Advertisement

Advanced Technologies in Ad Hoc and Sensor Networks

Proceedings of the 7th China Conference on Wireless Sensor Networks

  • Xue Wang
  • Li Cui
  • Zhongwen Guo
Conference proceedings

Part of the Lecture Notes in Electrical Engineering book series (LNEE, volume 295)

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages i-xii
  2. Chuanai Zhou, Huanqing Cui, Xiaojing Meng, Rong Hua
    Pages 1-11
  3. Ji Xiong, Fang-Min Li, Jing-Yuan Zhang
    Pages 13-25
  4. DongHui Zhu, Yubao Wang, Jing Xing, Wenping Liu, Hongbo Jiang, Gang Wu
    Pages 27-35
  5. Kelei Li, Xinhua Wang, Mianmian Lv, Zhen Wang
    Pages 37-45
  6. Wenbin Wu, Yi Gao, Xuefeng Zhang, Chao Huang, Wei Dong
    Pages 47-57
  7. Dongyu Yang, Fan Zhang, Jun Lin
    Pages 59-67
  8. Xueying Zhang, Xiaotong Zhang, Yue Qi, Liwen He, Zuoxin Xiahou, Chunyuan Li
    Pages 81-92
  9. Yuwei Zhou, Qin Wang, Yadong Wan
    Pages 93-104
  10. Yongrui Chen, Weidong Yi, Binghua Wang, Fei Qin
    Pages 105-120
  11. Jinghua Zhu, Bin Kan, Yong Liu, Tong Wang, Liqiang Pan, Dan Liu
    Pages 121-130
  12. Bin Cheng, Linlin Ci, Chengping Tian, Taolin Guo
    Pages 145-154
  13. Bin Cheng, Linlin Ci, Chengping Tian, Taolin Guo
    Pages 167-175
  14. Lili Ren, Qingshan Wang, Shasha Fu, Yanping Liu
    Pages 187-194
  15. Yanliang Jin, Lina Xu, Zhishu Bai, Xuqin Zhou, Wei Ma, Muxin Wang
    Pages 205-213
  16. Yunhong Lu, Zhongwen Guo, Qing Liu, Like Qiu
    Pages 223-231
  17. Cheng Xu, Jie He, Fei Liu, Mowei Lv, Qin Wang
    Pages 247-261
  18. Ming He, Wenhui Liang, Qiuli Chen, Qingbing Zou
    Pages 263-273
  19. Yue Qi, Wenjuan Li, Xinqiang Luo, Qin Wang
    Pages 287-298
  20. Weijun Qin, Bo Li, Jiadi Zhang, Shanyan Gao, Yunhua He
    Pages 299-312
  21. Shaobin Cai, Guangzhi Zhang, Shilong Liu
    Pages 325-334
  22. Zhijie Han, Yin Xu, Ruchuan Wang
    Pages 335-343
  23. Weibei Fan, Zhijie Han, Zhengwei Guo
    Pages 345-351
  24. Hanjiang Luo, Zhong Yang, Linfeng Huang
    Pages 353-362
  25. Jianguang Zhu, Shikui Zhai, Huina Xu
    Pages 387-395
  26. Back Matter
    Pages 397-398

About these proceedings

Introduction

Advanced Technologies in Ad Hoc and Sensor Networks collects selected papers from the 7th China Conference on Wireless Sensor Networks (CWSN2013) held in Qingdao, October 17-19, 2013. The book features state-of-the-art studies on Sensor Networks in China with the theme of “Advances in wireless sensor networks of China”. The selected works can help promote development of sensor network technology towards interconnectivity, resource sharing, flexibility and high efficiency. Researchers and engineers in the field of sensor networks can benefit from the book.

Xue Wang is a professor at Tsinghua University; Li Cui is a professor at Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences; Zhongwen Guo is a professor at Ocean University of China.

Keywords

CWSN 2013 Communication protocols Internet of Things (IoT) Ocean Observation Network Wireless sensor networks

Editors and affiliations

  • Xue Wang
    • 1
  • Li Cui
    • 2
  • Zhongwen Guo
    • 3
  1. 1.Tsinghua UniversityBeijingChina
  2. 2.Institute of Computing Technology, CASBeijingChina
  3. 3.Ocean University of ChinaQingdaoChina

Bibliographic information

  • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-642-54174-2
  • Copyright Information Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014
  • Publisher Name Springer, Berlin, Heidelberg
  • eBook Packages Engineering
  • Print ISBN 978-3-642-54173-5
  • Online ISBN 978-3-642-54174-2
  • Series Print ISSN 1876-1100
  • Series Online ISSN 1876-1119
  • Buy this book on publisher's site
Industry Sectors
Pharma
Materials & Steel
Automotive
Biotechnology
Finance, Business & Banking
Electronics
IT & Software
Telecommunications
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Oil, Gas & Geosciences
Engineering