Advertisement

PRICAI 2018: Trends in Artificial Intelligence

15th Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence, Nanjing, China, August 28–31, 2018, Proceedings, Part I

 • Xin Geng
 • Byeong-Ho Kang
Conference proceedings PRICAI 2018

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 11012)

Also part of the Lecture Notes in Artificial Intelligence book sub series (LNAI, volume 11012)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XXIX
 2. Hongru Liang, Qian Li, Haozheng Wang, Hang Li, Jun Wang, Zhe Sun et al.
  Pages 1-15
 3. Hang Dong, Wei Wang, Frans Coenen
  Pages 29-41
 4. Anil Ramachandran, Sunil Gupta, Santu Rana, Svetha Venkatesh
  Pages 42-56
 5. Lei Wang, Zhao Zhang, Sheng Li, Guangcan Liu, Chenping Hou, Jie Qin
  Pages 71-84
 6. Chao Yu, Dongxu Wang, Tianpei Yang, Wenxuan Zhu, Yuchen Li, Hongwei Ge et al.
  Pages 85-97
 7. Jie Wu, Wenzhang Zhuge, Hong Tao, Chenping Hou, Zhao Zhang
  Pages 98-112
 8. Xishun Wang, Minjie Zhang, Fenghui Ren
  Pages 113-125
 9. Zhong-Han Niu, Lu-Fei Liu, Kai-Jun Zhang, Jian-Feng Dong, Yu-Bin Yang, Xiao-Jiao Mao
  Pages 126-136
 10. Zhiwei Ruan, Jinsong Su, Deyi Xiong, Rongrong Ji
  Pages 137-149
 11. Zongze Jin, Yun Zhang, Weimin Mu, Weiping Wang, Hai Jin
  Pages 150-162
 12. Jing Hu, Changqing Zhang, Xiao Wang, Pengfei Zhu, Zheng Wang, Qinghua Hu
  Pages 163-176
 13. Yupei Zhang, Shuhui Liu, Xuequn Shang, Ming Xiang
  Pages 177-190
 14. Chao Yu, Dongxu Wang, Jiankang Ren, Hongwei Ge, Liang Sun
  Pages 191-203
 15. Li Kong, Chuanyi Li, Jidong Ge, Yufan Yang, Feifei Zhang, Bin Luo
  Pages 204-216
 16. Rui Liu, FeiLong Bao, Guanglai Gao, Hui Zhang, Yonghe Wang
  Pages 217-231
 17. Tinghua Wang, Fulai Liu
  Pages 246-255
 18. Yuanfeng Pang, Takeshi Ito
  Pages 256-267
 19. Kazumi Saito, Kouzou Ohara, Masahiro Kimura, Hiroshi Motoda
  Pages 282-295
 20. Vahid Riahi, M. M. A. Polash, M. A. Hakim Newton, Abdul Sattar
  Pages 296-309
 21. Chao Xia, Siyu Xia, Yuan Zhou, Le Zhang, Ming Shao
  Pages 310-320
 22. Yuan-Zhu Gan, Hai-Qing Wang, Lu-Fei Liu, Yu-Bin Yang
  Pages 335-347
 23. Chaoli Zhang, Fan Wu, Xiaohui Bei
  Pages 361-374
 24. Dong Zhang, Jinhui Tang, Zechao Li
  Pages 375-387
 25. Siyu Chen, Danping Liao, Yuntao Qian
  Pages 388-401
 26. Xiaolong Gong, Linpeng Huang, Fuwei Wang
  Pages 402-415
 27. Zongyue Liu, Fuhai Chen, Jinsong Su, Chen Shen, Rongrong Ji
  Pages 416-428
 28. Xin Liu, Natthawut Kertkeidkachorn, Tsuyoshi Murata, Kyoung-Sook Kim, Julien Leblay, Steven Lynden
  Pages 429-440
 29. Liwei Huang, Hong Qu, Mingsheng Fu, Wu Deng
  Pages 441-453
 30. Yanpeng Sun, Tianlong Gu, Chenzhong Bin, Liang Chang, Haili Kuang, Zhaowei Huang et al.
  Pages 463-476
 31. Yuan-Zhu Gan, Hao Hu, Yu-Bin Yang
  Pages 477-489
 32. Lu Zhang, Liangjun Zang, Longtao Huang, Jizhong Han, Songlin Hu
  Pages 518-530
 33. Haomiao Ni, Hong Liu, Zichao Guo, Xiangdong Wang, Taijiao Jiang, Kuansong Wang et al.
  Pages 531-544
 34. Xiang Zhang, Yongqiang Gao, Long Lan, Xiaowei Guo, Xuhui Huang, Zhigang Luo
  Pages 559-573
 35. Jing Gao, Haichang Li, Zhongxing Han, Siyu Wang, Xiaohui Hu
  Pages 604-616
 36. Dong Liang, Lanfen Lin, Hongjie Hu, Qiaowei Zhang, Qingqing Chen, Yutaro lwamoto et al.
  Pages 617-628
 37. Mauajama Firdaus, Shobhit Bhatnagar, Asif Ekbal, Pushpak Bhattacharyya
  Pages 629-642
 38. Wei Han, Guopeng Li, Xinyu Zhang
  Pages 643-657

Other volumes

 1. PRICAI 2018: Trends in Artificial Intelligence
  15th Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence, Nanjing, China, August 28–31, 2018, Proceedings, Part I
 2. 15th Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence, Nanjing, China, August 28–31, 2018, Proceedings, Part II

About these proceedings

Introduction

This two-volume set, LNAI 11012 and 11013, constitutes  the thoroughly refereed proceedings of the 15th Pacific Rim Conference on Artificial Intelligence, PRICAI 2018, held in Nanjing, China, in August 2018.

The 82 full papers and 58 short papers presented in these volumes were carefully reviewed and selected from 382 submissions. PRICAI covers a wide range of topics such as AI theories, technologies and their applications in the areas of social and economic importance for countries in the Pacific Rim.


Keywords

artificial intelligence classification computer vision gesture recognition human-computer interaction image processing image reconstruction image segmentation machine learning natural language processing neural networks object recognition pattern recognition semantics signal processing social networks learning algorithms problem solving support vector machinges user interfaces

Editors and affiliations

 • Xin Geng
  • 1
 • Byeong-Ho Kang
  • 2
 1. 1.Southeast UniversityNanjingChina
 2. 2.University of TasmaniaHobartAustralia

Bibliographic information

Industry Sectors
Pharma
Materials & Steel
Automotive
Chemical Manufacturing
Biotechnology
Finance, Business & Banking
Electronics
IT & Software
Telecommunications
Law
Consumer Packaged Goods
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Oil, Gas & Geosciences
Engineering