Advertisement

Intelligent Computing Methodologies

14th International Conference, ICIC 2018, Wuhan, China, August 15-18, 2018, Proceedings, Part III

 • De-Shuang Huang
 • M. Michael Gromiha
 • Kyungsook Han
 • Abir Hussain
Conference proceedings ICIC 2018

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 10956)

Also part of the Lecture Notes in Artificial Intelligence book sub series (LNAI, volume 10956)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XXII
 2. Yuanyuan Ma, Xiaohua Hu, Tingting He, Xianchao Zhu, Meijun Zhou, Xingpeng Jiang
  Pages 7-18
 3. Mengxi Wu, Chao Qian, Ke Tang
  Pages 25-35
 4. Yuchao Su, Jia Wang, Lijia Ma, Xiaozhou Wang, Qiuzhen Lin, Jianyong Chen
  Pages 47-53
 5. Li-Yuan Xue, Rong-Qiang Zeng, Hai-Yun Xu, Yi Wen
  Pages 54-62
 6. Chunxiuzi Liu, Fengyang Sun, Qingbei Guo, Lin Wang, Bo Yang
  Pages 70-80
 7. Chen Chen, Jing-Jing Zhang, Chun-Hou Zheng, Qing Yan, Li-Na Xun
  Pages 81-92
 8. Run-xu Tan, Jun Zhang, Peng Chen, Bing Wang, Yi Xia
  Pages 102-111
 9. Bingjie Zhang, Junze Wang, Shujun Wu, Jian Wang, Huaqing Zhang
  Pages 123-133
 10. Guohui Zhang, Gaoyuan Liang, Fang Su, Fanxin Qu, Jing-Yan Wang
  Pages 134-142
 11. Ting-ting Han, Kai-chao Miao, Ye-qing Yao, Cheng-xiao Liu, Jian-ping Zhou, Hui Lu et al.
  Pages 143-148
 12. Sarwar Ali, Shamim Al Mamun, Hisato Fukuda, Antony Lam, Yoshinori Kobayashi, Yoshonori Kuno
  Pages 163-172
 13. Yanling Tao, Ying Li, Xianghong Lin
  Pages 182-192
 14. Xiaoyu Zhang, Rui Wang, Tao Zhang, Ling Wang, Yajie Liu, Yabing Zha
  Pages 193-203
 15. Long Lin, Hao Yuan, Liru Guo, Yingqun Kuang, Ke Zhang
  Pages 212-222
 16. Si-Jia Zheng, Di Wu, Fei Cheng, Yang Zhao, Chang-An Yuan, Xiao Qin et al.
  Pages 223-228
 17. Di Wu, Si-Jia Zheng, Fei Cheng, Yang Zhao, Chang-An Yuan, Xiao Qin et al.
  Pages 229-234
 18. Yun Jiang, Jinquan Hou, Xiao Xiao, Haili Deng
  Pages 235-245
 19. Jian-Xun Mi, Yueru Sun, Jia Lu
  Pages 253-259
 20. Yanwen Chong, Weiling Zheng, Hong Li, Shaoming Pan
  Pages 260-265
 21. Yixin Li, Yajun Zou, Jinwen Ma
  Pages 266-277
 22. Yuanyuan Li, Jingjing Zhang, Chunhou Zheng, Qing Yan, Lina Xun
  Pages 278-283
 23. Hui Chen, Zeyu Zheng, Qiurui Chen, Lanjiang Yang, Xingnan Chen, Shijue Zheng
  Pages 284-295
 24. Keya Das, Antony Lam, Hisato Fukuda, Yoshinori Kobayashi, Yoshinori Kuno
  Pages 296-305
 25. Zhi Yang, Feng-Lin Du, Yi Xia, Chun-Hou Zheng, Jun Zhang
  Pages 319-326
 26. Laixin Xie, Chunhua Deng
  Pages 327-338
 27. Jian Jiang, Haoyu Wang, Laixin Xie, Junwen Zhang, Chunhua Deng
  Pages 339-348
 28. Gang Zhang, Ming Xiao, Yong-hui Huang
  Pages 349-359
 29. Bochao Wang, Xinfeng Zhang, Yiheng Cai, Maoshen Jia, Chen Zhang
  Pages 360-369
 30. Jair Cervantes, Farid Garcia Lamont, Lisbeth Rodriguez Mazahua, Alfonso Zarco Hidalgo, José S. Ruiz Castilla
  Pages 376-387
 31. Ya-Min Wang, Zhan-Li Sun, Fu-Qiang Han
  Pages 388-396
 32. Zhenzhao Luo, Dongfang Chen, Xiaofeng Wang
  Pages 408-417
 33. Yu-Cai Bai, Sen Zhang, Miao Chen, Yi-Fei Pu, Ji-Liu Zhou
  Pages 431-442
 34. Farid García-Lamont, Jair Cervantes, Asdrúbal López-Chau, Sergio Ruiz
  Pages 443-455
 35. Yuxin Tang, Yaxin Li, Ruo Jia, Yonghao Wang, Wei Hu
  Pages 456-465
 36. Fan Zhang, Zhenzhen Li, Xingxing Qu, Xinhong Zhang
  Pages 466-471

