Advertisement

Advances in Multimedia Modeling

17th International Multimedia Modeling Conference, MMM 2011, Taipei, Taiwan, January 5-7, 2011, Proceedings, Part II

 • Kuo-Tien Lee
 • Wen-Hsiang Tsai
 • Hong-Yuan Mark Liao
 • Tsuhan Chen
 • Jun-Wei Hsieh
 • Chien-Cheng Tseng
Conference proceedings MMM 2011

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 6524)

Table of contents

 1. Front Matter
 2. Special Session Papers

  1. Content Analysis for Human-Centered Multimedia Applications

   1. Guangyu Zhu, Shuicheng Yan, Tony X. Han, Changsheng Xu
    Pages 1-11
   2. Bing Li, Ling-Yu Duan, Jinqiao Wang, Jie Chen, Rongrong Ji, Wen Gao
    Pages 12-24
   3. Yu Peng, Jesse S. Jin, Suhuai Luo, Mira Park
    Pages 25-34
   4. Lin Wang, Xiangjian He, Ruo Du, Wenjing Jia, Qiang Wu, Wei-chang Yeh
    Pages 35-45
  2. Mining Social Relationship from Media Collections

   1. Ning Zhou, Jinye Peng, Xiaoyi Feng, Jianping Fan
    Pages 46-56
   2. Tong Zhang, Hui Chao, Dan Tretter
    Pages 65-76
  3. Large Scale Rich Media Data Management

   1. Junjie Cai, Zheng-Jun Zha, Qi Tian, Zengfu Wang
    Pages 77-87
   2. Xinming Zhang, Yang Liu, Chao Liang, Changsheng Xu
    Pages 88-98
   3. Chunlei Yang, Xiaoyi Feng, Jinye Peng, Jianping Fan
    Pages 111-121
  4. Multimedia Understanding for Consumer Electronics

   1. Danny Plass-Oude Bos, Mannes Poel, Anton Nijholt
    Pages 122-134
   2. Keisuke Doman, Cheng Ying Kuai, Tomokazu Takahashi, Ichiro Ide, Hiroshi Murase
    Pages 135-145
   3. Yu-Ming Hsu, Yen-Liang Lin, Winston H. Hsu, Brian Wang
    Pages 146-156
   4. Wolfgang Hürst, Casper van Wezel
    Pages 157-167
  5. Image Object Recognition and Compression

   1. Jian-Jiun Ding, Pao-Yen Lin, Jiun-De Huang, Tzu-Heng Lee, Hsin-Hui Chen
    Pages 168-176
   2. Chih-Chang Yu, Hsu-Yung Cheng, Bor-Shenn Jeng, Chien-Cheng Lee, Wei-Tyng Hong
    Pages 187-195
   3. Chien-Cheng Tseng, Su-Ling Lee
    Pages 196-207
   4. Shih-Shinh Huang, Hsin-Ming Tsai, Pei-Yung Hsiao, Meng-Qui Tu, Er-Liang Jian
    Pages 208-218
  6. Interactive Image and Video Search

   1. Felix Lee, Werner Bailer
    Pages 219-229
   2. Wolfgang Hürst, Cees G. M. Snoek, Willem-Jan Spoel, Mate Tomin
    Pages 230-240
   3. Haiming Liu, Paul Mulholland, Dawei Song, Victoria Uren, Stefan Rüger
    Pages 241-251
  7. Poster Session Papers

