Advertisement

China Satellite Navigation Conference (CSNC) 2012 Proceedings

  • Jiadong Sun
  • Jingnan Liu
  • Yuanxi Yang
  • Shiwei Fan

Part of the Lecture Notes in Electrical Engineering book series (LNEE, volume 159)

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages i-xix
  2. BeiDou/GNSS Navigation Application

    1. Front Matter
      Pages 1-1
    2. Bi Yan Chen, Wu Jiao Dai, Chang Sheng Cai, Cui Lin Kuang
      Pages 3-9
    3. Li Chen, Chao Han, Liming Du, Weimin Zhen, Min Luo
      Pages 47-57
    4. Xu Ding, Jiming Guo, Mingduan Zhou, Heng Zhang
      Pages 85-93
    5. Da Wang, Jin-zhong Bei, Shou-zhou Gu, Ren-qi Nie
      Pages 117-124
    6. Bao Li, Kejin Cao, Jiangning Xu, Fangneng Li
      Pages 125-133
    7. Yaping Cai, Caicong Wu, Mengjia Luo, Lianjun Ding, Huaihong Su
      Pages 135-145
    8. Yang Cui, Zhiping Lu, Zhengsheng Chen, Yupu Wang
      Pages 147-156
    9. Xiaowen Luo, Jinyao Gao, Xianglong Jin, Jiabiao Li, Fengyou Chu
      Pages 157-163
    10. Guozhong Li, Jianwen Li, Qingming Gui, Songhui Han
      Pages 165-175
    11. Xuerui Wu, Ying Li, Chuanlong Li
      Pages 187-194
    12. Ying Xu, Hui Liu, Yanfen Zhang, Yantong Feng
      Pages 195-203
    13. Xing Chen, Pengfei Cheng, Yingyan Cheng
      Pages 205-213
    14. Tao Han, Xiaochun Lu, Decai Zou
      Pages 215-223
    15. Hai-Tao Wu, De-Cai Zou, Tao Han, Xiao-Chun Lu
      Pages 225-234
    16. Lijuan Xu, Jianghua Qu, Hong Yuan, Songchuan Liu
      Pages 235-243
    17. Xuezhong Song, Aigong Xu, Dongkai Yang, Derong Liu, Jiayong Wan
      Pages 245-254
  3. Satellite Navigation Model and Method

    1. Front Matter
      Pages 255-255
    2. Yi Lu, Yi-kang Yang, Xue Li, Zhi-yong Zhu, Hai-tao Li, Guang-liang Dong
      Pages 257-266
    3. Wei Qu, Qin Zhang, Shuang-Cheng Zhang, Li Wang, Qin-Liang Wang, Zhen-Hong Li
      Pages 267-275
    4. MingLi Li, DongKai Yang, WeiQiang Li, Yi Huang, YiQiang Zhang
      Pages 277-285
    5. Hong Wu, Yao Chen, Nan Zhang, Zhen Zhang, Kun Xiang
      Pages 287-296
    6. Kejie Chen, Rongxin Fang, Min Li, Chuang Shi
      Pages 297-303
    7. Wenkun Yu, Wujiao Dai, Xiaoli Ding, Wentao Yang, Xiao Gao
      Pages 325-334
    8. Dun Liu, Zhongxin Deng, Jian Feng, Weimin Zhen
      Pages 335-346
    9. WenHai Jiao, ChangJiang Geng, YinHu Ma, XiaoRui Huang, HongPing Zhang, Min Li et al.
      Pages 347-353
    10. Long Tang, Xiaohong Zhang, Xiaojing Lin, Yuyang Chen
      Pages 365-371
    11. Zebo Zhou, Yunzhong Shen, Bofeng Li
      Pages 395-406
    12. Xiaoming Wang, Yingyan Cheng, Zhihao Jiang, Li Liu
      Pages 429-440
    13. JiaHong Bi, Yun Tang, XiaoLi Wu, JiDong Cao, Min Ma
      Pages 441-446
    14. Chuanhua Zhao, Yamin Dang, Jinzhong Bei, Huifang Yin
      Pages 447-454
    15. ChenXi Zhang, QianXin Wang, YaMin Dang, ZhiGang Yu, Jing Zhao
      Pages 455-462
    16. Huifang Yin, Yamin Dang, Shuqiang Xue, Qianxin Wang, Hui Yi
      Pages 463-471
    17. Xiaohui Liu, Qianxin Wang, Yamin Dang, Xiaoguo Yang, Jing Zhao
      Pages 473-481

About these proceedings

Introduction

Proceedings of the 3rd China Satellite Navigation Conference (CSNC2012) presents selected research papers from CSNC2012, held on 15-19 May in Guanzhou, China. These papers discuss the technologies and applications of the Global Navigation Satellite System (GNSS), and the latest progress made in the China BeiDou system especially. They are divided into 9 topics to match the corresponding sessions in CSNC2012, which broadly covered key topics in GNSS. Readers can learn about the BeiDou system and keep abreast of the latest advances in GNSS techniques and applications.

SUN Jiadong is the Chief Designer of the Compass/BeiDou system, and the Academician of Chinese Academy of Sciences; LIU Jingnan is a professor at Wuhan University, and the Academician of Chinese Academy of Engineering; YANG Yuanxi is a professor at China National Administration of GNSS and Applications, and the Academician of Chinese Academy of Sciences; FAN Shiwei öis a researcher on satellite navigation.

Keywords

Beidou CSNC2012 GNSS Satellite Navigation

Editors and affiliations

  • Jiadong Sun
    • 1
  • Jingnan Liu
    • 2
  • Yuanxi Yang
    • 3
  • Shiwei Fan
    • 4
  1. 1., China Aerospace Sci. & Technology Corp.Chinese Academy of SciencesBeijingChina, People's Republic
  2. 2.GPS Engineering Res. CenterWuhan UniversityWuhanChina, People's Republic
  3. 3.China Natl. Admin. of GNSS & ApplicationBeijingChina, People's Republic
  4. 4.BeijingChina, People's Republic

Bibliographic information

  • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-642-29187-6
  • Copyright Information Springer-Verlag GmbH Berlin Heidelberg 2012
  • Publisher Name Springer, Berlin, Heidelberg
  • eBook Packages Engineering
  • Print ISBN 978-3-642-29186-9
  • Online ISBN 978-3-642-29187-6
  • Series Print ISSN 1876-1100
  • Series Online ISSN 1876-1119
  • Buy this book on publisher's site
Industry Sectors
Materials & Steel
Electronics
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Oil, Gas & Geosciences
Engineering