xiaobo He
   Pages 159-168
  16. Fan Guo, Hui Peng, Jin Tang
   Pages 169-178
  17. Jiujiang Zhou, Jianxu Mao, Xiaoyan He
   Pages 179-188
  18. Yefan Wu, Jiangang Yao, Tangbing Li, Peng Fu, Wei Liao, Mi Zhang
   Pages 189-198
 3. Section V: Video Processing and Analysis

  1. Gaoxuan Ying, Sheng Liu, Yiting Jin
   Pages 199-208
  2. Wei Jiang, Wen-Ju Liu, Ying-Wei Tan, Shan Liang
   Pages 209-217
  3. Jianwei Ding, Yunqi Tang, Huawei Tian, Yongzhen Huang
   Pages 218-227
  4. Shirong Zeng, Xin Niu, Yong Dou
   Pages 228-234
  5. Yingjing Wu, Ying Hu
   Pages 235-244
  6. Yunhui Liu, Huaping Liu, Fuchun Sun
   Pages 245-254
  7. Wu Jianhui, Zhang Guoyun, Yuan Shuai, Guo Longyuan, Tan Mengxia
   Pages 255-265
 4. Section VI: Biometric and Action Recognition

  1. Biyun Sheng, Wankou Yang, Baochang Zhang, Changyin Sun
   Pages 266-275
  2. Jifeng Shen, Xin Zuo, Wankou Yang, Guohai Liu
   Pages 286-295
  3. Jinjin Peng, Yanan Li, Ruimei Li, Guimin Jia, Jinfeng Yang
   Pages 303-310
  4. Meng Yang, Linlin Shen
   Pages 311-320
  5. Shuping Liu, Yu Liu, Jun Yu, Zengfu Wang
   Pages 321-330
  6. Yuzhuo Wang, Hong Cheng, Yali Zheng, Lu Yang
   Pages 331-340
  7. Ying Tai, Jian Yang, Jianjun Qian, Yu Chen
   Pages 341-350
  8. Yang Zhao, Wen-Sheng Chen, Binbin Pan, Bo Chen
   Pages 351-359
 5. Section VII: Biomedical Image Analysis

 6. Section VIII: Document and Speech Analysis

  1. Yongming Huang, Ao Wu, Guobao Zhang, Yue Li
   Pages 436-443
  2. Runmin Wang, Nong Sang, Changxin Gao, Xiaoqin Kuang, Jun Xiang
   Pages 444-454
  3. Xiangdong Su, Guanglai Gao, Weihua Wang, Feilong Bao, Hongxi Wei
   Pages 464-473

Other volumes

 1. 6th Chinese Conference, CCPR 2014, Changsha, China, November 17-19, 2014. Proceedings, Part I
 2. Pattern Recognition
  6th Chinese Conference, CCPR 2014, Changsha, China, November 17-19, 2014. Proceedings, Part II

About these proceedings

Introduction

The two-volume set CCIS 483 and CCIS 484 constitutes the refereed proceedings of the 6th Chinese Conference on Pattern Recognition, CCPR 2014, held in Changsha, China, in November 2014. The 112 revised full papers presented in two volumes were carefully reviewed and selected from 225 submissions. The papers are organized in topical sections on fundamentals of pattern recognition; feature extraction and classification; computer vision; image processing and analysis; video processing and analysis; biometric and action recognition; biomedical image analysis; document and speech analysis; pattern recognition applications.

Keywords

computer vision image processing and analysis multimedia processing and analysis object detection and tracking pattern recognition

Editors and affiliations

 • Shutao Li
  • 1
 • Chenglin Liu
  • 2
 • Yaonan Wang
  • 3
 1. 1.College of Electrical and Information EngineeringHunan UniversityChangshaP.R. China
 2. 2.Chinese Academy of SciencesBeijingChina
 3. 3.College of electrical and information engineeringHunan UniversityChangshaP.R. China

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-662-45643-9
 • Copyright Information Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014
 • Publisher Name Springer, Berlin, Heidelberg
 • eBook Packages Computer Science
 • Print ISBN 978-3-662-45642-2
 • Online ISBN 978-3-662-45643-9
 • Series Print ISSN 1865-0929
 • Series Online ISSN 1865-0937
 • Buy this book on publisher's site
Industry Sectors
Pharma
Materials & Steel
Automotive
Chemical Manufacturing
Biotechnology
Finance, Business & Banking
Electronics
IT & Software
Telecommunications
Consumer Packaged Goods
Aerospace
Engineering