Advertisement

Network and Parallel Computing

IFIP International Conference, NPC 2010, Zhengzhou, China, September 13-15, 2010. Proceedings

 • Chen Ding
 • Zhiyuan Shao
 • Ran Zheng
Conference proceedings NPC 2010

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 6289)

Table of contents

 1. Front Matter
 2. Keynote Speech

 3. Session 1: Parallelization and Optimization

  1. Jiutao Nie, Buqi Cheng, Shisheng Li, Ligang Wang, Xiao-Feng Li
   Pages 3-17
  2. Yu Zhang, Lina Yuan, Tingpeng Wu, Wen Peng, Quanlong Li
   Pages 18-34
  3. Apan Qasem, Jichi Guo, Faizur Rahman, Qing Yi
   Pages 46-60
  4. Xiaonan Zhao, Zhanhuai Li, Leijie Zeng
   Pages 76-90
 4. Session 2: Parallel Algorithms

  1. Xiao Xu, Weizhe Zhang, Hongli Zhang, Binxing Fang
   Pages 91-105
  2. Lei Zhang, Guiquan Liu, Xuechen Zhang, Song Jiang, Enhong Chen
   Pages 121-133
  3. HyeongOk Lee, Hyun Sim, JungHyun Seo, Mihye Kim
   Pages 134-143
  4. Shifeng Shang, Jinlei Jiang, Yongwei Wu, Zhenchun Huang, Guangwen Yang, Weimin Zheng
   Pages 155-164
 5. Session 3: Network

 6. Session 4: Parallelization and Optimization (Cluster)

  1. Binbin Zhang, Xiaolin Wang, Rongfeng Lai, Liang Yang, Zhenlin Wang, Yingwei Luo et al.
   Pages 220-231
  2. Kai Christian Bader, Tilo Eißler, Nathan Evans, Chris GauthierDickey, Christian Grothoff, Krista Grothoff et al.
   Pages 232-246
  3. Yongqiang Zou, Jia Liu, Shicai Wang, Li Zha, Zhiwei Xu
   Pages 247-261
  4. Wei Zhou, Jianfeng Zhan, Dan Meng, Zhihong Zhang
   Pages 262-276
  5. Tung Nguyen, Anthony Cutway, Weisong Shi
   Pages 277-288
  6. Wei Fang, Guangzhong Sun, Peng Zheng, Tiening He, Guoliang Chen
   Pages 289-298
 7. Session 5: GPU and Multicore

  1. Hai Jin, Bo Li, Ran Zheng, Qin Zhang, Wenbing Ao
   Pages 299-313
  2. Qian Cao, Chongchong Zhao, Junxiu Chen, Yunxing Zhang, Yi Chen
   Pages 314-328
  3. Wei Mi, Xiaobing Feng, Jingling Xue, Yaocang Jia
   Pages 329-343
  4. Xiaodong Wu, Yuan Lin, Jian-Jun Han, Jean-Luc Gaudiot
   Pages 344-357
  5. Long Zheng, Mianxiong Dong, Hai Jin, Minyi Guo, Song Guo, Xuping Tu
   Pages 358-372
 8. Session 6: Cloud and Grid Infrastructure

 9. Session 7: Network on Chip

  1. Hao Liu, Feifei Cao, Dongsheng Liu, Xuecheng Zou, Zhigang Zhang
   Pages 442-451
  2. Zhipeng Chen, Axel Jantsch
   Pages 452-461
  3. Guang Sun, Yuanyuan Zhang, Yong Li, Li Su, Depeng Jin, Lieguang Zeng
   Pages 462-469
  4. Rachid Dafali, Jean-Philippe Diguet
   Pages 470-480
  5. Varsha Sharma, Rekha Agarwal, Manoj S. Gaur, Vijay Laxmi, Vineetha V.
   Pages 481-490
 10. Back Matter

About these proceedings

Keywords

CUDA Java LA Scheduling Simulation algorithms cell engine classification cluster computing design distributed hash table grid computing jit compiler parallel algorithms virtual

Editors and affiliations

 • Chen Ding
  • 1
 • Zhiyuan Shao
  • 2
 • Ran Zheng
  • 3
 1. 1.University of RochesterRochesterUSA
 2. 2.School of Computer Science and TechnologyHuazhong University of Science and TechnologyWuhanChina
 3. 3.School of Computer Science and TechnologyServices Computing Technology and Huazhong University of Science and TechnologyWuhanChina

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-642-15672-4
 • Copyright Information Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010
 • Publisher Name Springer, Berlin, Heidelberg
 • eBook Packages Computer Science Computer Science (R0)
 • Print ISBN 978-3-642-15671-7
 • Online ISBN 978-3-642-15672-4
 • Series Print ISSN 0302-9743
 • Series Online ISSN 1611-3349
 • Buy this book on publisher's site
Industry Sectors
Automotive
IT & Software
Telecommunications
Engineering
Finance, Business & Banking
Electronics
Energy, Utilities & Environment
Aerospace