Advertisement

Gels: Structures, Properties, and Functions

Fundamentals and Applications

 • Masayuki Tokita
 • Katsuyoshi Nishinari
Conference proceedings

Part of the Progress in Colloid and Polymer Science book series (PROGCOLLOID, volume 136)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-ix
 2. Tomomitsu Sekitani, Kenji Urayama, Manabu Tsuruta, Masahiko Mitsuzuka, Toshikazu Takigawa
  Pages 9-13
 3. Katsuhiro Inomata, Tomokazu Takai, Noriyoshi Ohno, Yoshiaki Yamaji, Erina Yamada, Hideki Sugimoto et al.
  Pages 15-22
 4. Isamu Kaneda, Tsuyoshi Koga, Fumihiko Tanaka
  Pages 31-37
 5. Tsuyoshi Koga, Fumihiko Tanaka, Isamu Kaneda
  Pages 39-45
 6. Hiroyuki Takeno, Tomomitsu Mochizuki, Kazuto Yoshiba, Shingo Kondo, Toshiaki Dobashi
  Pages 47-53
 7. T. Mizoue, M. Tokita, H. Honjo, H. J. Barraza, H. Katsuragi
  Pages 63-67
 8. Katsuyoshi Nishinari
  Pages 87-94
 9. Sada-atsu Mukai, Hirohisa Miki, Vasyl Garamus, Regine Willmeit, Masayuki Tokita
  Pages 95-99
 10. Hirohisa Miki, Shin Yagihara, Sada-atsu Mukai, Masyuki Tokita
  Pages 101-105
 11. Kenji Urayama, Naoki Murata, Shoji Nosaka, Masahiro Kojima, Toshikazu Takigawa
  Pages 107-112
 12. Ken-ichi Kurumada, Atsushi Suzuki, Emiko Otsuka, Susumu Baba, Youhei Seto, Keisuke Morita et al.
  Pages 113-119
 13. Kunio Nakamura, Atsuko Akutsu, Ayumi Otake, Hatsue Moritaka
  Pages 127-133
 14. Hiroki Ishihara, Goh Matsuo, Takanori Sasaki, Yuko Saito, Makoto Demura, Kaoru Tsujii
  Pages 143-148
 15. Toshiaki Dobashi, Michiru Koike, Kentaro Kobayashi, Yasuyuki Maki, Takao Yamamoto, Susumu Tanaka
  Pages 149-153
 16. Norihiro Kato, Azumi Kobayashi, Hiroshi Motohashi, Yu Ozonoe, Tomohiro Morohoshi, Tsukasa Ikeda
  Pages 155-162
 17. Shingo Matsukawa, Daisuke Sagae, Akiko Mogi
  Pages 171-176
 18. Khandker S. Hossain, Katsuyoshi Nishinari
  Pages 177-186
 19. Kenji Kuboa, Yuka Masuda, Yoshiharu Toyama, Nobukazu Nameki, Nobuo Okumura, Masanori Ochiai
  Pages 187-193
 20. Toyoaki Matsuura, Naokazu Idota, Yoshiaki Hara, Masahiko Annaka
  Pages 195-203
 21. Back Matter
  Pages 211-213

About these proceedings

Keywords

Colloids Copolymer Gels Polymers polymer sol-gel

Editors and affiliations

 • Masayuki Tokita
  • 1
 • Katsuyoshi Nishinari
  • 2
 1. 1.Graduate School of Sciences Dept. PhysicsKyushu UniversityFukuokaJapan
 2. 2.Graduate School of Human Life Sciences Dept. Food and Human Health SciencesOsaka City UniversityOsakaJapan

Bibliographic information

Industry Sectors
Pharma
Chemical Manufacturing
Biotechnology
Electronics
Consumer Packaged Goods
Aerospace
Oil, Gas & Geosciences
Engineering