Advertisement

Wireless Algorithms, Systems, and Applications

5th International Conference, WASA 2010, Beijing, China, August 15-17, 2010. Proceedings

 • Gopal Pandurangan
 • V. S. Anil Kumar
 • Gu Ming
 • Yunhao Liu
 • Yingshu Li
Conference proceedings WASA 2010

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 6221)

Table of contents

 1. Front Matter
 2. Topology Control and Coverage

 3. Theoretical Foundations

  1. Wei Li, Yong Cui, Shengling Wang, Xiuzhen Cheng
   Pages 36-46
  2. Lixin Wang, Peng-Jun Wan, Frances Yao
   Pages 47-56
  3. Trac N. Nguyen, Nhat X. Lam, D. T. Huynh, Jason Bolla
   Pages 57-67
  4. Xiaohua Xu, Shaojie Tang, Peng-Jun Wan
   Pages 68-74
 4. Energy-Aware Algorithms and Protocol Design

  1. Huiqiang Yang, Deying Li, Qinghua Zhu, Wenping Chen, Yi Hong
   Pages 80-89
  2. Shunxi Gao, Long Zhang, Suqin Fan, Wei Huang, Qiwu Wu, Yu Deng
   Pages 90-94
 5. Wireless Sensor Networks and Applications

  1. Hong Fu, Xiaoming Wang, Yingshu Li
   Pages 105-109
  2. Tao Chen, Deke Guo, Honghui Chen, Xueshan Luo
   Pages 110-114
  3. Yiyang Zhao, Weijun Hong, S. C. Cheung, Shufang Li
   Pages 115-119
  4. Qingsong Yao, Yong Qi, Ying Chen, Xiao Zhong
   Pages 120-124
  5. Zi Li, Yang Peng, Wensheng Zhang, Daji Qiao
   Pages 125-135
 6. Applications and Experimentation

  1. Heejun Roh, Kyunghwi Kim, Wonjun Lee
   Pages 167-171
  2. Lei Mao, Junzhao Du, Hui Liu, Deke Guo, Xing Tang, Ning Wei
   Pages 172-181
 7. Scheduling and Channel assignment

  1. Davis Kirachaiwanich, Qilian Liang
   Pages 182-191
  2. Xianlong Jiao, Wei Lou, Xiaodong Wang, Junchao Ma, Jiannong Cao, Xingming Zhou
   Pages 192-202
  3. Devu Manikantan Shila, Yu Cheng, Tricha Anjali
   Pages 203-208
  4. Xue Li, Chi Zhou, Xiangqian Zhou, Zhiqiang Wu, Bing Xie
   Pages 209-219
 8. Coding, Information Theory and Security

  1. Gesen Zhang, Shuhong Jiao, Xiaoli Xu
   Pages 220-224
  2. Pei Wang, Qunfeng Dong, Mingjun Xiao, Liusheng Huang
   Pages 225-234
 9. Security of Wireless and Ad-Hoc Networks

 10. Data Management and Network Control in Wireless Networks

  1. Yujun Liu, Yonggang Cui, Limin Liu
   Pages 261-265
  2. Zhen Shen, Sheng Qiang, Dong-yun Yi
   Pages 266-273
  3. Xiaoming Tang, Yuting Zhao, Yinjuan Li, Yujun Liu
   Pages 274-281
  4. Feng Wei, Yingchang Xiang, Bowu Zhang
   Pages 291-294
  5. Junghoon Lee, Mikyung Kang
   Pages 295-298
 11. Radar and Sonar Sensor Networks

 12. Compressive Sensing for Communications and Networking

 13. Back Matter

About these proceedings

Keywords

ad-hoc networks algorithms approximation authentication cluster computing communication compressed sensing design information theory scheduling structured analysis

Editors and affiliations

 • Gopal Pandurangan
  • 1
 • V. S. Anil Kumar
  • 2
 • Gu Ming
  • 3
 • Yunhao Liu
  • 4
 • Yingshu Li
  • 5
 1. 1.Nanyang Technological UniversitySingapore
 2. 2.Virginia TechBlacksburgUSA
 3. 3.School of SoftwareTsinghua UniversityBeijingChina
 4. 4.Dept. of Computer ScienceHong Kong Univ. of Science and TechnologyKowloonHong Kong
 5. 5.Department of Computer ScienceGeorgia State UniversityAtlantaUSA

Bibliographic information

Industry Sectors
Automotive
Finance, Business & Banking
Electronics
IT & Software
Telecommunications
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Engineering