Advertisement

Web-Age Information Management

11th International Conference, WAIM 2010, Jiuzhaigou, China, July 15-17, 2010. Proceedings

 • Lei Chen
 • Changjie Tang
 • Jun Yang
 • Yunjun Gao
Conference proceedings WAIM 2010

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 6184)

Table of contents

 1. Front Matter
 2. Analyzing Data Quality Using Data Auditor

  1. Divesh Srivastava
   Pages 1-1
  2. Xiaofang Zhou, Henning Köhler
   Pages 2-2
 3. Web Data I

  1. Wei Liu, Xiaofeng Meng, Jianwu Yang, Jianguo Xiao
   Pages 5-17
  2. Xiaofei Niu, Jun Ma, Qiang He, Shuaiqiang Wang, Dongmei Zhang
   Pages 18-27
  3. Yongquan Dong, Qingzhong Li, Yongqing Zheng, Xiaoyang Xu, Yongxin Zhang
   Pages 28-39
  4. Taihei Oshino, Yasuhito Asano, Masatoshi Yoshikawa
   Pages 40-46
 4. Networked Data

  1. Ye Yuan, Guoren Wang, Yongjiao Sun
   Pages 47-61
  2. Hongmei Xiao, Xiuli Ma, Shiwei Tang, Chunhua Tian
   Pages 62-73
  3. Guoqiang Gao, Ruixuan Li, Kunmei Wen, Xiwu Gu, Zhengding Lu
   Pages 74-85
  4. Nike Gui, Ennan Zhai, Jianbin Hu, Zhong Chen
   Pages 86-96
  5. Shanglian Peng, Zhanhuai Li, Qiang Li, Qun Chen, Hailong Liu, Yanming Nie et al.
   Pages 97-102
 5. Social Networks

  1. Mei Hui, Panagiotis Karras, Beng Chin Ooi
   Pages 103-114
  2. Zhiyu Liu, Chen Wang, Qiong Zou, Huayong Wang
   Pages 115-126
  3. Mingrong Liu, Yicen Liu, Qing Yang
   Pages 127-138
  4. Yan’an Jin, Ruixuan Li, Yi Cai, Qing Li, Ali Daud, Yuhua Li
   Pages 139-150
  5. Christian Schönberg, Helmuth Pree, Burkhard Freitag
   Pages 151-156
 6. Cloud Computing

  1. Min Zhang, Ke Cai, Dengguo Feng
   Pages 157-168
  2. Peisen Yuan, Chaofeng Sha, Xiaoling Wang, Bin Yang, Aoying Zhou, Su Yang
   Pages 169-181
 7. Data Mining I

  1. Lei Duan, Jie Zuo, Tianqing Zhang, Jing Peng, Jie Gong
   Pages 194-205
  2. Fei Yan, Ming Zhang, Jian Tang, Tao Sun, Zhihong Deng, Long Xiao
   Pages 206-217
  3. Xiaodong Zhu, Jianzheng Yang
   Pages 218-231
  4. Ling Xu, Qiang Ma, Masatoshi Yoshikawa
   Pages 232-237
 8. Stream Processing

  1. Yue Wang, Jie Zuo, Ning Yang, Lei Duan, Hong-Jun Li, Jun Zhu
   Pages 238-249
  2. Liqun Deng, Howard Leung, Naijie Gu, Yang Yang
   Pages 250-261
  3. Hailong Liu, Zhanhuai Li, Qun Chen, Shanglian Peng
   Pages 262-273
 9. Graph Processing

  1. Yubo Kou, Yukun Li, Xiaofeng Meng
   Pages 297-308
  2. Hai Jin, Li Huang, Pingpeng Yuan
   Pages 309-320
 10. Query Processing

  1. Liang Zhao, Ning Jing, Luo Chen, Zhinong Zhong
   Pages 321-332
  2. Hu Xu, Zhicheng Li, Yansheng Lu, Ke Deng, Xiaofang Zhou
   Pages 333-344
  3. Zhang Liu, Chaokun Wang, Peng Zou, Wei Zheng, Jianmin Wang
   Pages 345-356
  4. Gan Liang, Li RunHeng, Jia Yan, Jin Xin
   Pages 357-362
 11. Potpourri

  1. Rong Zhang, Koji Zettsu, Yutaka Kidawara, Yasushi Kiyoki
   Pages 363-375
  2. Chen Jiang, David L. Jensen, Heng Cao, Tarun Kumar
   Pages 376-385
  3. Yousuke Watanabe, Kenichi Otagiri, Haruo Yokota
   Pages 386-397
  4. Shouhuai Xu, Haifeng Qian, Fengying Wang, Zhenxin Zhan, Elisa Bertino, Ravi Sandhu
   Pages 398-404
 12. Web Data II

  1. Yaokai Feng, Seiichi Uchida
   Pages 405-416
  2. Yingqin Gu, Jianwei Cui, Hongyan Liu, Xuan Jiang, Jun He, Xiaoyong Du et al.
   Pages 417-428
  3. Ryohei Takahashi, Satoshi Oyama, Hiroaki Ohshima, Katsumi Tanaka
   Pages 429-440
  4. Natsuki Takata, Hiroaki Ohshima, Satoshi Oyama, Katsumi Tanaka
   Pages 441-452
  5. Yingjun Li, Siwei Wang, Derong Shen, Tiezheng Nie, Ge Yu
   Pages 453-458
 13. Data Mining II

  1. Yu-Chieh Lin, De-Nian Yang, Ming-Syan Chen
   Pages 459-470
  2. Yao Lu, Xiangfei Kong, Xiaojun Quan, Wenyin Liu, Yinlong Xu
   Pages 471-482
  3. Peng Cai, Hangzai Luo, Aoying Zhou
   Pages 483-494
  4. Hiroshi Ishii, Qiang Ma, Masatoshi Yoshikawa
   Pages 495-506
  5. Guohua Jiang, Hongzhi Wang, Shouxu Jiang, Jianzhong Li, Hong Gao
   Pages 507-512

Other volumes

 1. Web-Age Information Management
  11th International Conference, WAIM 2010, Jiuzhaigou, China, July 15-17, 2010. Proceedings
 2. WAIM 2010 International Workshops: IWGD 2010, XMLDM 2010, WCMT 2010, Jiuzhaigou Valley, China, July 15-17, 2010 Revised Selected Papers

About these proceedings

Keywords

CUDA XPath artificial intelligence cloud computing data mining database graph processing information extraction information management knowledge knowledge discovery query processing sensor networks stream processing web services

Editors and affiliations

 • Lei Chen
  • 1
 • Changjie Tang
  • 2
 • Jun Yang
  • 3
 • Yunjun Gao
  • 4
 1. 1.Department of Computer ScienceHong Kong University of Science and TechnologyHong KongChina
 2. 2.Computer DepartmentSichuan UniversityChengduChina
 3. 3.Department of Computer ScienceDuke UniversityDurhamUSA
 4. 4.College of Computer ScienceZhejiang UniversityHangzhouChina

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-642-14246-8
 • Copyright Information Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010
 • Publisher Name Springer, Berlin, Heidelberg
 • eBook Packages Computer Science Computer Science (R0)
 • Print ISBN 978-3-642-14245-1
 • Online ISBN 978-3-642-14246-8
 • Series Print ISSN 0302-9743
 • Series Online ISSN 1611-3349
 • Buy this book on publisher's site
Industry Sectors
Pharma
Materials & Steel
Automotive
Chemical Manufacturing
Biotechnology
Finance, Business & Banking
Electronics
IT & Software
Telecommunications
Consumer Packaged Goods
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Engineering