Advertisement

Natural Language Processing and Chinese Computing

Second CCF Conference, NLPCC 2013, Chongqing, China, November 15-19, 2013, Proceedings

 • Guodong Zhou
 • Juanzi Li
 • Dongyan Zhao
 • Yansong Feng
Conference proceedings NLPCC 2013

Part of the Communications in Computer and Information Science book series (CCIS, volume 400)

Table of contents

 1. Front Matter
 2. Fundamentals on Language Computing

  1. Feilong Bao, Guanglai Gao, Xueliang Yan, Hongwei Wang
   Pages 13-18
  2. Hongling Wang, Yonglei Zhang, Guodong Zhou
   Pages 19-29
  3. Zhancheng Chen, Bowei Zou, Qiaoming Zhu, Peifeng Li
   Pages 30-40
  4. Yuan Huang, Peifeng Li, Qiaoming Zhu
   Pages 41-49
  5. Chen Su, Yujie Zhang, Zhen Guo, Jinan Xu
   Pages 50-59
 3. Applications on Language Computing

  1. Yunzhi Tan, Yongfeng Zhang, Min Zhang, Yiqun Liu, Shaoping Ma
   Pages 60-71
  2. Xiaoqing Lu, Yingmin Tang, Zhi Tang, Yujun Gao, Jianguo Zhang
   Pages 72-82
  3. Changliang Li, Bo Xu, XiuYing Wang, WenDong Ge, HongWei Hao
   Pages 83-92
  4. Lin Gui, Ruifeng Xu, Jun Xu, Li Yuan, Yuanlin Yao, Jiyun Zhou et al.
   Pages 93-104
 4. Machine Learning for NLP

  1. Shoushan Li, Sophia Yat Mei Lee, Wei Gao, Chu-Ren Huang
   Pages 105-115
  2. Shixiang Lu, Xingyuan Peng, Zhenbiao Chen, Bo Xu
   Pages 116-126
  3. Linmei Hu, Juanzi Li, Zhihui Li, Chao Shao, Zhixing Li
   Pages 139-150
 5. Machine Translation and Multi-Lingual Information Access

  1. Lu Xiang, Yu Zhou, Chengqing Zong
   Pages 151-163
  2. Lei Cui, Dongdong Zhang, Shujie Liu, Mu Li, Ming Zhou
   Pages 176-187
  3. Zhaopeng Tu, Jun Xie, Yajuan Lv, Qun Liu
   Pages 188-199
 6. NLP for Social Media and Web Mining

  1. Jinghang Gu, Ya’nan Hu, Longhua Qian, Qiaoming Zhu
   Pages 200-211
  2. Duyu Tang, Bing Qin, Ting Liu, Zhenghua Li
   Pages 212-223
  3. Fei Jiang, Anqi Cui, Yiqun Liu, Min Zhang, Shaoping Ma
   Pages 224-235
  4. Shoushan Li, Rong Wang, Huanhuan Liu, Chu-Ren Huang
   Pages 236-246
  5. Chengjie Sun, Lei Lin, Yuan Chen, Bingquan Liu
   Pages 247-254
 7. Knowledge Acquisition

  1. Wei He, Shuang Li, Xiaoping Yang
   Pages 255-265
  2. Yi Zeng, Dongsheng Wang, Tielin Zhang, Hao Wang, Hongwei Hao
   Pages 266-276
  3. Yan Wang, Cheng Luo, Xin Li, Yiqun Liu, Min Zhang, Shaoping Ma
   Pages 277-287
 8. NLP for Search Technology and Ads

  1. Xin Ying Qiu, Shengyi Jiang, Kebin Deng
   Pages 288-298
  2. Jiaming Xu, Pengcheng Liu, Gaowei Wu, Zhengya Sun, Bo Xu, Hongwei Hao
   Pages 299-309
  3. Dong Zhou, Jianxun Liu, Sanrong Zhang
   Pages 310-321
  4. Aymeric Damien, Min Zhang, Yiqun Liu, Shaoping Ma
   Pages 322-333
  5. Pengjie Ren, Zhumin Chen, Xiaomeng Song, Bin Li, Haopeng Yang, Jun Ma
   Pages 334-345
 9. Short Papers I: NLP Fundamentals

  1. Yachao Li, Hongzhi Yu
   Pages 363-369
  2. Kuan Li, Zhongyang Xiong, Yufang Zhang, Xiaohua Liu, Ming Zhou, Guanghua Zhang
   Pages 370-377
 10. Short Papers II: NLP Applications

  1. Junjie Zou, Zhengtao Yu, Huanyun Zong, Jianyi Guo, Lei Su
   Pages 386-393
 11. Short Papers III: NLP for Social Media (Industrial Paper Included)

  1. Cunhui Shi, Bo Xu, Hongfei Lin, Qing Guo
   Pages 402-409
  2. Zhongyuan Han, Xuwei Li, Muyun Yang, Haoliang Qi, Sheng Li
   Pages 410-416
  3. Hanxiao Shi, Wei Chen, Xiaojun Li
   Pages 417-423
  4. Lijun Zhao, Yingjie Ren, Ju Wang, Lingsheng Meng, Cunlu Zou
   Pages 424-431
  5. Haochen Zhang, Yiqun Liu, Min Zhang, Shaoping Ma
   Pages 432-439
  6. Qingliang Miao, Huayu Lu, Shu Zhang, Yao Meng
   Pages 440-447
 12. Back Matter

About these proceedings

Introduction

This book constitutes the refereed proceedings of the Second CCF Conference on Natural Language Processing and Chinese Computing, NLPCC 2013, held in Chongqing, China, during November 2013. The 31 revised full papers presented together with three keynote talks and 13 short papers were carefully reviewed and selected from 203 submissions. The papers are organized in topical sections on fundamentals on language computing; applications on language computing; machine learning for NLP; machine translation and multi-lingual information access; NLP for social media and web mining, knowledge acquisition; NLP for search technology and ads; NLP fundamentals; NLP applications; NLP for social media.

Keywords

Chinese language computing computational linguistics human language technologies knowledge mining and semantic search machine translation

Editors and affiliations

 • Guodong Zhou
  • 1
 • Juanzi Li
  • 2
 • Dongyan Zhao
  • 3
 • Yansong Feng
  • 3
 1. 1.Soochow UniversitySuzhouChina
 2. 2.Department of Computer Science and TechnologyTsinghua UniversityBeijingChina
 3. 3.Institute of Computer Science & TechnologyPeking UniversityBeijingChina

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-642-41644-6
 • Copyright Information Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013
 • Publisher Name Springer, Berlin, Heidelberg
 • eBook Packages Computer Science
 • Print ISBN 978-3-642-41643-9
 • Online ISBN 978-3-642-41644-6
 • Series Print ISSN 1865-0929
 • Series Online ISSN 1865-0937
 • Buy this book on publisher's site
Industry Sectors
Biotechnology
IT & Software
Telecommunications
Engineering