Advertisement

Natural Language Processing and Chinese Computing

7th CCF International Conference, NLPCC 2018, Hohhot, China, August 26–30, 2018, Proceedings, Part I

 • Min Zhang
 • Vincent Ng
 • Dongyan Zhao
 • Sujian Li
 • Hongying Zan
Conference proceedings NLPCC 2018

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 11108)

Also part of the Lecture Notes in Artificial Intelligence book sub series (LNAI, volume 11108)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XXIX
 2. Conversational Bot/QA/IR

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Yang Li, Qingliang Miao, Ji Geng, Christoph Alt, Robert Schwarzenberg, Leonhard Hennig et al.
   Pages 3-15
  3. Zhuosheng Zhang, Yafang Huang, Pengfei Zhu, Hai Zhao
   Pages 27-39
  4. Zhinan Liu, Feilong Bao, Guanglai Gao, Suburi
   Pages 40-50
  5. Yan Zhao, Lu Liu, Chunhua Liu, Ruoyao Yang, Dong Yu
   Pages 51-63
  6. Jiuniu Wang, Xingyu Fu, Guangluan Xu, Yirong Wu, Ziyan Chen, Yang Wei et al.
   Pages 64-75
  7. Haisong Zhang, Zhangming Chan, Yan Song, Dongyan Zhao, Rui Yan
   Pages 76-84
  8. Chuanqi Tan, Furu Wei, Qingyu Zhou, Nan Yang, Weifeng Lv, Ming Zhou
   Pages 85-97
  9. Yunli Wang, Zhao Yan, Zhoujun Li, Wenhan Chao
   Pages 110-119
  10. Xiaodong Zhang, Dehong Ma, Houfeng Wang
   Pages 120-132
  11. Hao Wang, Xiaodong Zhang, Houfeng Wang
   Pages 133-142
 3. Knowledge Graph/IE

  1. Front Matter
   Pages 143-143
  2. Wen Zhang, Juan Li, Huajun Chen
   Pages 145-157
  3. Feiliang Ren, Yongcheng Li, Rongsheng Zhao, Di Zhou, Zhihui Liu
   Pages 158-170
  4. Jingli Zhang, Wenxuan Zhou, Yu Hong, Jianmin Yao, Min Zhang
   Pages 171-183
  5. Fan Yang, Jianhu Zhang, Gongshen Liu, Jie Zhou, Cheng Zhou, Huanrong Sun
   Pages 184-195
  6. Jie Liu, Shaowei Chen, Zhicheng He, Huipeng Chen
   Pages 196-208
  7. Yubo Chen, Hongtao Liu, Chuhan Wu, Zhigang Yuan, Minyu Jiang, Yongfeng Huang
   Pages 209-220
  8. Guangyu Chen, Tao Liu, Deyuan Zhang, Bo Yu, Baoxun Wang
   Pages 221-233
 4. Machine Learning for NLP

  1. Front Matter
   Pages 235-235
  2. Jie Liu, Junyi Deng, Guanghui Xu, Zhicheng He
   Pages 237-249
  3. Shuming Ma, Xu Sun, Yi Zhang, Bingzhen Wei
   Pages 260-268
  4. Yuejia Xiang, HuiZheng Wang, Duo Ji, Zheyang Zhang, Jingbo Zhu
   Pages 279-288
 5. Machine Translation

  1. Front Matter
   Pages 289-289
  2. Jing Yang, Biao Zhang, Yue Qin, Xiangwen Zhang, Qian Lin, Jinsong Su
   Pages 291-302
  3. Jian Yang, Shuangzhi Wu, Dongdong Zhang, Zhoujun Li, Ming Zhou
   Pages 303-315
  4. Zhirui Zhang, Shujie Liu, Mu Li, Ming Zhou, Enhong Chen
   Pages 316-328
  5. Qiang Wang, Tong Xiao, Jingbo Zhu
   Pages 329-340
 6. NLP Applications

  1. Front Matter
   Pages 351-351
  2. Dehong Ma, Sujian Li, Houfeng Wang
   Pages 353-364
  3. Hongliang Xie, Shi Feng, Daling Wang, Yifei Zhang
   Pages 365-377
  4. Lindong Guo, Shengyi Jiang, Wenjing Du, Suifu Gan
   Pages 378-390
  5. Niantao Xie, Sujian Li, Huiling Ren, Qibin Zhai
   Pages 404-415
  6. Tianhao Ning, Zhen Wu, Xin-Yu Dai, Jiajun Huang, Shujian Huang, Jiajun Chen
   Pages 416-428
  7. Lu Zhang, Liangqing Wu, Shoushan Li, Zhongqing Wang, Guodong Zhou
   Pages 429-441
  8. Bin Hao, Min Zhang, Yunzhi Tan, Yiqun Liu, Shaoping Ma
   Pages 442-453
  9. Neng Gong, Tongtong Shen, Tianshu Wang, Diandian Qi, Meng Li, Jia Wang et al.
   Pages 454-463
 7. Back Matter
  Pages 475-478

Other volumes

 1. Natural Language Processing and Chinese Computing
  7th CCF International Conference, NLPCC 2018, Hohhot, China, August 26–30, 2018, Proceedings, Part I
 2. 7th CCF International Conference, NLPCC 2018, Hohhot, China, August 26–30, 2018, Proceedings, Part II

About these proceedings

Introduction

This two volume set of LNAI 11108 and LNAI 11109 constitutes the refereed proceedings of the 7th CCF Conference on Natural Language Processing and Chinese Computing, NLPCC 2018, held in Hohhot, China, in August 2018.

The 55 full papers and 31 short papers presented were carefully reviewed and selected from 308 submissions. The papers of the first volume are organized in the following topics: conversational Bot/QA/IR; knowledge graph/IE; machine learning for NLP; machine translation; and NLP applications. The papers of the second volume are organized as follows: NLP for social network; NLP fundamentals; text mining; and short papers.

Keywords

artificial intelligence classification databases information retrieval information theory knowledge graph machine learning machine translations mobile devices natural language processing natural language processing systems neural networks NLP semantic information semantics signal processing social networking speech analysis speech recognition translation

Editors and affiliations

 • Min Zhang
  • 1
 • Vincent Ng
  • 2
 • Dongyan Zhao
  • 3
 • Sujian Li
  • 4
 • Hongying Zan
  • 5
 1. 1.Soochow UniversitySuzhouChina
 2. 2.The University of Texas at DallasRichardsonUSA
 3. 3.Peking UniversityBeijingChina
 4. 4.Peking UniversityBeijingChina
 5. 5.Zhengzhou UniversityZhengzhouChina

Bibliographic information

Industry Sectors
Pharma
Materials & Steel
Automotive
Chemical Manufacturing
Biotechnology
Finance, Business & Banking
Electronics
IT & Software
Telecommunications
Law
Consumer Packaged Goods
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Oil, Gas & Geosciences
Engineering