Advertisement

Web Technologies and Applications

15th Asia-Pacific Web Conference, APWeb 2013, Sydney, Australia, April 4-6, 2013. Proceedings

 • Yoshiharu Ishikawa
 • Jianzhong Li
 • Wei Wang
 • Rui Zhang
 • Wenjie Zhang
Conference proceedings APWeb 2013

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 7808)

Table of contents

 1. Front Matter
 2. Tutorials

  1. Haixun Wang
   Pages 1-1
  2. Yuqing Wu, George H. L. Fletcher
   Pages 3-6
 3. Distributed Processing:

  1. Hiroki Mizumoto, Nobutaka Suzuki
   Pages 7-18
  2. Jamshaid Ashraf, Omar Khadeer Hussain
   Pages 19-30
  3. Alfredo Cuzzocrea, Gianluca Moro, Claudio Sartori
   Pages 31-42
  4. Muhammad Intizar Ali, Nuno Lopes, Owen Friel, Alessandra Mileo
   Pages 43-50
 4. Graphs

  1. Mian Lu, Qiong Luo, Bingqiang Wang, Junkai Wu, Jiuxin Zhao
   Pages 51-62
  2. Haiwei Zhang, Simeng Jin, Xiangyu Hu, Ying Zhang, Yanlong Wen, Xiaojie Yuan
   Pages 63-74
  3. Mingxuan Yuan, Lei Chen, Philip S. Yu, Hong Mei
   Pages 75-87
  4. Md. Samiullah, Chowdhury Farhan Ahmed, Manziba Akanda Nishi, Anna Fariha, S M Abdullah, Md. Rafiqul Islam
   Pages 88-95
  5. Li Zeng, Jiefeng Cheng, Jintao Meng, Bingqiang Wang, Shengzhong Feng
   Pages 96-107
  6. Shengyun Sun, Hongyan Liu, Jun He, Xiaoyong Du
   Pages 120-131
  7. Wenjing Ruan, Chaokun Wang, Lu Han, Zhuo Peng, Yiyuan Bai
   Pages 132-139
 5. Web Search and Web Mining

  1. Zhunchen Luo, Jintao Tang, Ting Wang
   Pages 140-150
  2. Han Jiao, Jixue Liu, Jiuyong Li, Chengfei Liu
   Pages 151-162
  3. Naimdjon Takhirov, Fabien Duchateau, Trond Aalberg, Ingeborg Sølvberg
   Pages 163-175
  4. Zhongjun Liang, Hua Zou, Jing Guo, Fangchun Yang, Rongheng Lin
   Pages 176-183
  5. Mian Lu, Ge Bai, Qiong Luo, Jie Tang, Jiuxin Zhao
   Pages 184-195
  6. Mohammad Allahbakhsh, Aleksandar Ignjatovic, Boualem Benatallah, Seyed-Mehdi-Reza Beheshti, Elisa Bertino, Norman Foo
   Pages 196-207
  7. Zukun Yu, William Wei Song, Xiaolin Zheng, Deren Chen
   Pages 208-219
  8. Hongbing Wang, Xiaojun Wang
   Pages 220-227
 6. XML, RDF Data and Query Processing

  1. Hayato Kuwada, Kenji Hashimoto, Yasunori Ishihara, Toru Fujiwara
   Pages 228-239
  2. Fang Du, Yueguo Chen, Xiaoyong Du
   Pages 240-251
  3. Yuya Fujiwara, Yu Suzuki, Yukio Konishi, Akiyo Nadamoto
   Pages 260-267
 7. Social Networks