Other volumes

 1. 14th International Conference, ICIC 2018, Wuhan, China, August 15-18, 2018, Proceedings, Part I
 2. 14th International Conference, ICIC 2018, Wuhan, China, August 15-18, 2018, Proceedings, Part II
 3. Intelligent Computing Methodologies
  14th International Conference, ICIC 2018, Wuhan, China, August 15-18, 2018, Proceedings, Part III

About these proceedings

Introduction


This book constitutes - in conjunction with the two-volume set LNCS 10954 and LNCS 10955 - the refereed proceedings of the 14th International Conference on Intelligent Computing, ICIC 2018, held in Wuhan, China, in August 2018. The 275 full papers and 72 short papers of the three proceedings volumes were carefully reviewed and selected from 632 submissions. 
The papers are organized in topical sections such as Evolutionary Computation and Learning; Neural Networks; Pattern Recognition; Image Processing; Information Security; Virtual Reality and Human-Computer Interaction; Business Intelligence and Multimedia Technology; Biomedical Informatics Theory and Methods; Swarm Intelligence and Optimization; Natural Computing; Quantum Computing; Intelligent Computing in Computer Vision; Fuzzy Theory and Algorithms; Machine Learning; Systems Biology; Intelligent Systems and Applications for Bioengineering; Evolutionary Optimization: Foundations and Its Applications to Intelligent Data Analytics; Swarm Evolutionary Algorithms for Scheduling and Combinatorial Optimization; Swarm Intelligence and Applications in Combinatorial Qoptimization; Advances in Metaheuristic Optimization Algorithm; Advances in Image Processing and Pattern Techniques; Bioinformatics.

Keywords

supervised learning unsupervised learning reinforcement learning semi-supervised learning data mining and clustering artificial intelligence computer vision Kernel methods neural networks deep learning feature selection computational biology biological networks systems biology bioinformatics Support Vector Machines image processing genetic algorithms signal processing clustering

Editors and affiliations

 • De-Shuang Huang
  • 1
 • M. Michael Gromiha
  • 2
 • Kyungsook Han
  • 3
 • Abir Hussain
  • 4
 1. 1.Tongji UniversityShanghaiChina
 2. 2.Indian Institute of Technology MadrasChennaiIndia
 3. 3.Inha UniversityIncheonKorea (Republic of)
 4. 4.Liverpool John Moores UniversityLiverpoolUnited Kingdom

Bibliographic information

Industry Sectors
Pharma
Materials & Steel
Automotive
Chemical Manufacturing
Biotechnology
Finance, Business & Banking
Electronics
IT & Software
Telecommunications
Law
Consumer Packaged Goods
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Oil, Gas & Geosciences
Engineering