   1. Jian-Jiun Ding, Pao-Yen Lin, Hsin-Hui Chen
    Pages 252-262
   2. Rene Kaiser, Claudia Wagner, Martin Hoeffernig, Harald Mayer
    Pages 263-273
   3. Zhuhua Liao, Jing Yang, Chuan Fu, Guoqing Zhang
    Pages 274-284
   4. Peng Zhang, Sabu Emmanuel, Mohan Kankanhalli
    Pages 285-295
   5. Yu-Shin Lin, Shih-Ming Chang, Joseph C. Tsai, Timothy K. Shih, Hui-Huang Hsu
    Pages 296-303
   6. Wei-Chin Tsai, Hua-Tsung Chen, Hui-Zhen Gu, Suh-Yin Lee, Jen-Yu Yu
    Pages 315-325
   7. Jinlin Guo, Cathal Gurrin, Songyang Lao, Colum Foley, Alan F. Smeaton
    Pages 337-347
   8. Naoto Nakamura, Shigeru Takano, Yoshihiro Okada
    Pages 348-358
   9. Bin Wu, Xinghao Jiang, Tanfeng Sun, Shanfeng Zhang, Xiqing Chu, Chuxiong Shen et al.
    Pages 359-370
   10. Pengcheng Wu, Steven C. H. Hoi, Duc Dung Nguyen, Ying He
    Pages 371-382
   11. Yuchun Fang, Qiyun Cai, Jie Luo, Wang Dai, Chengsheng Lou
    Pages 393-400
   12. Daw-Tung Lin, Chin-Lin Lin
    Pages 401-410
   13. Sujoy Roy, Mun-Thye Mak, Kong Wah Wan
    Pages 411-420
   14. Siying Liu, Yiqun Li, Aiyuan Guo, Joo Hwee Lim
    Pages 421-431
   15. Kuang-I Chang, Mu-Yu Tsai, Yu-Jen Su, Jyun-Long Chen, Shu-Min Wu
    Pages 432-441
   16. Salahuddin Azad, Wei Song, Dian Tjondronegoro
    Pages 442-453
   17. Yu Zheng, Tetsuya Takiguchi, Yasuo Ariki
    Pages 454-464
   18. Ruchir Srivastava, Sujoy Roy, Shuicheng Yan, Terence Sim
    Pages 465-475
  8. Demo Session Papers

   1. Huanchen Zhang, Haojie Li, Shichao Dong, Weifeng Sun
    Pages 476-478
   2. Yangxi Li, Yong Luo, Dacheng Tao, Chao Xu
    Pages 479-482
   3. Songchun Fan, Cheng Tan, Xin Fan, Han Su, Jinyu Zhang
    Pages 483-485
   4. Chris Poppe, Charles-Frederik Hollemeersch, Sarah De Bruyne, Peter Lambert, Rik Van de Walle
    Pages 486-488
 3. Back Matter

Other volumes

 1. 17th International Multimedia Modeling Conference, MMM 2011, Taipei, Taiwan, January 5-7, 2011, Proceedings, Part I
 2. Advances in Multimedia Modeling
  17th International Multimedia Modeling Conference, MMM 2011, Taipei, Taiwan, January 5-7, 2011, Proceedings, Part II

About these proceedings

Introduction

This two-volume proceedings constitutes the refereed papers of the 17th International Multimedia Modeling Conference, MMM 2011, held in Taipei, Taiwan, in January 2011. The 51 revised regular papers, 25 special session papers, 21 poster session papers, and 3 demo session papers, were carefully reviewed and selected from 450 submissions. The papers are organized in topical sections on audio, image video processing, coding and compression; media content browsing and retrieval; multi-camera, multi-view, and 3D systems; multimedia indexing and mining; multimedia content analysis; multimedia signal processing and communications; and multimedia applications. The special session papers deal with content analysis for human-centered multimedia applications; large scale rich media data management; multimedia understanding for consumer electronics; image object recognition and compression; and interactive image and video search.

Keywords

3D video H.264 audio processing data mining image processing multi-angle video multimedia applications multimedia indexing mutlmedia mining signal processing video processing

Editors and affiliations

 • Kuo-Tien Lee
  • 1
 • Wen-Hsiang Tsai
  • 2
 • Hong-Yuan Mark Liao
  • 3
 • Tsuhan Chen
  • 4
 • Jun-Wei Hsieh
  • 1
 • Chien-Cheng Tseng
  • 5
 1. 1.National Taiwan Ocean UniversityKeelungTaiwan
 2. 2.National Chiao Tung UniversityHsinchuTaiwan
 3. 3.Academia SinicaTaipeiTaiwan
 4. 4.Cornell UniversityIthacaUSA
 5. 5.National Kaohsiung First University of Science and TechnologyKaohsiungTaiwan

Bibliographic information

Industry Sectors
Electronics
IT & Software
Telecommunications
Engineering