  1. Sayan Unankard, Xue Li, Mohamed A. Sharaf
   Pages 280-291
  2. Dakui Sheng, Tao Sun, Sheng Wang, Ziqi Wang, Ming Zhang
   Pages 292-300
  3. Syed Khairuzzaman Tanbeer, Carson Kai-Sang Leung
   Pages 301-309
  4. Jingxuan Li, Wei Peng, Tao Li, Tong Sun
   Pages 310-322
  5. Jebrin Al-Sharawneh, Suku Sinnappan, Mary-Anne Williams
   Pages 323-331
  6. Peipeng Liu, Jinqiao Shi, Fei Xu, Lihong Wang, Li Guo
   Pages 332-339
  7. Shuhei Yamamoto, Tetsuji Satoh
   Pages 340-347
 8. Probabilistic Queries

  1. Yutaka Kabutoya, Tomoharu Iwata, Hiroyuki Toda, Hiroyuki Kitagawa
   Pages 348-359
  2. Yanfei Lv, Xuexuan Chen, Guangyu Sun, Bin Cui
   Pages 360-371
  3. Zhaoyun Ding, Yan Jia, Bin Zhou, Jianfeng Zhang, Yi Han, Chunfeng Yu
   Pages 372-383
  4. Tianfeng Shang, Qing He, Fuzhen Zhuang, Zhongzhi Shi
   Pages 384-391
 9. Multimedia and Visualization

  1. Neil Anderson, Jun Hong
   Pages 392-403
  2. Yue You, Guandong Xu, Jian Cao, Yanchun Zhang, Guangyan Huang
   Pages 404-416
  3. Ziming Feng, Jia Chen, Xian Wu, Yong Yu
   Pages 417-428
  4. Shibli Saleheen, Wei Lai
   Pages 429-436
 10. Spatial-Temporal Databases

  1. Yao Zhou, Leilei Jin, Cheqing Jin, Aoying Zhou
   Pages 437-448
  2. Keyan Cao, Donghong Han, Guoren Wang, Yachao Hu, Ye Yuan
   Pages 449-460
  3. Xiaoling Zhou, Yifei Lu, Yifang Sun, Muhammad Aamir Cheema
   Pages 461-472
  4. Yingyuan Xiao, Yan Shen, Hongya Wang, Xiaoye Wang
   Pages 473-481
 11. Data Mining and Knowledge Discovery

About these proceedings

Introduction

This book constitutes the refereed proceedings of the 15th Asia-Pacific Conference APWeb 2013 held in Sydney, Australia, in April 2013.
The 80 papers presented were carefully reviewed and selected from numerous submissions. The papers are organized in topical sections on distributed processing; graphs; Web search and Web mining; XML, RDF data and query processing; social networks; probabilistic queries; multimedia and visualization; spatial-temporal databases; data mining and knowledge discovery; privacy and security; performance, query processing and optimization. There are also sections summarizing the tutorials and containing the papers from the following workshops: second international workshop on data management for emerging network infrastructure, international workshop on soical media analytics and recommendation technologies, and international workshop on management of spatial temporal data.

Keywords

database systems information management social web software engineering web technologies

Editors and affiliations

 • Yoshiharu Ishikawa
  • 1
 • Jianzhong Li
  • 2
 • Wei Wang
  • 3
 • Rui Zhang
  • 4
 • Wenjie Zhang
  • 3
 1. 1.Department of Information EngineeringNagoya UniversityNagoyaJapan
 2. 2.Department of Computer Science and TechnologyHarbin Institute of TechnologyHarbinChina
 3. 3.School of Computer Science and EngineeringUniversity of New South WalesSydneyAustralia
 4. 4.Department of Computing and Information SystemsUniversity of MelbourneMelbourneAustralia

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-642-37401-2
 • Copyright Information Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013
 • Publisher Name Springer, Berlin, Heidelberg
 • eBook Packages Computer Science Computer Science (R0)
 • Print ISBN 978-3-642-37400-5
 • Online ISBN 978-3-642-37401-2
 • Series Print ISSN 0302-9743
 • Series Online ISSN 1611-3349
 • Buy this book on publisher's site
Industry Sectors
Pharma
Automotive
Biotechnology
IT & Software
Telecommunications
Law
Consumer Packaged Goods
Finance, Business & Banking
Electronics
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Oil, Gas & Geosciences
Engineering