Advertisement

© 2013

Computer Engineering and Technology

17th CCF Conference, NCCET 2013, Xining, China, July 20-22, 2013. Revised Selected Papers

 • Weixia Xu
 • Liquan Xiao
 • Chengyi Zhang
 • Jinwen Li
 • Liyan Yu
Conference proceedings NCCET 2013

Part of the Communications in Computer and Information Science book series (CCIS, volume 396)

Table of contents

 1. Front Matter
 2. Session 1: Application Specific Processors

  1. Jianfeng Zhang, Wei Ding, Hengzhu Liu
   Pages 1-8
  2. Yuanxu Xu, Mingyan Yu, Chao Zhang, Bing Yang
   Pages 9-18
  3. Jizeng Wei, Wei Guo, Hao Liu, Ya Tan
   Pages 19-32
  4. Xiaoyang Shen, Jiang Jiang, Liyuan Zhou, Tianyi Yang, Li Chen
   Pages 44-52
  5. Yan Xu, Longmei Nan, Pengfei Guo, Jinfu Xu
   Pages 53-60
 3. Session 2: Communication Architecture

  1. Yongqing Wang, Minxuan Zhang
   Pages 73-80
  2. Hongyun Zhang, Wanrong Yu, Chunqing Wu, Xiaofeng Hu, Liang Zhao, Xiangdong Cui
   Pages 81-91
  3. Zhongxiang Chang, Jinshan Hu, Chengwei Zheng, Chao Ma
   Pages 92-100
  4. Lei Gao, Mingche Lai, Kefei Wang, Zhengbin Pang
   Pages 101-110
 4. Session 3: Computer Application and Software Optimization

  1. Cheng Chen, Canqun Yang, Tao Tang, Qiang Wu, Pengfei Zhang
   Pages 111-120
  2. Chang Wang, Jiang Jiang, Xianbin Xu, Xing Han, Qiang Cao
   Pages 121-130
  3. Guirong Chen, Wandong Cai, Huijie Xu, Jianping Wang
   Pages 131-142
  4. Pingjing Lu, Bao Li, Zhengbin Pang, Ying Zhang, Shaogang Wang, Jinbo Xu et al.
   Pages 153-162
 5. Session 4: IC Design and Test

  1. Dun Yan, Jiancheng Li, Xiaochen Gu, Songting Li, Chong Huang
   Pages 163-170
  2. Jianwei Su, Jiancheng Li, Jianfei Wu, Chunming Wang
   Pages 171-179
  3. Yaqing Chi, Yibai He, Bin Liang, Chunmei Hu
   Pages 180-185

About these proceedings

Introduction

This book constitutes the refereed proceedings of the 17th National Conference on Computer Engineering and Technology, NCCET 2013, held in Xining, China, in July 2013. The 26 papers presented were carefully reviewed and selected from 234 submissions. They are organized in topical sections named: Application Specific Processors; Communication Architecture; Computer Application and Software Optimization; IC Design and Test; Processor Architecture; Technology on the Horizon.

Keywords

circuit design hardware implementation network on chip performance modeling and analysis processor architecture

Editors and affiliations

 • Weixia Xu
  • 1
 • Liquan Xiao
  • 1
 • Chengyi Zhang
  • 2
 • Jinwen Li
  • 3
 • Liyan Yu
  • 4
 1. 1.National University of Defense TechnologyChangshaChina
 2. 2.School of ComputerNational University of Defense TechnologyChangshaP.R. China
 3. 3.National University of Defense TechnologyChangshaP.R. China
 4. 4.School of Computer ScienceNational University of Defense TechnologyHunanP.R. China

Bibliographic information

Industry Sectors
Electronics